Browsing by Author Nguyễn, Tiến Đông

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050004745.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đông;  Advisor: Đinh, Việt Hòa (2015)

 • Hệ thống hóa các quan điểm, cách tiếp cận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo để làm rõ bản chất của lãnh đạo, đặc biệt làm rõ bản chất của năng lực lãnh đạo; làm rõ 2 bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo: năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng; nhận dạng những nhân tố chính quyết định năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng. Vận dụng lý luận vào thực tiễn điều hành của các nhà quản lý tại SYSTECH đánh giá thực trạng, nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện năng lực động viên khuyến khích, năng lực gây ảnh hưởng của các nhà quản lý tại SYSTECH

 • 02050005730.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Phạm, Văn Sang;  Advisor: Nguyễn, Tiến Đông (2019)

 • Luận văn nghiên cứu về đời sống văn hóa của cư dân Ba làng An từ truyền thống đến hiện đại đã cụ thể hóa những giá trị tốt đẹp của cư dân Ba Làng An nói riêng và người dân tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Làm rõ mối quan hệ văn hóa lịch sử của cư dân với lịch sử cư dân tại đảo Lý Sơn một trong những hòn đảo có vị trí chiến lược và nhiều tiềm năng phát triển của Việt Nam. Đồng thời luận văn cũng đề xuất những giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa lành mạnh, bền vững trong thời kỳ hiện nay của cư dân vùng biển đảo tỉnh Quảng Ngãi

Browsing by Author Nguyễn, Tiến Đông

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050004745.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đông;  Advisor: Đinh, Việt Hòa (2015)

 • Hệ thống hóa các quan điểm, cách tiếp cận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo để làm rõ bản chất của lãnh đạo, đặc biệt làm rõ bản chất của năng lực lãnh đạo; làm rõ 2 bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo: năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng; nhận dạng những nhân tố chính quyết định năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng. Vận dụng lý luận vào thực tiễn điều hành của các nhà quản lý tại SYSTECH đánh giá thực trạng, nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện năng lực động viên khuyến khích, năng lực gây ảnh hưởng của các nhà quản lý tại SYSTECH

 • 02050005730.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Phạm, Văn Sang;  Advisor: Nguyễn, Tiến Đông (2019)

 • Luận văn nghiên cứu về đời sống văn hóa của cư dân Ba làng An từ truyền thống đến hiện đại đã cụ thể hóa những giá trị tốt đẹp của cư dân Ba Làng An nói riêng và người dân tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Làm rõ mối quan hệ văn hóa lịch sử của cư dân với lịch sử cư dân tại đảo Lý Sơn một trong những hòn đảo có vị trí chiến lược và nhiều tiềm năng phát triển của Việt Nam. Đồng thời luận văn cũng đề xuất những giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa lành mạnh, bền vững trong thời kỳ hiện nay của cư dân vùng biển đảo tỉnh Quảng Ngãi