Browsing by Author Nguyễn, Thị Xuyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • NGUYỄN THỊ XUYÊN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuyên (2019-04-26)

 • Báo chí là nguồn tài kiến thức phong phú về tất cả các lĩnh vực như văn hóa, chính trị, giáo dục, thể thao…Do vậy, học phần “Đọc báo chí” là học phần bắt buộc với tất cả sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại HUFLIT. Tuy nhiên, hầu hết sinh viên đều thấy việc đọc và hiểu một bài báo tiếng Anh là rất khó. Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi đã cố gắng tìm ra những trở ngại mà sinh viên gặp phải khi học môn “Đọc bá0 chí”. Việc khảo sát được tiến hành ở hai lớp học gồm 83 sinh viên. Kết quả thu được cho thấy khó khăn lớn nhất là sự hạn chế về từ vựng của sinh viên, văn phong báo chí tiếng Anh quá khác so với các bài đọc đã học, và chưa có nhiều hoạt động học tập xây dựng thói quen đọc bá...

 • 01050002636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuyên (2015)

 • Hiện tượng thiếu máu do thiếu sắt. Giới thiệu về polysaccarit. Vật liệu phức hợp sắt-polymaltose (Iron polymaltose complex, IPC). Các phương pháp xác định đặc trưng của phức hợp IPC. Ứng dụng của phương pháp sấy đông khô trong tổng hợp vật liệu. Kết quả lựa chọn MD với DE khác nhau để tổng hợp vật liệu phức hợp IPC. Kết quả khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến đặc trưng của vật liệu phức hợp IPC sửdụng MD có DE 25. Một số đặc trưng của phức hợp IPC sửdng MD có DE 25 đã hoạt hóa

Browsing by Author Nguyễn, Thị Xuyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • NGUYỄN THỊ XUYÊN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuyên (2019-04-26)

 • Báo chí là nguồn tài kiến thức phong phú về tất cả các lĩnh vực như văn hóa, chính trị, giáo dục, thể thao…Do vậy, học phần “Đọc báo chí” là học phần bắt buộc với tất cả sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại HUFLIT. Tuy nhiên, hầu hết sinh viên đều thấy việc đọc và hiểu một bài báo tiếng Anh là rất khó. Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi đã cố gắng tìm ra những trở ngại mà sinh viên gặp phải khi học môn “Đọc bá0 chí”. Việc khảo sát được tiến hành ở hai lớp học gồm 83 sinh viên. Kết quả thu được cho thấy khó khăn lớn nhất là sự hạn chế về từ vựng của sinh viên, văn phong báo chí tiếng Anh quá khác so với các bài đọc đã học, và chưa có nhiều hoạt động học tập xây dựng thói quen đọc bá...

 • 01050002636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuyên (2015)

 • Hiện tượng thiếu máu do thiếu sắt. Giới thiệu về polysaccarit. Vật liệu phức hợp sắt-polymaltose (Iron polymaltose complex, IPC). Các phương pháp xác định đặc trưng của phức hợp IPC. Ứng dụng của phương pháp sấy đông khô trong tổng hợp vật liệu. Kết quả lựa chọn MD với DE khác nhau để tổng hợp vật liệu phức hợp IPC. Kết quả khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến đặc trưng của vật liệu phức hợp IPC sửdụng MD có DE 25. Một số đặc trưng của phức hợp IPC sửdng MD có DE 25 đã hoạt hóa