Browsing by Author Nguyễn, Thanh Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 75
 • 00050003612.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình (2014)

 • Chương 1. Bài toán xâu gần nhất và một số phương pháp tiếp cận. Chương 2. Phương pháp ACO. Chương 3. Các phương pháp ACO giải bài toán xâu gần nhất. Chương 4. Kết quả thực nghiệm

 • 00050000115_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2010)

 • 107 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác BHYT cho người nghèo tại thành phố Hà Nội. Phân tích thực trạng công tác BHYT cho người nghèo ở Hà Nội hiện nay, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong công tác này, tìm ra nguyên nhân kinh tế - xã hội dẫn (...); Electronic Resources

 • 00050007195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2015)

 • Tìm hiểu các quy định trong quốc triều hình luật (QTHL) đề cập tới bảo vệ quyền, lợi ích của các nhóm yếu thế (NYT) trong xã hội lúc bấy giờ bao gồm: Phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật, người cô quả, các nhóm dân tộc thiểu số ít người. Từ đó tìm ra các quy định tiến bộ, phù hợp có thể học tập, áp dụng vào các quy định của pháp luật hiện nay nhằm thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích cho những NYT chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội hiện nay.

 • 00050004104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Bích Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thanh Bình (2014)

 • Luận văn góp phần cung cấp những tri thức khoa học cơ bản mang tính lý luận về quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Đồng thời luận văn cũng hệ thống các văn bản pháp luật quan trọng ở trong nước về bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Tác giả cũng mong muốn giúp người đọc nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về việc bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Luận văn cũng nêu lên thực trạng bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính vẫn còn có những bất cập ở Vi...

 • 00050008969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thanh Bình (2018)

 • - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách đường hàng không. - Kiểm định đuợc mô hình lý thuyết, xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách đường hàng không sau khi sử dụng dịch vụ và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó. - Đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách của hãng hàng không VietJet Air.

 • DT_00347.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Thị Thanh Bình; Lê, Duy Khánh; Nguyễn, Thanh Bình (2004)

 • Nghiên cứu màng SnO2 được chế tạo bằng nhiều phương pháp như: phun dung dịch, phun tĩnh điện, bốc bay trong chân không, lắng đọng hoá học từ pha hơi... Nghiên cứu cơ bản về SnO2 và các nghiên cứu sử dụng SnO2 trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau. Mỗi một công nghệ chế tạo màng, mỗi một phương pháp pha tạp vào màng SnO2 đều tạo ra được 1 loại sản phẩm SnO2 với các tính chất vật lý mong muốn

 • DT_00991.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Từ Niệm (2010)

 • Tạo được vật liệu SnO2 và SnO2 có pha tạp chất Sb và Zn. Khảo sát tính chất cấu trúc và bề mặt của vật liệu chế tạo được. Khảo sát tính chất quang Tìm hiểu tổng quan về vật liệu SnO2 khi pha tạp chất và không pha tạp. Chế tạo vật liệu SnO2 có pha tạp chất bằng phương pháp thủy nhiệt dưới dạng mẫu bột. Khảo sát các tính chất cấu trúc, tính chất quang của Vật liệu SnO2 khi pha tạp chất và không pha tạp

 • 00060000128.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Việt Tuyên; Nguyễn, Thanh Bình; Trần, Vĩnh Thắng (2011)

 • Chương 1. Tổng quan tài liệu: tình hình nghiên cứu vật liệu ZnO trên thế giới, trong nước; Những hướng nghiên cứu của vật liệu ZnO còn khả năng phát triển. Chương 2. Thực nghiệm: Chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ R.F.Magnetron; Thiết bị phún xạ Univex-450, Leybold; Chế tạo vật liệu nano ZnO bằng phương pháp vi song. Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Chế tạo màng mỏng ZnO pha tạp chất Indi (In); Ảnh hưởng của nhiệt độ tới tính chất cấu trúc, điện và quang của mang ZnO: In; Chế tạo hạt nano ZnO và ZnO pha tạp chất bằng phương pháp vi song. Chương 4. Một vài khả năng ứng dụng của màng mỏng và vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm: sử dụng lớp chuyển tiếp dị thể n-Z...

 • KY_00670.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Thanh Bình (2003)

 • Bằng phương pháp nghiên cứu phổ huỳnh quang kích thích, chúng tôi dã khảo sát các cơ chế hấp thụ của vật liệu GaN ở miền gần bờ hấp thụ. Các phép đo được thực hiện trong dải nhiệt độ từ 13K đến nhiệt độ phòng. Dải hấp thụ tại 357,83nm (3,46eV) được quy cho là hấp thụ exciton. Dải hấp thụ tại 372,64nm (3,328eV) tương tự các cơ chế hấp thụ tạo cặp donor-acceptor. Từ đường fit năng lượng đỉnh huỳnh quang kích thích theo nhiệt độ, các thôn số nhiệt Varshni đã được xác định

 • 02050002463.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Giang;  Advisor: Nguyễn, Thanh Bình (2014)

 • Hệ thống hóa lý luận chung về đạo đức nghề nghiệp và giáo dục đạo đức nghề nghiệp nói chung và đạo đức nghề nghiệp nghề Dược nói riêng. Nghiên cứu thực trạng của việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ở Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ hiện nay và nguyên nhân của thực trạng ấy. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ hiện nay

 • V_L2_00575.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình (2005)

 • Luận án trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản trong học thuyết chính trị xã hội của Nho giáo, cũng như sự thể hiện của nó trong đời sống tinh thần của xã hội phong kiến và con người Việt Nam từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX. Tìm hiểu vai trò của Nho giáo trong tiến trình hình thành, phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề tài phân tích những căn cứ, nguyên nhân chủ yếu của những đóng góp và hạn chế của Nho giáo trong thời kỳ này

 • e34.1.3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Như Hùng; Nguyễn, Như Hùng; Phạm, Quang Vinh; Nguyễn, Thanh Bình; Vũ Văn Hoàng, Văn Hoàng (2018)

 • Bụi PM10 (bụi có đường kính khí động học từ 0,001÷10µm) là một trong những tác nhân ô nhiễm không khí ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành xây dựng mô hình xác định bụi PM10 trong không khí bằng cách sử dụng các kênh ảnh của vệ tinh Landsat 8 OLI, cùng với dữ liệu đo bụi PM10 tại thực địa bằng máy đo DustTrak II. Tiến hành phân tích hồi quy để xác định mô hình tương quan. Ở đây, chúng tôi sử dụng 16 điểm đo bụi thực địa. Trong đó, 10 điểm dùng để đề xuất mô hình và 6 điểm dùng để kiểm tra mô hình. Kết quả được đánh giá dựa trên hệ số tương quan (R) và căn bậc hai sai số trung bình (RMSE) giữa số liệu đo và số liệu tính.

Browsing by Author Nguyễn, Thanh Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 75
 • 00050003612.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình (2014)

 • Chương 1. Bài toán xâu gần nhất và một số phương pháp tiếp cận. Chương 2. Phương pháp ACO. Chương 3. Các phương pháp ACO giải bài toán xâu gần nhất. Chương 4. Kết quả thực nghiệm

 • 00050000115_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2010)

 • 107 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác BHYT cho người nghèo tại thành phố Hà Nội. Phân tích thực trạng công tác BHYT cho người nghèo ở Hà Nội hiện nay, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong công tác này, tìm ra nguyên nhân kinh tế - xã hội dẫn (...); Electronic Resources

 • 00050007195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2015)

 • Tìm hiểu các quy định trong quốc triều hình luật (QTHL) đề cập tới bảo vệ quyền, lợi ích của các nhóm yếu thế (NYT) trong xã hội lúc bấy giờ bao gồm: Phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật, người cô quả, các nhóm dân tộc thiểu số ít người. Từ đó tìm ra các quy định tiến bộ, phù hợp có thể học tập, áp dụng vào các quy định của pháp luật hiện nay nhằm thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích cho những NYT chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội hiện nay.

 • 00050004104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Bích Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thanh Bình (2014)

 • Luận văn góp phần cung cấp những tri thức khoa học cơ bản mang tính lý luận về quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Đồng thời luận văn cũng hệ thống các văn bản pháp luật quan trọng ở trong nước về bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Tác giả cũng mong muốn giúp người đọc nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về việc bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Luận văn cũng nêu lên thực trạng bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính vẫn còn có những bất cập ở Vi...

 • 00050008969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thanh Bình (2018)

 • - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách đường hàng không. - Kiểm định đuợc mô hình lý thuyết, xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách đường hàng không sau khi sử dụng dịch vụ và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó. - Đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách của hãng hàng không VietJet Air.

 • DT_00347.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Thị Thanh Bình; Lê, Duy Khánh; Nguyễn, Thanh Bình (2004)

 • Nghiên cứu màng SnO2 được chế tạo bằng nhiều phương pháp như: phun dung dịch, phun tĩnh điện, bốc bay trong chân không, lắng đọng hoá học từ pha hơi... Nghiên cứu cơ bản về SnO2 và các nghiên cứu sử dụng SnO2 trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau. Mỗi một công nghệ chế tạo màng, mỗi một phương pháp pha tạp vào màng SnO2 đều tạo ra được 1 loại sản phẩm SnO2 với các tính chất vật lý mong muốn

 • DT_00991.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Từ Niệm (2010)

 • Tạo được vật liệu SnO2 và SnO2 có pha tạp chất Sb và Zn. Khảo sát tính chất cấu trúc và bề mặt của vật liệu chế tạo được. Khảo sát tính chất quang Tìm hiểu tổng quan về vật liệu SnO2 khi pha tạp chất và không pha tạp. Chế tạo vật liệu SnO2 có pha tạp chất bằng phương pháp thủy nhiệt dưới dạng mẫu bột. Khảo sát các tính chất cấu trúc, tính chất quang của Vật liệu SnO2 khi pha tạp chất và không pha tạp

 • 00060000128.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Việt Tuyên; Nguyễn, Thanh Bình; Trần, Vĩnh Thắng (2011)

 • Chương 1. Tổng quan tài liệu: tình hình nghiên cứu vật liệu ZnO trên thế giới, trong nước; Những hướng nghiên cứu của vật liệu ZnO còn khả năng phát triển. Chương 2. Thực nghiệm: Chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ R.F.Magnetron; Thiết bị phún xạ Univex-450, Leybold; Chế tạo vật liệu nano ZnO bằng phương pháp vi song. Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Chế tạo màng mỏng ZnO pha tạp chất Indi (In); Ảnh hưởng của nhiệt độ tới tính chất cấu trúc, điện và quang của mang ZnO: In; Chế tạo hạt nano ZnO và ZnO pha tạp chất bằng phương pháp vi song. Chương 4. Một vài khả năng ứng dụng của màng mỏng và vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm: sử dụng lớp chuyển tiếp dị thể n-Z...

 • KY_00670.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Thanh Bình (2003)

 • Bằng phương pháp nghiên cứu phổ huỳnh quang kích thích, chúng tôi dã khảo sát các cơ chế hấp thụ của vật liệu GaN ở miền gần bờ hấp thụ. Các phép đo được thực hiện trong dải nhiệt độ từ 13K đến nhiệt độ phòng. Dải hấp thụ tại 357,83nm (3,46eV) được quy cho là hấp thụ exciton. Dải hấp thụ tại 372,64nm (3,328eV) tương tự các cơ chế hấp thụ tạo cặp donor-acceptor. Từ đường fit năng lượng đỉnh huỳnh quang kích thích theo nhiệt độ, các thôn số nhiệt Varshni đã được xác định

 • 02050002463.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Giang;  Advisor: Nguyễn, Thanh Bình (2014)

 • Hệ thống hóa lý luận chung về đạo đức nghề nghiệp và giáo dục đạo đức nghề nghiệp nói chung và đạo đức nghề nghiệp nghề Dược nói riêng. Nghiên cứu thực trạng của việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ở Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ hiện nay và nguyên nhân của thực trạng ấy. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ hiện nay

 • V_L2_00575.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình (2005)

 • Luận án trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản trong học thuyết chính trị xã hội của Nho giáo, cũng như sự thể hiện của nó trong đời sống tinh thần của xã hội phong kiến và con người Việt Nam từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX. Tìm hiểu vai trò của Nho giáo trong tiến trình hình thành, phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề tài phân tích những căn cứ, nguyên nhân chủ yếu của những đóng góp và hạn chế của Nho giáo trong thời kỳ này

 • e34.1.3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Như Hùng; Nguyễn, Như Hùng; Phạm, Quang Vinh; Nguyễn, Thanh Bình; Vũ Văn Hoàng, Văn Hoàng (2018)

 • Bụi PM10 (bụi có đường kính khí động học từ 0,001÷10µm) là một trong những tác nhân ô nhiễm không khí ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành xây dựng mô hình xác định bụi PM10 trong không khí bằng cách sử dụng các kênh ảnh của vệ tinh Landsat 8 OLI, cùng với dữ liệu đo bụi PM10 tại thực địa bằng máy đo DustTrak II. Tiến hành phân tích hồi quy để xác định mô hình tương quan. Ở đây, chúng tôi sử dụng 16 điểm đo bụi thực địa. Trong đó, 10 điểm dùng để đề xuất mô hình và 6 điểm dùng để kiểm tra mô hình. Kết quả được đánh giá dựa trên hệ số tương quan (R) và căn bậc hai sai số trung bình (RMSE) giữa số liệu đo và số liệu tính.