Browsing by Author Nguyễn, Thị Vũ Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050009141.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Văn, Thị Hồng Thắm;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2018)

 • - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến chất lượng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. - Phân tích kết quả hoạt động NHBL giai đoạn 2014-2016, đánh giá chất lượng dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • V_L0_00575_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vũ Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn (2005)

 • Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 120 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt; Electronic Resources; Khái quát hóa một số vấn đề về hợp tác tài chính và tiền tệ, chứng minh sự cần thiết và phân tích các hình thức hợp tác tài chính-tiến tệ cơ bản để đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á. Đồn (...)

 • 00050009120.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2018)

 • - Luận văn có ý nghĩa lý thuyết nhất định khi đã tổng kết được tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ mặt đất. Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ mặt đất trong luận văn gồm: Khái niệm dịch vụ mặt đất, chất lượng và quản lý chất lượng dịch vụ mặt đất; Các loại hình dịch vụ mặt đất; Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ mặt đất; Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ mặt đất. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài là tổng hợp, đánh giá được chất lượng dịch vụ mặt đất của Vietnam Airlines (VNA) tại ba sân bay lớn nhất cả nước. Việc đánh giá được thực hiện dựa trên việc điều tra hành khách (tại Nội Bài) và từ các nguồn điều tra, đánh giá tại Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất. Luận v...

 • 00050010030.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Bùi, Thế Thạch;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước; những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của thành phố Phúc Yên giai đoạn 2014-2017. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên của thành phố Phúc Yên trong thời gian tới.

 • 00050003078_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vũ Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn , người hướng dẫn; Nguyễn, Đức Thành, người hướng dẫn (2014)

 • 269 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Chứng minh sự cần thiết phải điều tiết các dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam. Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về điều tiết sự di chuyển của dòng vốn nước ngoài vào trong nước. Phân tích kinh nghiệm điều tiết sự di chuyển của dòng vốn nước ngoài vào trong (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thị Vũ Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050009141.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Văn, Thị Hồng Thắm;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2018)

 • - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến chất lượng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. - Phân tích kết quả hoạt động NHBL giai đoạn 2014-2016, đánh giá chất lượng dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ NHBL tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • V_L0_00575_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vũ Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn (2005)

 • Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 120 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt; Electronic Resources; Khái quát hóa một số vấn đề về hợp tác tài chính và tiền tệ, chứng minh sự cần thiết và phân tích các hình thức hợp tác tài chính-tiến tệ cơ bản để đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á. Đồn (...)

 • 00050009120.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2018)

 • - Luận văn có ý nghĩa lý thuyết nhất định khi đã tổng kết được tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ mặt đất. Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ mặt đất trong luận văn gồm: Khái niệm dịch vụ mặt đất, chất lượng và quản lý chất lượng dịch vụ mặt đất; Các loại hình dịch vụ mặt đất; Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ mặt đất; Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ mặt đất. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài là tổng hợp, đánh giá được chất lượng dịch vụ mặt đất của Vietnam Airlines (VNA) tại ba sân bay lớn nhất cả nước. Việc đánh giá được thực hiện dựa trên việc điều tra hành khách (tại Nội Bài) và từ các nguồn điều tra, đánh giá tại Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất. Luận v...

 • 00050010030.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Bùi, Thế Thạch;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước; những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của thành phố Phúc Yên giai đoạn 2014-2017. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên của thành phố Phúc Yên trong thời gian tới.

 • 00050003078_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vũ Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn , người hướng dẫn; Nguyễn, Đức Thành, người hướng dẫn (2014)

 • 269 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Chứng minh sự cần thiết phải điều tiết các dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam. Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về điều tiết sự di chuyển của dòng vốn nước ngoài vào trong nước. Phân tích kinh nghiệm điều tiết sự di chuyển của dòng vốn nước ngoài vào trong (...); Electronic Resources