Browsing by Author Nguyễn, Thu Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 04051000308_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Hòa (2010)

 • This thesis was written in an attempt to uncover the political opinions embedded in English Cartoons following the analytic paradigm of Critical Discourse Analysis. Besides, this paper also aims at investigating how well Vietnamese readers of English understand and interpret English Cartoons.; M.A Thesis. English linguistics – University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010; Electronic Resources

 • Teaching Primary Student of Minority People about Vietnamese Personal Pronouns in Relation to Culture.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương (2018)

 • Dạy từ xưng hô tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số là vấn đề rất có ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển ngôn ngữ chuẩn, ngôn ngữ chính thống trong giao tiếp xã hội của cộng đồng người Việt. Đây không chỉ là vấn đề dạy tiếng Việt, mà còn là vấn đề dạy văn hóa giao tiếp, vấn đề phát triển văn hóa trong môi trường xã hội vùng đồng bào các dân tộc. Bài viết trình bày và phân tích hiện tượng lệch chuẩn trong sử dụng từ xưng hô tiếng Việt, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp tiếng Việt của học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số và nguyên nhân của hiện tượng lệch chuẩn này, mối quan hệ giữa từ xưng hô tiếng Việt với văn hóa giao tiếp, yêu cầu dạy sử dụng từ xưng hô tiếng...

 • 01050000685.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương;  Advisor: Phạm, Quốc Triệu (2012)

 • Tổng quan về sensor, phân loại theo chức năng, mục đích sử dụng…,nghiên cứu về các đặc trưng trong chế độ tĩnh và chế độ hoạt động của sensor. Nghiên cứu tổng quan hiện tượng chuyển đổi tín hiệu vật lý nói chung, chuyển đổi tín hiệu không điện sang điện nói riêng, đặc biệt là chuyển đổi tín hiệu từ sang điện. Nghiên cứu ứng dụng của sensor nhiệt độ dùng chuyển tiếp P-N, sensor dịch chuyển nhỏ dùng cảm biến vi sai, sensor từ trường dùng hiệu ứng Hall, sensor từ trường Fluxgate vào thiết bị đo. Sử dụng hệ đo tự động khảo sát sự phụ thuộc nhiệt độ của chuyển tiếp bán dẫn p-n, khảo sát sự tương quan tín hiệu giữa đầu dò tự chế và Tesla Meter. Các kết quả thực nghiệm thu đượ...

 • 01050000685_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương;  Advisor: Phạm, Quốc Triệu (2012)

 • Tổng quan về sensor, phân loại theo chức năng, mục đích sử dụng…,nghiên cứu về các đặc trưng trong chế độ tĩnh và chế độ hoạt động của sensor. Nghiên cứu tổng quan hiện tượng chuyển đổi tín hiệu vật lý nói chung, chuyển đổi tín hiệu không điện sang điện nói riêng, đặc biệt là chuyển đổi tín hiệu từ sang điện. Nghiên cứu ứng dụng của sensor nhiệt độ dùng chuyển tiếp P-N, sensor dịch chuyển nhỏ dùng cảm biến vi sai, sensor từ trường dùng hiệu ứng Hall, sensor từ trường Fluxgate vào thiết bị đo. Sử dụng hệ đo tự động khảo sát sự phụ thuộc nhiệt độ của chuyển tiếp bán dẫn p-n, khảo sát sự tương quan tín hiệu giữa đầu dò tự chế và Tesla Meter. Các kết quả thực nghiệm thu được phù hợp với t...

 • 00050006521.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương;  Advisor: Chu, Thị Trang Vân (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu về sự tham gia tố tụng hình sự (TTHS) của trợ giúp viên pháp lý (TGVPL) tại tỉnh Yên Bái. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của TGVPL khi tham gia TTHS để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng được trợ giúp pháp lý ở tỉnh Yên Bái nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, luận văn là một tài liệu tham khảo cần thiết và bổ ích dành cho không chỉ các nhà lập pháp, mà còn cho các nhà nghiên cứu, các cán bộ giảng dạy pháp luật, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thuộc chuyên ngành Tư pháp hình sự tại các cơ sở đào tạo luật. Kết quả nghiên cứu của luậ...

 • 02050002377.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương;  Advisor: Đoàn, Thị Minh Oanh (2013)

 • Nghiên cứu và trình bày những quan điểm về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ (KH&CN), quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực KH&CN với phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - Tìm hiểu thực trạng, phân tích thành tựu và hạn chế trong việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Hưng Yên; đề xuất những giải pháp phát huy những mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực và phát triển hơn nữa nguồn nhân lực KH&CN trong tỉnh

 • 9IS_HoiNghiNCKHSVLanThu7_2014_p416-447.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đoàn, Minh Hiệp; Nguyễn, Thu Phương; Nguyễn, Thùy Linh;  Advisor: Mai, Anh (2014)

 • Nghiên cứu thực trạng sinh viên thất nghiệp Việt Nam hiện nay. Trình bày quan điểm chất lượng trong giáo dục đại học tại VN qua các giai đoạn: Giai đoạn từ 1985 trở về trước: Chất lượng = Tuyển chọn khắt khe; Giai đoạn 1986-2003: Chất lượng = Nguồn lực đầy đủ ; Giai đoạn từ 2004 đến nay: Chất lượng = Đáp ứng tiêu chuẩn. Quan đó nêu nguyên nhân thất nghiệp của sinh viên Việt Nam hiện nay. Đưa ra những phương án giải pháp tích cực cho từng đái tượng, như đối với sinh viên cần tìm việc đúng nơi đúng nghề, có sự đầu tư đúng đẳn cho việc học tập, và với nhà trường cần có sự lắng nghe tich cực hơn từ phía sinh viên..v.v.. để đồng thời giải quyết nguyên nhân chủ quan và khách quan, với hi vọ...

 • KLTN_Nguyễn Thu Phương_QH2016E KTQT CLC-B.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2020)

 • Đề tài “Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành Ngân hàng: Nghiên cứu trường hợp các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” được tác giả lựa chọn nghiên cứu nhằm phân tích những tác động chính của CMCN 4.0 đối với các Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Việt Nam. Trên cơ sở nhận diện những thách thức mà các ngân hàng này phải đối mặt, bài viết đưa ra định hướng và một số khuyến nghị cho ngành Ngân hàng để có thể hội nhập và chủ động ứng phó thành công với những xu hướng của cuộc CMCN lần thứ tư.

Browsing by Author Nguyễn, Thu Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 04051000308_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Hòa (2010)

 • This thesis was written in an attempt to uncover the political opinions embedded in English Cartoons following the analytic paradigm of Critical Discourse Analysis. Besides, this paper also aims at investigating how well Vietnamese readers of English understand and interpret English Cartoons.; M.A Thesis. English linguistics – University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010; Electronic Resources

 • Teaching Primary Student of Minority People about Vietnamese Personal Pronouns in Relation to Culture.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương (2018)

 • Dạy từ xưng hô tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số là vấn đề rất có ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển ngôn ngữ chuẩn, ngôn ngữ chính thống trong giao tiếp xã hội của cộng đồng người Việt. Đây không chỉ là vấn đề dạy tiếng Việt, mà còn là vấn đề dạy văn hóa giao tiếp, vấn đề phát triển văn hóa trong môi trường xã hội vùng đồng bào các dân tộc. Bài viết trình bày và phân tích hiện tượng lệch chuẩn trong sử dụng từ xưng hô tiếng Việt, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp tiếng Việt của học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số và nguyên nhân của hiện tượng lệch chuẩn này, mối quan hệ giữa từ xưng hô tiếng Việt với văn hóa giao tiếp, yêu cầu dạy sử dụng từ xưng hô tiếng...

 • 01050000685.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương;  Advisor: Phạm, Quốc Triệu (2012)

 • Tổng quan về sensor, phân loại theo chức năng, mục đích sử dụng…,nghiên cứu về các đặc trưng trong chế độ tĩnh và chế độ hoạt động của sensor. Nghiên cứu tổng quan hiện tượng chuyển đổi tín hiệu vật lý nói chung, chuyển đổi tín hiệu không điện sang điện nói riêng, đặc biệt là chuyển đổi tín hiệu từ sang điện. Nghiên cứu ứng dụng của sensor nhiệt độ dùng chuyển tiếp P-N, sensor dịch chuyển nhỏ dùng cảm biến vi sai, sensor từ trường dùng hiệu ứng Hall, sensor từ trường Fluxgate vào thiết bị đo. Sử dụng hệ đo tự động khảo sát sự phụ thuộc nhiệt độ của chuyển tiếp bán dẫn p-n, khảo sát sự tương quan tín hiệu giữa đầu dò tự chế và Tesla Meter. Các kết quả thực nghiệm thu đượ...

 • 01050000685_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương;  Advisor: Phạm, Quốc Triệu (2012)

 • Tổng quan về sensor, phân loại theo chức năng, mục đích sử dụng…,nghiên cứu về các đặc trưng trong chế độ tĩnh và chế độ hoạt động của sensor. Nghiên cứu tổng quan hiện tượng chuyển đổi tín hiệu vật lý nói chung, chuyển đổi tín hiệu không điện sang điện nói riêng, đặc biệt là chuyển đổi tín hiệu từ sang điện. Nghiên cứu ứng dụng của sensor nhiệt độ dùng chuyển tiếp P-N, sensor dịch chuyển nhỏ dùng cảm biến vi sai, sensor từ trường dùng hiệu ứng Hall, sensor từ trường Fluxgate vào thiết bị đo. Sử dụng hệ đo tự động khảo sát sự phụ thuộc nhiệt độ của chuyển tiếp bán dẫn p-n, khảo sát sự tương quan tín hiệu giữa đầu dò tự chế và Tesla Meter. Các kết quả thực nghiệm thu được phù hợp với t...

 • 00050006521.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương;  Advisor: Chu, Thị Trang Vân (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu về sự tham gia tố tụng hình sự (TTHS) của trợ giúp viên pháp lý (TGVPL) tại tỉnh Yên Bái. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của TGVPL khi tham gia TTHS để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng được trợ giúp pháp lý ở tỉnh Yên Bái nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, luận văn là một tài liệu tham khảo cần thiết và bổ ích dành cho không chỉ các nhà lập pháp, mà còn cho các nhà nghiên cứu, các cán bộ giảng dạy pháp luật, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thuộc chuyên ngành Tư pháp hình sự tại các cơ sở đào tạo luật. Kết quả nghiên cứu của luậ...

 • 02050002377.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương;  Advisor: Đoàn, Thị Minh Oanh (2013)

 • Nghiên cứu và trình bày những quan điểm về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ (KH&CN), quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực KH&CN với phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - Tìm hiểu thực trạng, phân tích thành tựu và hạn chế trong việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Hưng Yên; đề xuất những giải pháp phát huy những mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực và phát triển hơn nữa nguồn nhân lực KH&CN trong tỉnh

 • 9IS_HoiNghiNCKHSVLanThu7_2014_p416-447.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đoàn, Minh Hiệp; Nguyễn, Thu Phương; Nguyễn, Thùy Linh;  Advisor: Mai, Anh (2014)

 • Nghiên cứu thực trạng sinh viên thất nghiệp Việt Nam hiện nay. Trình bày quan điểm chất lượng trong giáo dục đại học tại VN qua các giai đoạn: Giai đoạn từ 1985 trở về trước: Chất lượng = Tuyển chọn khắt khe; Giai đoạn 1986-2003: Chất lượng = Nguồn lực đầy đủ ; Giai đoạn từ 2004 đến nay: Chất lượng = Đáp ứng tiêu chuẩn. Quan đó nêu nguyên nhân thất nghiệp của sinh viên Việt Nam hiện nay. Đưa ra những phương án giải pháp tích cực cho từng đái tượng, như đối với sinh viên cần tìm việc đúng nơi đúng nghề, có sự đầu tư đúng đẳn cho việc học tập, và với nhà trường cần có sự lắng nghe tich cực hơn từ phía sinh viên..v.v.. để đồng thời giải quyết nguyên nhân chủ quan và khách quan, với hi vọ...

 • KLTN_Nguyễn Thu Phương_QH2016E KTQT CLC-B.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2020)

 • Đề tài “Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành Ngân hàng: Nghiên cứu trường hợp các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” được tác giả lựa chọn nghiên cứu nhằm phân tích những tác động chính của CMCN 4.0 đối với các Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Việt Nam. Trên cơ sở nhận diện những thách thức mà các ngân hàng này phải đối mặt, bài viết đưa ra định hướng và một số khuyến nghị cho ngành Ngân hàng để có thể hội nhập và chủ động ứng phó thành công với những xu hướng của cuộc CMCN lần thứ tư.