Browsing by Author Nguyễn, Tiến Vinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 4069-85-7558-1-10-20170404.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Vinh (2016)

 • Bài viết nghiên cứu một số mô hình pháp luật tiêu biểu của nước ngoài về bắt giữ tàu biển. Trong phần đầu, bài viết phân biệt sự khác biệt có tính nền tảng giữa bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối vật tại những nước theo truyền thống thông luật và bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối nhân tại những nước theo truyền thống dân luật. Tiếp đó, bài viết đề cập đến ba mô hình pháp luật bắt giữ tàu biển tiểu biểu của Anh - đại diện cho các nước theo truyền thống thông luật, Pháp - đại diện cho các nước theo truyền thống dân luật và Hoa Kỳ, là nước có pháp luật bắt giữ tàu biển kết hợp cả hai mô hình của Anh và Pháp. Phần cuối của bài viết đưa ra một số nhận định, đánh giá đối với những ...

 • 00050006956.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống khái niệm về bắt giữ tàu biển và pháp luật về bắt giữ tàu biển. Luận văn nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của Công ước về bắt giữ tàu biển năm 1999 và kinh nghiệm tham gia công ước của một số nước trên thế giới. Luận văn nghiên cứu sự tương thích của pháp luật Việt Nam đối với Công ước 1999 và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc gia nhập Công ước của Việt Nam

 • 00050006690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hồng Dung;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Dưới góc độ là một luận văn nghiên cứu thạc sĩ, đề tài luận văn có nhận thức và đánh giá tổng quan quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về vấn đề xây dựng và thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của các nước thành viên trong khu vực ASEAN và thực tiễn thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Việt Nam đã đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Cơ chế hải quan một cửa tại Việt Nam, nhất là đối với việc kiến nghị hoàn thiện khung pháp lí và tờ khai hải quan – điểm tỳ vướng mắc nhất trong việc kết nối với Cơ chế một cửa ASEAN và cho thành công của Cơ chế một cửa quốc gia.

 • 00030003216_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Văn Cảm; Nguyễn, Bá Diến; Trần, Thu Hạnh; Nguyễn, Thị Xuân Sơn; Đào, Trí Úc; Chu, Thị Trang Vân; Trịnh, Tiến Việt; Nguyễn, Tiến Vinh (2012)

 • Chương 1: Nhập môn luật hình sự quốc tế. Chương 2: Sự hình thành và phát triển của luật hình sự quốc tế. Chương 3: Các nguyên tắc của luật hình sự quốc tế. Chương 4: Tội ác quốc tế. Chương 5: Các tội phạm xuyên quốc gia. Chương 6: Các thiết chế tư pháp hình sự quốc tế. Chương 7: Việt Nam với luật hình sự quốc tế.

 • 00050009205.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Thanh;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2017)

 • - Các phân tích về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước tiếp nhận đầu tư theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU - Các so sánh và đánh giá về cơ chế giải quyết tranh chấp theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU so với các Hiệp định khác mà Việt Nam hoặc EU đã đàm phán ký kết. - Các đánh giá về cơ hội và thách thức đối với Việt Nam - Đưa ra các khuyến nghị nhằm mục đích giúp Việt Nam thích ứng với chế chế giải quyết tranh chấp mới.

 • 00050007713.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Quang Duy;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2016)

 • Luận văn đã đi vào phân tích, nhận xét và làm rõ được những vấn đề được đặt ra như: - Lịch sử ra đời của Hiệp định, quy định liên quan tới Hiệp định TRIMs, đối tượng của các tranh chấp liên quan tới Hiệp định, cơ chế và thực tiễn giải quyết tranh chấp đó. - Luận văn cũng nêu ra được thực tiễn pháp luật Việt Nam liên quan tới TRIMs, thực tiễn giải quyết tranh chấp của Việt Nam trong khuôn khổ WTO. - Cùng với việc mở rộng liên hệ với một số Hiệp đinh thương mại tự do như EVFTA và TPP, luận văn cũng đã đưa ra được một số kinh nghiệm đối với Việt Nam để phòng ngừa rủi ro, giải quyết có hiệu quả tranh chấp quốc tế nói chung và trong WTO nói riêng.

 • 00050007713.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Quang Duy;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2016)

 • - Lịch sử ra đời của Hiệp định, quy định liên quan tới Hiệp định TRIMs, đối tượng của các tranh chấp liên quan tới Hiệp định, cơ chế và thực tiễn giải quyết tranh chấp đó. - Luận văn cũng nêu ra được thực tiễn pháp luật Việt Nam liên quan tới TRIMs, thực tiễn giải quyết tranh chấp của Việt Nam trong khuôn khổ WTO. - Cùng với việc mở rộng liên hệ với một số Hiệp đinh thương mại tự do như EVFTA và TPP, luận văn cũng đã đưa ra được một số kinh nghiệm đối với Việt Nam để phòng ngừa rủi ro, giải quyết có hiệu quả tranh chấp quốc tế nói chung và trong WTO nói riêng.

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • 00050008255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2017)

 • Thứ nhất,nghiên cứu, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; khái niệm, đặc điểm về hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; giới thiệu khái quát về các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam hiện nay; nêu ra các mô hình và cách thức hoạt động các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ ở một số quốc gia trên thế giới và những vấn đề có thể nghiên cứu và vận dụng tại Việt Nam. Thứ hai, tổng hợp, phân tích các quan hệ xã hội về các tổc hức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các tổ chức đại d...

 • 00050006957.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Chương 1: Tổng quan về hợp tác quốc tếtrong việc cải cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan. Chương 2: Các cơ chế hợp tác quốc tế trong cải cách, hài hòa hóa thủ tục Hải quan và thực tiễn ở Việt Nam. Chương 3: Định hướng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong cải cách, hài hòa hóa một số thủ tục Hải quan và một số giải pháp kiến nghị

 • 00050006957.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Bổ sung cơ sở lý luận về các khái niệm cải cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan trong việc hợp tác quốc tế. Nghiên cứu, đánh giá, nhận định thực trạng các cơ chế hợp tác quốc tế trong việc cải cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan của Việt Nam nhằm đưa ra được những hạn chế, tồn tại nhất định. Đề xuất quan đểm, định hướng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hệu quả quá trình cai cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan của Vệt Nam trong hợp tác quốc tế.

 • 00050006955.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá tổng quan về loại hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. Luận văn cũng nêu ra thực trạng giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam. Để thực hiện mục đích này, đề tài sẽ phải làm rõ cơ sở lý luận về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa. Theo đó, đề tài sẽ đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập của quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.

 • 00050007093.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Mục đích của tác giả khi nghiên cứu đề tài “Hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” là nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo từng giai đoạn cụ thể. Trên cơ sở đó đánh giá những kết quả và hạn chế của pháp luật Việt Nam về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian qua.

 • 00050007093.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Luận văn đã nghiên cứu và làm rõ những vấn đề sau: - Một là, luận văn đã đưa ra tổng quan một số vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, lược sử quá trình phát triển của pháp luật Việt Nam về vấn đề này và những quy định của pháp luật nước ngoài về hợp đồng đưa người đi lao động ở nước ngoài và những gợi mở cho Việt Nam. - Hai là, luận văn đã đi sâu tìm hiểu, phân tích và đánh giá về thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng đưa người đi lao động ở nước ngoài, theo hai hướng vấn đề là phân tích và đánh giá thực trạng quy định của pháp luật và thực trạng của việc giao kết và thực hiện hợp đồng đưa người đi lao động ở nước ngoài qua từng giai đoạ...

 • 1135-1-2212-1-10-20160520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Vinh (2012)

 • Bài viết nghiên cứu thực tiễn của các nước thành viên của WTO, đặc biệt là những nước có hoàn cảnh tương tự như Việt Nam, nhằm rút ra những những bài học kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Trrong phần đầu, bài viết sẽ tóm lược tình hình và đưa ra những nhận định cơ bản về sự vận hành của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, đánh giá những khó khăn cơ bản mà các nước đang phát triển, kém phát triển phải đối mặt khi tham gia cơ chế này. Trong phần thứ hai, trên cơ sở thực tiễn của các nước, bài viết đề cập, phân tích những giải pháp cơ bản mà các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, kém phát triển sử dụng để đả...

 • 00060000506.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Nghiên cứu, làm sáng tỏ các quy định quốc tế về bắt giữ tàu biển trong hàng hải quốc tế; phân tích, khái quát hoá kinh nghiệm lập pháp và thực thi pháp luật của một số nước ngoài tiêu biểu về bắt giữ tàu biển trong hàng hải quốc tế; đánh giá thực trạng quy định và thực thi pháp luật về bắt giữ tàu biển ở Việt Nam.Trên cơ sở những kinh nghiệm quốc tế và căn cứ thực tiễn Việt Nam, đề xuất những phương hướng, và kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bắt giữ tàu biển.Đồng thời so sánh, khái lược các quy định về bắt giữ tàu biển của một số nước tiêu biểu, đưa ra các giải pháp, khuyến nghị nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam phòng tránh và xử lý tốt các vụ việc...

Browsing by Author Nguyễn, Tiến Vinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 4069-85-7558-1-10-20170404.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Vinh (2016)

 • Bài viết nghiên cứu một số mô hình pháp luật tiêu biểu của nước ngoài về bắt giữ tàu biển. Trong phần đầu, bài viết phân biệt sự khác biệt có tính nền tảng giữa bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối vật tại những nước theo truyền thống thông luật và bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối nhân tại những nước theo truyền thống dân luật. Tiếp đó, bài viết đề cập đến ba mô hình pháp luật bắt giữ tàu biển tiểu biểu của Anh - đại diện cho các nước theo truyền thống thông luật, Pháp - đại diện cho các nước theo truyền thống dân luật và Hoa Kỳ, là nước có pháp luật bắt giữ tàu biển kết hợp cả hai mô hình của Anh và Pháp. Phần cuối của bài viết đưa ra một số nhận định, đánh giá đối với những ...

 • 00050006956.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống khái niệm về bắt giữ tàu biển và pháp luật về bắt giữ tàu biển. Luận văn nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của Công ước về bắt giữ tàu biển năm 1999 và kinh nghiệm tham gia công ước của một số nước trên thế giới. Luận văn nghiên cứu sự tương thích của pháp luật Việt Nam đối với Công ước 1999 và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc gia nhập Công ước của Việt Nam

 • 00050006690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hồng Dung;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Dưới góc độ là một luận văn nghiên cứu thạc sĩ, đề tài luận văn có nhận thức và đánh giá tổng quan quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về vấn đề xây dựng và thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của các nước thành viên trong khu vực ASEAN và thực tiễn thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Việt Nam đã đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Cơ chế hải quan một cửa tại Việt Nam, nhất là đối với việc kiến nghị hoàn thiện khung pháp lí và tờ khai hải quan – điểm tỳ vướng mắc nhất trong việc kết nối với Cơ chế một cửa ASEAN và cho thành công của Cơ chế một cửa quốc gia.

 • 00030003216_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Văn Cảm; Nguyễn, Bá Diến; Trần, Thu Hạnh; Nguyễn, Thị Xuân Sơn; Đào, Trí Úc; Chu, Thị Trang Vân; Trịnh, Tiến Việt; Nguyễn, Tiến Vinh (2012)

 • Chương 1: Nhập môn luật hình sự quốc tế. Chương 2: Sự hình thành và phát triển của luật hình sự quốc tế. Chương 3: Các nguyên tắc của luật hình sự quốc tế. Chương 4: Tội ác quốc tế. Chương 5: Các tội phạm xuyên quốc gia. Chương 6: Các thiết chế tư pháp hình sự quốc tế. Chương 7: Việt Nam với luật hình sự quốc tế.

 • 00050009205.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Thanh;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2017)

 • - Các phân tích về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước tiếp nhận đầu tư theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU - Các so sánh và đánh giá về cơ chế giải quyết tranh chấp theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU so với các Hiệp định khác mà Việt Nam hoặc EU đã đàm phán ký kết. - Các đánh giá về cơ hội và thách thức đối với Việt Nam - Đưa ra các khuyến nghị nhằm mục đích giúp Việt Nam thích ứng với chế chế giải quyết tranh chấp mới.

 • 00050007713.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Quang Duy;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2016)

 • Luận văn đã đi vào phân tích, nhận xét và làm rõ được những vấn đề được đặt ra như: - Lịch sử ra đời của Hiệp định, quy định liên quan tới Hiệp định TRIMs, đối tượng của các tranh chấp liên quan tới Hiệp định, cơ chế và thực tiễn giải quyết tranh chấp đó. - Luận văn cũng nêu ra được thực tiễn pháp luật Việt Nam liên quan tới TRIMs, thực tiễn giải quyết tranh chấp của Việt Nam trong khuôn khổ WTO. - Cùng với việc mở rộng liên hệ với một số Hiệp đinh thương mại tự do như EVFTA và TPP, luận văn cũng đã đưa ra được một số kinh nghiệm đối với Việt Nam để phòng ngừa rủi ro, giải quyết có hiệu quả tranh chấp quốc tế nói chung và trong WTO nói riêng.

 • 00050007713.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Quang Duy;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2016)

 • - Lịch sử ra đời của Hiệp định, quy định liên quan tới Hiệp định TRIMs, đối tượng của các tranh chấp liên quan tới Hiệp định, cơ chế và thực tiễn giải quyết tranh chấp đó. - Luận văn cũng nêu ra được thực tiễn pháp luật Việt Nam liên quan tới TRIMs, thực tiễn giải quyết tranh chấp của Việt Nam trong khuôn khổ WTO. - Cùng với việc mở rộng liên hệ với một số Hiệp đinh thương mại tự do như EVFTA và TPP, luận văn cũng đã đưa ra được một số kinh nghiệm đối với Việt Nam để phòng ngừa rủi ro, giải quyết có hiệu quả tranh chấp quốc tế nói chung và trong WTO nói riêng.

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • 00050008255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2017)

 • Thứ nhất,nghiên cứu, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; khái niệm, đặc điểm về hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; giới thiệu khái quát về các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam hiện nay; nêu ra các mô hình và cách thức hoạt động các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ ở một số quốc gia trên thế giới và những vấn đề có thể nghiên cứu và vận dụng tại Việt Nam. Thứ hai, tổng hợp, phân tích các quan hệ xã hội về các tổc hức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các tổ chức đại d...

 • 00050006957.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Chương 1: Tổng quan về hợp tác quốc tếtrong việc cải cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan. Chương 2: Các cơ chế hợp tác quốc tế trong cải cách, hài hòa hóa thủ tục Hải quan và thực tiễn ở Việt Nam. Chương 3: Định hướng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong cải cách, hài hòa hóa một số thủ tục Hải quan và một số giải pháp kiến nghị

 • 00050006957.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Bổ sung cơ sở lý luận về các khái niệm cải cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan trong việc hợp tác quốc tế. Nghiên cứu, đánh giá, nhận định thực trạng các cơ chế hợp tác quốc tế trong việc cải cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan của Việt Nam nhằm đưa ra được những hạn chế, tồn tại nhất định. Đề xuất quan đểm, định hướng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hệu quả quá trình cai cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan của Vệt Nam trong hợp tác quốc tế.

 • 00050006955.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá tổng quan về loại hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. Luận văn cũng nêu ra thực trạng giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam. Để thực hiện mục đích này, đề tài sẽ phải làm rõ cơ sở lý luận về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa. Theo đó, đề tài sẽ đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập của quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam.

 • 00050007093.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Mục đích của tác giả khi nghiên cứu đề tài “Hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” là nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo từng giai đoạn cụ thể. Trên cơ sở đó đánh giá những kết quả và hạn chế của pháp luật Việt Nam về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian qua.

 • 00050007093.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Luận văn đã nghiên cứu và làm rõ những vấn đề sau: - Một là, luận văn đã đưa ra tổng quan một số vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, lược sử quá trình phát triển của pháp luật Việt Nam về vấn đề này và những quy định của pháp luật nước ngoài về hợp đồng đưa người đi lao động ở nước ngoài và những gợi mở cho Việt Nam. - Hai là, luận văn đã đi sâu tìm hiểu, phân tích và đánh giá về thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng đưa người đi lao động ở nước ngoài, theo hai hướng vấn đề là phân tích và đánh giá thực trạng quy định của pháp luật và thực trạng của việc giao kết và thực hiện hợp đồng đưa người đi lao động ở nước ngoài qua từng giai đoạ...

 • 1135-1-2212-1-10-20160520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Vinh (2012)

 • Bài viết nghiên cứu thực tiễn của các nước thành viên của WTO, đặc biệt là những nước có hoàn cảnh tương tự như Việt Nam, nhằm rút ra những những bài học kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Trrong phần đầu, bài viết sẽ tóm lược tình hình và đưa ra những nhận định cơ bản về sự vận hành của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, đánh giá những khó khăn cơ bản mà các nước đang phát triển, kém phát triển phải đối mặt khi tham gia cơ chế này. Trong phần thứ hai, trên cơ sở thực tiễn của các nước, bài viết đề cập, phân tích những giải pháp cơ bản mà các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, kém phát triển sử dụng để đả...

 • 00060000506.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Nghiên cứu, làm sáng tỏ các quy định quốc tế về bắt giữ tàu biển trong hàng hải quốc tế; phân tích, khái quát hoá kinh nghiệm lập pháp và thực thi pháp luật của một số nước ngoài tiêu biểu về bắt giữ tàu biển trong hàng hải quốc tế; đánh giá thực trạng quy định và thực thi pháp luật về bắt giữ tàu biển ở Việt Nam.Trên cơ sở những kinh nghiệm quốc tế và căn cứ thực tiễn Việt Nam, đề xuất những phương hướng, và kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bắt giữ tàu biển.Đồng thời so sánh, khái lược các quy định về bắt giữ tàu biển của một số nước tiêu biểu, đưa ra các giải pháp, khuyến nghị nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam phòng tránh và xử lý tốt các vụ việc...