Browsing by Author Nguyễn, Thanh Tùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 54
 • Big data system for health care records.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Tân; Nguyễn, Thanh Tùng; Vũ, Khánh Hoàn; Trần, Việt Trung; Nguyễn, Hữu Đức (2017)

 • So far, medical data have been used to serve the need of people’s healthcare. In some countries, in recent years, a lot of hospitals have altered the conventional paper medical records into electronic health records. The data in these records grow continuously in real time, which generates a large number of medical data available for physicians, researchers, and patients in need. Systems of electronic health records share a common feature that they are all constituted from open sources for Big Data with distributed structure in order to collect, store, exploit, and use medical data to track down, prevent, treat human’s diseases, and even forecast dangerous epidemics.

 • Building Information Technology Infrastructure.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng; Phạm, Nhật Minh; Nguyễn, Hải Thanh (2015)

 • In this report, we present some basic content needs of information technology infrastructure in the direction of a creative college, including improving technical facilities of the network infrastructure, strengthening infrastructure network engineering, bandwidth expansion, development of software systems, opening studio workshops, factory electronic materials, building shared resources such as e-learning system, the sources materials for research, laboratory systems and building shared integrated data center unification.

 • 00050006849- LUAN VAN- NGUYEN THANH TUNG.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng;  Advisor: Lê, Hoàng Nga (2015)

 • Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Viettinbank Hoàn Kiếm để thấy những hạn chế, tồn tại trong hoạt động tín dụng và tìm ra nguyên nhân. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng tín dụng, luận văn đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm.

 • 00060000134.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng; Nguyễn, Xuân Trung; Vĩnh, Bảo Ngọc (2010)

 • Phân tích và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng cũng như những quan điểm, mục tiêu chiến lược của chính sách thương mại Mỹ đối với Trung Quốc. Phân tích thực tế quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc thời gian qua (từ năm 2001), những vấn đề nổi bật cũng như ảnh hưởng của nó đến chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc sau khi Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Phân tích và đánh giá các công cụ, biện pháp trong chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc từ năm 2001 đến nay và một số điều chỉnh so với thời kỹ trước. Đồng thời, đề tài cúng phân tích những phản ứng của Trung Quốc trước chính sách của Hoa Kỳ. Đánh giá về chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quố...

 • 00050002542.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng (2013)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu. Nghiên cứu những quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: khái niệm quyền sử dụng nhãn hiệu; cách thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Tìm hiểu thực trạng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

 • DoThiTuUyen_MIS2016A.pdf.jpg
 • Final Year Project (FPY)


 • Authors: Đỗ, ThịTú Uyên;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tùng (2020)

 • Today, for hospitals, the good and efficient management of hospital data as well as patient data is one of the top priority problems and is constantly causing difficulties for them. To manage that data, hospitals initially have to invest and calculate many types of costs such as hardware, software, network costs, administrator costs, maintenance costs. , repaired. Besides, they also have to calculate the ability to expand and upgrade equipment; Data security must be controlled as well as high availability. From such a typical problem, we see that if there is a trusted place to help hospitals manage that data well, they will no longer care about infrastructure and technology but...

 • V_L0_02365.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng (2009)

 • Phân tích những cơ sở khoa học cho việc xuất khẩu Việt Nam sang thị trường EU. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng các mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường EU như: giầy dép, dệt may, thủy sản, cà phê và mặt hàng gỗ trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, làm rõ những cơ hội và thách thức trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU. Trên cơ sở phân tích những tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế, triển vọng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, đưa ra một số giải pháp chủ yếu về mặt nhận thức, về phía nhà nước, về phía doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường EU

 • 00050003123_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng;  Advisor: Phạm, Hùng Tiến (2014)

 • Dựa trên các tiêu chí đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, nghiên cứu này còn đề xuất một số kiến nghị và giải pháp để cải thiện và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. - Các biện pháp bao gồm cải thiện dịch vụ khách hàng và khả năng cạnh tranh để thu hút nhiều hợp đồng đặt xe hơi của khách hàng và dẫn tới tăng hiệu suất phát triển. - Kết quả nghiên cứu phục vụ chuỗi cung ứng, được xem là tài liệu và dữ liệu trong lĩnh vực hiệu quả sản xuất.

 • 00050004055.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng (2014)

 • Phân tích cơ sở lý luận chung về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức, bộ máy các Cơ quan thực hiện hoạt động công tố và xét xử; mối quan hệ giữa hoạt động công tố và xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về mối quan hệ giữa hoạt động công tố và xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp. Trên cơ sở đó chỉ ra những tồn tại và vướng mắc, sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan này. Đề xuất những phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan đến việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp, xác định Toà án có vị trí trung tâm và xét xử ...

 • 00050004055_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2014)

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là: Trên cơ sở các quan điểm của Đảng và yêu cầu của cải cách tư pháp; Luận văn phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng công tố và xét xử; mối quan hệ giữa hoạt động công tố và hoạt động xét xử; chỉ ra những tồn tại và vướng mắc, sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan này trong mối quan hệ trên để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan nhằm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy Cơ quan thực hiện chức năng công tố và xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiệ...

 • 01050002951.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Miền;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tùng; Chu, Ngọc Châu (2016)

 • Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ hiện đang chiếm hơn 90 % nguồn nguyên liệu cho hóa hữu cơ và các sản phẩm hữu cơ trong đó đặc biệt là các vinyl monome. Với tốc độ tiêu thụ như hiện nay và trữ lượng dầu mỏ hiện có, nguồn năng lượng này sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt trong vòng 40 - 50 năm nữa. Nhu cầu dầu thô ngày càng lớn và những bất ổn chính trị tại những nước sản xuất dầu mỏ đã dẫn đến những diễn biến phức tạp về giá xăng dầu trong thời gian gần đây.

 • 78_KyYeuHoiNghiKHCNTuoiTreCacTruongDHCDYDuocVietNamLanThuXVIII_2016_p316-319.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Phú Cường; Lê, Ánh Nguyệt; Lê, Thị Thùy Linh; Lê, Thị Sang; Mai, Thị Hồng Lan;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tùng (2016)

 • Đặt vấn đề: Sử dụng kính hiển vi phân cực, quan sát hình thái thoi vô sắc của noãn người, qua đó đánh giá sự trưởng thành của noãn và chất lượng labo nuôi cấy noãn và phôi. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá vị trí thoi vô sắc trong noãn trưởng thành. Đánh giá sự phát triển phôi từ các noãn nhìn thấy thoi vô sắc và noãn không nhìn thấy thoi vô sắc. Đối tượng và phương pháp: nghiên cửu tiến cứu mô tả cắt ngang 250 noãn cửa bệnh nhãn được chỉ định làm thụ tinh ống nghiệm tại Trung tâm đào tạo nghiên cứu công nghệ phôi - Học viện Quân y. Sử dụng kính hiển vi phân cực quan sát thoi vô sắc của noãn trường thành. Kết quả: Trong 218 noãn MII thì cô 170 noãn MIl nhìn thấy thoi vỗ sắc (77,98%), tro...

Browsing by Author Nguyễn, Thanh Tùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 54
 • Big data system for health care records.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Tân; Nguyễn, Thanh Tùng; Vũ, Khánh Hoàn; Trần, Việt Trung; Nguyễn, Hữu Đức (2017)

 • So far, medical data have been used to serve the need of people’s healthcare. In some countries, in recent years, a lot of hospitals have altered the conventional paper medical records into electronic health records. The data in these records grow continuously in real time, which generates a large number of medical data available for physicians, researchers, and patients in need. Systems of electronic health records share a common feature that they are all constituted from open sources for Big Data with distributed structure in order to collect, store, exploit, and use medical data to track down, prevent, treat human’s diseases, and even forecast dangerous epidemics.

 • Building Information Technology Infrastructure.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng; Phạm, Nhật Minh; Nguyễn, Hải Thanh (2015)

 • In this report, we present some basic content needs of information technology infrastructure in the direction of a creative college, including improving technical facilities of the network infrastructure, strengthening infrastructure network engineering, bandwidth expansion, development of software systems, opening studio workshops, factory electronic materials, building shared resources such as e-learning system, the sources materials for research, laboratory systems and building shared integrated data center unification.

 • 00050006849- LUAN VAN- NGUYEN THANH TUNG.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng;  Advisor: Lê, Hoàng Nga (2015)

 • Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại Viettinbank Hoàn Kiếm để thấy những hạn chế, tồn tại trong hoạt động tín dụng và tìm ra nguyên nhân. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng tín dụng, luận văn đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm.

 • 00060000134.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng; Nguyễn, Xuân Trung; Vĩnh, Bảo Ngọc (2010)

 • Phân tích và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng cũng như những quan điểm, mục tiêu chiến lược của chính sách thương mại Mỹ đối với Trung Quốc. Phân tích thực tế quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc thời gian qua (từ năm 2001), những vấn đề nổi bật cũng như ảnh hưởng của nó đến chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc sau khi Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Phân tích và đánh giá các công cụ, biện pháp trong chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc từ năm 2001 đến nay và một số điều chỉnh so với thời kỹ trước. Đồng thời, đề tài cúng phân tích những phản ứng của Trung Quốc trước chính sách của Hoa Kỳ. Đánh giá về chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quố...

 • 00050002542.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng (2013)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu. Nghiên cứu những quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: khái niệm quyền sử dụng nhãn hiệu; cách thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Tìm hiểu thực trạng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

 • DoThiTuUyen_MIS2016A.pdf.jpg
 • Final Year Project (FPY)


 • Authors: Đỗ, ThịTú Uyên;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tùng (2020)

 • Today, for hospitals, the good and efficient management of hospital data as well as patient data is one of the top priority problems and is constantly causing difficulties for them. To manage that data, hospitals initially have to invest and calculate many types of costs such as hardware, software, network costs, administrator costs, maintenance costs. , repaired. Besides, they also have to calculate the ability to expand and upgrade equipment; Data security must be controlled as well as high availability. From such a typical problem, we see that if there is a trusted place to help hospitals manage that data well, they will no longer care about infrastructure and technology but...

 • V_L0_02365.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng (2009)

 • Phân tích những cơ sở khoa học cho việc xuất khẩu Việt Nam sang thị trường EU. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng các mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường EU như: giầy dép, dệt may, thủy sản, cà phê và mặt hàng gỗ trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, làm rõ những cơ hội và thách thức trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU. Trên cơ sở phân tích những tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế, triển vọng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, đưa ra một số giải pháp chủ yếu về mặt nhận thức, về phía nhà nước, về phía doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường EU

 • 00050003123_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng;  Advisor: Phạm, Hùng Tiến (2014)

 • Dựa trên các tiêu chí đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, nghiên cứu này còn đề xuất một số kiến nghị và giải pháp để cải thiện và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. - Các biện pháp bao gồm cải thiện dịch vụ khách hàng và khả năng cạnh tranh để thu hút nhiều hợp đồng đặt xe hơi của khách hàng và dẫn tới tăng hiệu suất phát triển. - Kết quả nghiên cứu phục vụ chuỗi cung ứng, được xem là tài liệu và dữ liệu trong lĩnh vực hiệu quả sản xuất.

 • 00050004055.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng (2014)

 • Phân tích cơ sở lý luận chung về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức, bộ máy các Cơ quan thực hiện hoạt động công tố và xét xử; mối quan hệ giữa hoạt động công tố và xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về mối quan hệ giữa hoạt động công tố và xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp. Trên cơ sở đó chỉ ra những tồn tại và vướng mắc, sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan này. Đề xuất những phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan đến việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp, xác định Toà án có vị trí trung tâm và xét xử ...

 • 00050004055_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2014)

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là: Trên cơ sở các quan điểm của Đảng và yêu cầu của cải cách tư pháp; Luận văn phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng công tố và xét xử; mối quan hệ giữa hoạt động công tố và hoạt động xét xử; chỉ ra những tồn tại và vướng mắc, sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan này trong mối quan hệ trên để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan nhằm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy Cơ quan thực hiện chức năng công tố và xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiệ...

 • 01050002951.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Miền;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tùng; Chu, Ngọc Châu (2016)

 • Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ hiện đang chiếm hơn 90 % nguồn nguyên liệu cho hóa hữu cơ và các sản phẩm hữu cơ trong đó đặc biệt là các vinyl monome. Với tốc độ tiêu thụ như hiện nay và trữ lượng dầu mỏ hiện có, nguồn năng lượng này sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt trong vòng 40 - 50 năm nữa. Nhu cầu dầu thô ngày càng lớn và những bất ổn chính trị tại những nước sản xuất dầu mỏ đã dẫn đến những diễn biến phức tạp về giá xăng dầu trong thời gian gần đây.

 • 78_KyYeuHoiNghiKHCNTuoiTreCacTruongDHCDYDuocVietNamLanThuXVIII_2016_p316-319.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Phú Cường; Lê, Ánh Nguyệt; Lê, Thị Thùy Linh; Lê, Thị Sang; Mai, Thị Hồng Lan;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tùng (2016)

 • Đặt vấn đề: Sử dụng kính hiển vi phân cực, quan sát hình thái thoi vô sắc của noãn người, qua đó đánh giá sự trưởng thành của noãn và chất lượng labo nuôi cấy noãn và phôi. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá vị trí thoi vô sắc trong noãn trưởng thành. Đánh giá sự phát triển phôi từ các noãn nhìn thấy thoi vô sắc và noãn không nhìn thấy thoi vô sắc. Đối tượng và phương pháp: nghiên cửu tiến cứu mô tả cắt ngang 250 noãn cửa bệnh nhãn được chỉ định làm thụ tinh ống nghiệm tại Trung tâm đào tạo nghiên cứu công nghệ phôi - Học viện Quân y. Sử dụng kính hiển vi phân cực quan sát thoi vô sắc của noãn trường thành. Kết quả: Trong 218 noãn MII thì cô 170 noãn MIl nhìn thấy thoi vỗ sắc (77,98%), tro...