Browsing by Author Nguyễn, Thanh Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 01050000465_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hồng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thảo; Nguyễn, Văn Mậu (2012)

 • Nghiên cứu phép biến đổi tích phân kiểu tích chập với hàm trọng đối với phép biến đổi Fourier sine, nhận được điều kiện cần và đủ để phép biến đổi xây dựng được là unita trong không gian L2(R+). Định lý kiểu Plancherel và tính bị chặn của phép biến đổi mới xây dựng trong không gian L2(R+) đã được chứng minh. Tìm hiểu các lớp biến đổi tích phân liên quan đến tích chập suy rộng với hàm trọng đối với nhóm các phép biến đổi tích phân Fourier cosine, Fourier và Fourier sine. Trình bày các định lý kiểu Watson, thiết lập điều kiện cần và đủ cho tính unita của các phép biến đổi mới xây dựng được trong không gian L2(R+). Xây dựng một số bất đẳng thức đối với tích phân chập Fourier cosine tron...

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • V_L2_01649.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hồng;  Advisor: Hà, Văn Đức (2009)

 • Tìm hiểu một số cách tân nghệ thuật trong truyện ngắn của một số cây bút nữ tiêu biểu thời kỳ đổi mới 1986-2006 (Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy). Nghiên cứu những đổi mới về cốt chuyện và kết cấu: cốt truyện được đan xen nhiều mạch, giầu chi tiết và có cấu trúc lỏng; kết cấu truyện đảo lộn thời gian sự kiện, tâm lý và kết thúc để ngỏ. Nghiên cứu đổi mới trong nghệ thuật xây dựng nhân vật: thế giới nhân vật có sự phong phú hơn, nghệ thuật xây dựng nhân vật: về không gian nghệ thuật trong việc khắc họa tính cách nhân vật; đối thoại và nghệ thuật miêu tả tâm lý. Nghiên cứu những cách tân trên phương diện sự đổi mới về nghệ thuật trần thuật (ngôn ngữ và giọng điệu).; Ele...

 • 02050000478_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hồng;  Advisor: Lưu, Khánh Thơ (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Chương 1: Dòng truyện ngắn trữ tình Việt Nam 1930-1945 và sự nghiệp sáng tác của Xuân Diệu. Chương 2: Truyện ngắn Xuân Diệu nhìn từ phương diện nội dung. Chương 3: Truyện ngắn Xuân Diệu nhìn từ một số phương diện nghệ thuật; Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thanh Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 01050000465_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hồng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thảo; Nguyễn, Văn Mậu (2012)

 • Nghiên cứu phép biến đổi tích phân kiểu tích chập với hàm trọng đối với phép biến đổi Fourier sine, nhận được điều kiện cần và đủ để phép biến đổi xây dựng được là unita trong không gian L2(R+). Định lý kiểu Plancherel và tính bị chặn của phép biến đổi mới xây dựng trong không gian L2(R+) đã được chứng minh. Tìm hiểu các lớp biến đổi tích phân liên quan đến tích chập suy rộng với hàm trọng đối với nhóm các phép biến đổi tích phân Fourier cosine, Fourier và Fourier sine. Trình bày các định lý kiểu Watson, thiết lập điều kiện cần và đủ cho tính unita của các phép biến đổi mới xây dựng được trong không gian L2(R+). Xây dựng một số bất đẳng thức đối với tích phân chập Fourier cosine tron...

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • V_L2_01649.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hồng;  Advisor: Hà, Văn Đức (2009)

 • Tìm hiểu một số cách tân nghệ thuật trong truyện ngắn của một số cây bút nữ tiêu biểu thời kỳ đổi mới 1986-2006 (Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy). Nghiên cứu những đổi mới về cốt chuyện và kết cấu: cốt truyện được đan xen nhiều mạch, giầu chi tiết và có cấu trúc lỏng; kết cấu truyện đảo lộn thời gian sự kiện, tâm lý và kết thúc để ngỏ. Nghiên cứu đổi mới trong nghệ thuật xây dựng nhân vật: thế giới nhân vật có sự phong phú hơn, nghệ thuật xây dựng nhân vật: về không gian nghệ thuật trong việc khắc họa tính cách nhân vật; đối thoại và nghệ thuật miêu tả tâm lý. Nghiên cứu những cách tân trên phương diện sự đổi mới về nghệ thuật trần thuật (ngôn ngữ và giọng điệu).; Ele...

 • 02050000478_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hồng;  Advisor: Lưu, Khánh Thơ (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Chương 1: Dòng truyện ngắn trữ tình Việt Nam 1930-1945 và sự nghiệp sáng tác của Xuân Diệu. Chương 2: Truyện ngắn Xuân Diệu nhìn từ phương diện nội dung. Chương 3: Truyện ngắn Xuân Diệu nhìn từ một số phương diện nghệ thuật; Electronic Resources