Browsing by Author Nguyễn, Thu Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • Building a Survey Tool to Assess Consumers Perception and Behavior Towards Green Consumption.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzens Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments.

 • TC_02753.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers’ perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzen’s Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments

 • TC_02748.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers’ perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzen’s Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments.

 • 02050003811.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Quang Vinh (2020-04-06)

 • Tổng quan về Hành lang kinh tế Đông Tây-EWEC với các điều kiện về tự nhiên (tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn), kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ ngành du lịch của ba nước: Việt Nam (ba tỉnh miền Trung) – Lào – Thái Lan. Khái quát hệ thống các công ty lữ hành tại Đà Nẵng, thị trường khách, các chương trình du lịch đang được thực hiện trên tuyến EWEC. Đánh giá thực trạng công tác thiết kế, xây dựng, bán, tổ chức thực hiện và kết quả chương trình du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây đang được thực hiện của các công ty lữ hành tại Đà Nẵng. Nghiên cứu, khảo sát mức độ hài lòng của du khách khi sử dụng sản phẩm du lịch tuyến EWEC nhằm đánh giá những mặt ...

 • SV.12.08_VN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền; Nguyễn, Thị Ngọc Ánh (2012)

 • Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu các yếu tố có ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng, từ đó phát triển mô hình lý thuyết và kiểm định mô hình đó. Trên cơ sở mô hình đề nghị, một cuộc khảo sát được thực hiện với người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội để kiểm định tính đúng đắn của mô hình và chỉ ra mức độ và chiều hướng tương quan giữa các biến số. Mục tiêu cuối cùng là đưa ra những khuyến nghị phù hợp nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh ở Việt Nam.

 • 00050001479_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Lê, Kim Long, người hướng dẫn (2012)

 • 80 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Hóa học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài: nghiên cứu sách giáo khoa, nghiên cứu tài liệu có liên quan, các quy trình và kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử môn hóa học, phần hóa học hữu cơ - lớp 12 nâng cao. Nghiên cứu cách sử dụng phần mềm Microsoft Frontpage (...)

 • 01050002747.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Văn Quân; Lê, Thu Hà (2015)

 • Đầm Nại –một tặng phẩm thiên nhiên đã ban cho vùng đất ―thiếu mưa, thừa nắng‖Ninh Thuận. Với dện tích trung bình gần 700 ha, đầm Nại là nơi có hệsinh thái vô cùng đa dạng và phong phú; mang những nét đặc trưng cho đầm vùng khí hậu nhiệt đới khô hạn vùng ven biển. Đầm Nại còn là khu vực có nguồn lợi thủy sn khá phong phú, được ví như “nồi cơm chung” của người dân năm xã ven đầm; đóng vai trò điều hòa nước cho toàn khu vực; thêm vào đó, đầm Nại còn ừng là “lá phổi” làm sch môi trường sinh sống của cư dân quanh đầm. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, khi nghề nuôi tôm công nghiệp được đầu tư, thêm vào đó là nhiều hoạt động kinh tế-xã hội của con người cũng quan tâm và phát triển; đã...

 • 04053000122.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2013)

 • 现代汉语的半”在语义、语法上都相对简单,容易理解和把握因此,我们对“半”的认识往往流于表面,缺少更深入的思考,这样会影响到汉使用的准确性。因此,本人认为有必要对汉语“半进行一番全面的研究。本文首先阐述与课题有关的理论基础及研究背景,其次,对现代汉语“半”进行考察研究。考察结果表明,“半”作为单词时,其词性是可以是数词、量词、副词。“半”作为语素时可以跟其他语素构成合成词或固定短语。在合词和固定短语中,“半”的语义也显得较为丰富。最后,本论文还对现代汉语半”与越南语的“nửa”、”rưỡi”、“bán”等相对应表达方式进行对比,指出它们之间的异。关键词:半;对比;nửa;rưi;bán.

 • 04053000122.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2013)

 • Electronic Resources; 现代汉语的―半‖在语义、语法上都相对简单,容易理解和把握。因此,我们对―半‖的认识往往流于表面,缺少更深入的思考,这样会影响到汉语使用的准确性。因此,本人认为有必要对汉语的―半‖进行一番全面的研究。本文首先阐述与课题有关的理论基础及研究背景,其次,对现代汉语―半‖进行考察研究。考察结果表明,―半‖作为单词时,其词性是可以是数词、量词、副词。―半‖作为语素时可以跟其他语素构成合成词或固定短语。在合成词和固定短语中,―半‖的语义也显得较为丰富。最后,本论文还对现代汉语―半‖与越南语的―nửa‖、‖rưỡi‖、―bán‖等相对应表达方式进行对比,指出它们之间的异同。

 • 04053000144.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Hà, Lê Kim Anh (2014)

 • 本论文的研究对象是越南学生汉语近义词学习的常见偏误及其原因。因汉语近义词对学生来说是词汇习得过程中的难点,初中阶段之后,学生的近义词接触频率才渐渐增多。因此,本人只对中级和中高级阶段的越南学生现代汉语近义词使用情况进行考察,即对河内国家大学所属外国语大学中国语言文化系的二年级和三年级学生近义词使用情况进行考察。

Browsing by Author Nguyễn, Thu Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • Building a Survey Tool to Assess Consumers Perception and Behavior Towards Green Consumption.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzens Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments.

 • TC_02753.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers’ perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzen’s Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments

 • TC_02748.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Nguyễn, Thị Ngọc Anh; Nguyễn, Thu Huyền (2013)

 • Studies on green consumption behavior in Vietnam are neither popular nor conducted carefully, especially empirical studies. With the aim of contributing to this research field, this paper adopts a new approach to find out consumers’ perception and behaviors towards green consumption by constructing a survey tool. Based upon the conceptual framework developed as a combination of determinants affecting green consumption found in previous studies and Ajzen’s Theory of planned behavior, a sample questionnaire for survey has been designed and pre-tested. The paper also provides guidelines for question design, trials and adjustments.

 • 02050003811.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Quang Vinh (2020-04-06)

 • Tổng quan về Hành lang kinh tế Đông Tây-EWEC với các điều kiện về tự nhiên (tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn), kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ ngành du lịch của ba nước: Việt Nam (ba tỉnh miền Trung) – Lào – Thái Lan. Khái quát hệ thống các công ty lữ hành tại Đà Nẵng, thị trường khách, các chương trình du lịch đang được thực hiện trên tuyến EWEC. Đánh giá thực trạng công tác thiết kế, xây dựng, bán, tổ chức thực hiện và kết quả chương trình du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây đang được thực hiện của các công ty lữ hành tại Đà Nẵng. Nghiên cứu, khảo sát mức độ hài lòng của du khách khi sử dụng sản phẩm du lịch tuyến EWEC nhằm đánh giá những mặt ...

 • SV.12.08_VN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền; Nguyễn, Thị Ngọc Ánh (2012)

 • Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu các yếu tố có ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng, từ đó phát triển mô hình lý thuyết và kiểm định mô hình đó. Trên cơ sở mô hình đề nghị, một cuộc khảo sát được thực hiện với người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội để kiểm định tính đúng đắn của mô hình và chỉ ra mức độ và chiều hướng tương quan giữa các biến số. Mục tiêu cuối cùng là đưa ra những khuyến nghị phù hợp nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh ở Việt Nam.

 • 00050001479_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Lê, Kim Long, người hướng dẫn (2012)

 • 80 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Hóa học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài: nghiên cứu sách giáo khoa, nghiên cứu tài liệu có liên quan, các quy trình và kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử môn hóa học, phần hóa học hữu cơ - lớp 12 nâng cao. Nghiên cứu cách sử dụng phần mềm Microsoft Frontpage (...)

 • 01050002747.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Văn Quân; Lê, Thu Hà (2015)

 • Đầm Nại –một tặng phẩm thiên nhiên đã ban cho vùng đất ―thiếu mưa, thừa nắng‖Ninh Thuận. Với dện tích trung bình gần 700 ha, đầm Nại là nơi có hệsinh thái vô cùng đa dạng và phong phú; mang những nét đặc trưng cho đầm vùng khí hậu nhiệt đới khô hạn vùng ven biển. Đầm Nại còn là khu vực có nguồn lợi thủy sn khá phong phú, được ví như “nồi cơm chung” của người dân năm xã ven đầm; đóng vai trò điều hòa nước cho toàn khu vực; thêm vào đó, đầm Nại còn ừng là “lá phổi” làm sch môi trường sinh sống của cư dân quanh đầm. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, khi nghề nuôi tôm công nghiệp được đầu tư, thêm vào đó là nhiều hoạt động kinh tế-xã hội của con người cũng quan tâm và phát triển; đã...

 • 04053000122.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2013)

 • 现代汉语的半”在语义、语法上都相对简单,容易理解和把握因此,我们对“半”的认识往往流于表面,缺少更深入的思考,这样会影响到汉使用的准确性。因此,本人认为有必要对汉语“半进行一番全面的研究。本文首先阐述与课题有关的理论基础及研究背景,其次,对现代汉语“半”进行考察研究。考察结果表明,“半”作为单词时,其词性是可以是数词、量词、副词。“半”作为语素时可以跟其他语素构成合成词或固定短语。在合词和固定短语中,“半”的语义也显得较为丰富。最后,本论文还对现代汉语半”与越南语的“nửa”、”rưỡi”、“bán”等相对应表达方式进行对比,指出它们之间的异。关键词:半;对比;nửa;rưi;bán.

 • 04053000122.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2013)

 • Electronic Resources; 现代汉语的―半‖在语义、语法上都相对简单,容易理解和把握。因此,我们对―半‖的认识往往流于表面,缺少更深入的思考,这样会影响到汉语使用的准确性。因此,本人认为有必要对汉语的―半‖进行一番全面的研究。本文首先阐述与课题有关的理论基础及研究背景,其次,对现代汉语―半‖进行考察研究。考察结果表明,―半‖作为单词时,其词性是可以是数词、量词、副词。―半‖作为语素时可以跟其他语素构成合成词或固定短语。在合成词和固定短语中,―半‖的语义也显得较为丰富。最后,本论文还对现代汉语―半‖与越南语的―nửa‖、‖rưỡi‖、―bán‖等相对应表达方式进行对比,指出它们之间的异同。

 • 04053000144.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Huyền;  Advisor: Hà, Lê Kim Anh (2014)

 • 本论文的研究对象是越南学生汉语近义词学习的常见偏误及其原因。因汉语近义词对学生来说是词汇习得过程中的难点,初中阶段之后,学生的近义词接触频率才渐渐增多。因此,本人只对中级和中高级阶段的越南学生现代汉语近义词使用情况进行考察,即对河内国家大学所属外国语大学中国语言文化系的二年级和三年级学生近义词使用情况进行考察。