Browsing by Author Nguyễn, Trà My

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 555-594Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Thuỳ Dung; Hà, Thị Thanh Huyền; Nguyễn, Diệu An; Châu, Thị Hải Yến;  Advisor: Nguyễn, Trà My (2020)

 • The adoption of IFRS means there will be changes in the work requirement of accountants. There will be a need for accountants to update their knowledge,professional skills, and experience. With the anticipated increase in financial reporting transparency that is likely to follow the IFRS adoption, accountants are expected to show higher sense of responsibility and accountability over financial information in order to align with the international standards, requirements, and expectations.Researching the changes in the work requirement of accountants that are relevant to the IFRS adoption is essential for facilitating a smooth transition to IFRS and, more importantly...

 • 51_AmThucVietNam_NguyenTraMy_2015_QH_2011.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Nguyễn, Việt Hương (2015)

 • Với đề tài Âm thực Việt Nam với việc dưỡng sinh và trị bệnh, mục đích nghiên cứu của chúng tôi là làm rõ vai trò của ẩm thực Việt Nam nói chung và ẩm thực Việt Nam trong việc dưỡng sinh và trị bệnh nói riêng, xác định những chuẩn mực trong ăn uống làm nền tảng cơ bản cho phép dưỡng sinh trị bệnh đồng thời đưa ra những ứng dụng thực tiễn cũng như giá trị của ẩm thực Việt Nam trong dưỡng sinh trị bệnh. Ngoài ra, với kết quả của nghiên cứu này, chúng tôi hy vọng góp phần khẳng định lại quan niệm dưỡng bệnh và trị bệnh qua con đường âm thực trong y học cổ truyền là hoàn toàn có cơ sở khoa học.

 • item.jpg
 • Book Review


 • Authors: Nguyễn, Trà My (2022)

 • Cuốn sách “Dám bị ghét” được chia thành năm chương, mỗi chương được tái hiện dưới dạng một cuộc trò chuyện thân mật giữa chàng thanh niên trẻ tuổi đang tìm hiểu cuộc đời và triết gia giàu kinh nghiệm, tri thức, chính nhân vật triết gia này sẽ là người lý giải tất cả những thắc mắc những câu hỏi của chàng thanh niên về cuộc sống, về mối quan hệ giữa người và người dựa trên nền tảng tâm lý học Adler. Chàng thanh niên này từ nhỏ đã luôn cảm thấy tự ti về xuất thân, thành tích học tập cũng như vẻ bề ngoài của mình. Anh luôn bị ba mẹ áp đặt và so sánh với người anh trai tài giỏi. có lẽ vì vậy mà anh đã bận tâm quá mức đến cái nhìn của người khác. Anh không thể thực lòng mừng cho hạnh phúc ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2021)

 • luận văn nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực trên cơ sở đánh giá thực trạng những thành công, hạn chế tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Quốc Việt. Nhiệm vụ nghiên cứu: để thực hiện mục tiêu trên, luận án có những nhiệm vụ chính sau đây; Hệ thống hóa những vấn đề thực tiễn, lý luận về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp ; Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Quốc Việt trong thời gian qua. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Quốc Việt trong thời gian tới

 • NguyenThiNgọcAnh_AC2016B.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Nguyễn, Trà My (2020)

 • Vietnam is a developing country and aims at international integration, so its financial statements are also aiming to achieve IFRS standards. Although Cash flow statement is not a mandatory financial statement in Vietnam, its significant meaning has encouraged many companies to prepare it. The purpose of this research is to highlight the meaning and role of cash flow statements, especially for Vietnamese enterprises. Ha Noi Milk is the company mentioned in the article because Hanoi Milk is the company that has gone through all the cycles of an enterprise: introduction, growth, maturity, decline and now is recovery. Therefore, when discussing this company, we can see clearly how th...

 • 439-477Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Phương Chi; Tạ, Ngọc Anh; Lê, Ngọc Anh; Hoàng, Diệu Linh; Nguyễn, Hà Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Trà My (2017)

 • The adoption of International Financial Reporting Standards will bring about many significant changes to a developing economy such as Vietnam. One of those changes will be related to the labor force, such as regulators, practitioners, accountants, and auditors, among many others. It is expected that with different accounting standards, the job of accountants will change accordingly. But will it be the same for auditors? The common perception about the audit profession is that auditors evaluate evidence and documentation about clients’ business transactions and activities to ensure clients comply with relevant assertions (such as accuracy, completeness, existence, valuation, occurrence...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Nguyễn, Chí Thành (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của học sinh, về dạy học tích hợp, về giáo dục STEM. Trình bày thực trạng dạy và học môn Toán ở trường trung học phổ thông. Nghiên cứu thực trạng dạy học tích hợp và thực trạng dạy học môn. Toán lớp 10 theo định hướng giáo dục STEM. Thiết kế và tổ chức dạy học một số chủ đề môn Toán lớp 10 trung học phổ thông theo định hướng giáo dục STEM. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và tính hiệu quả của một số chủ đề dạy học đã thiết kế

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Minh Hạnh; Trần, Phạm Minh Châu; Hoàng, Thị Ngọc Diệp; Nguyễn, Trà My (2022)

 • Mục tiêu bài thực hành: 1. Nắm được làm thế nào để phá vỡ màng tế bào. 2. Nắm được làm thế nào để loại bỏ protein và carbohydrate. 3. Nắm được làm thế nào để tách DNA hòa tan ra khỏi các thành phần không hòa tan của tế bào. 4. Sử dụng DNA sau tinh sạch làm gì?

 • V_L2_01514.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2009)

 • Trình bày khái quát về nhân vật người phụ nữ trong văn học trung đại. Trên cơ sở phân tích một số tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX như: Cung oán ngâm khúc (Nguyễn Gia Thiều); Chinh phụ ngâm (Đặng Trần Côn và bản dịch của Đoàn Thị Điểm); Truyện Kiều (Nguyễn Du); thơ Hồ Xuân Hương và một số tác phẩm tiêu biểu khác, luận văn tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự ra đời và phát triển vấn đề thân phận người phụ nữ trong văn học, các hình tượng tập trung biểu hiện vấn đề đó (đó là hình tượng người tài sắc và hình tượng con người nhỏ bé) và các cách lý giải thân phận người phụ nữ trong giai đoạn này. Nghiên cứu vấn đề thân phận người phụ nữ nhìn nh...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 본 연구는 일상생활에서 혼자 활동에 참여하는 것을 즐기는 사람들이 형성하는 혼족 문화를 대상으로 이런 문화의 정확한 정의, 특성, 원인을 밝히고자 하였으며, 혼자서 하는 것은 주는 긍정적인 측면 및 부정적인 측면을 이해하고 일부 해결 방법을 제시하고자 한다. 제 1 부 (서론)에서 본 논문의 필요성과 목적을 밝히고 연구 대상과 범위를 제시한다. 동시에 본 연구에 어떤 방법을 활용하는지에 대해 설명하였다. 제 2 부 (본론)는 3 장으로 구분하였다. 제 1 장에서 연구의 이론적 배경을 제시하였다. 이 장에서 "혼족", "문화", "혼족 문화" 등 기본적인 개념을 다루고 있으며 혼족들의 특성과 한국에서 혼족 현황을 살펴보았다. 덕분에 혼족의 정의를 정확하게 알게 되고 한국에서 혼족 상황을 잘 파악할 수 있다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Nguyễn, Thu Hà (2022)

 • 柳树是东方人耳熟能详的文学形象。柳不仅是一棵天然的树,而且已经成为 一种独特的艺术信号。它在每一首唐诗诗中都营造了一种积极独特、积极特殊的氛 围。柔美飘逸的柳树造型唤起了众多白居易的创作灵感。了解构建“柳”形象的艺 术及其象征意义。从而帮助读者更深入、更全面地了解这幅美丽形象所反映的情感 世界。同时也助于我们看住白居易的艺术才华。 首先,文章介绍唐代与白居易。其次,大自然中、文学艺术中、唐代诗歌中的柳形 象。再次,白居易诗歌中的柳意象进行分析。最后,通过越南中代文学中的“柳” 意象比较

Browsing by Author Nguyễn, Trà My

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 555-594Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Thuỳ Dung; Hà, Thị Thanh Huyền; Nguyễn, Diệu An; Châu, Thị Hải Yến;  Advisor: Nguyễn, Trà My (2020)

 • The adoption of IFRS means there will be changes in the work requirement of accountants. There will be a need for accountants to update their knowledge,professional skills, and experience. With the anticipated increase in financial reporting transparency that is likely to follow the IFRS adoption, accountants are expected to show higher sense of responsibility and accountability over financial information in order to align with the international standards, requirements, and expectations.Researching the changes in the work requirement of accountants that are relevant to the IFRS adoption is essential for facilitating a smooth transition to IFRS and, more importantly...

 • 51_AmThucVietNam_NguyenTraMy_2015_QH_2011.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Nguyễn, Việt Hương (2015)

 • Với đề tài Âm thực Việt Nam với việc dưỡng sinh và trị bệnh, mục đích nghiên cứu của chúng tôi là làm rõ vai trò của ẩm thực Việt Nam nói chung và ẩm thực Việt Nam trong việc dưỡng sinh và trị bệnh nói riêng, xác định những chuẩn mực trong ăn uống làm nền tảng cơ bản cho phép dưỡng sinh trị bệnh đồng thời đưa ra những ứng dụng thực tiễn cũng như giá trị của ẩm thực Việt Nam trong dưỡng sinh trị bệnh. Ngoài ra, với kết quả của nghiên cứu này, chúng tôi hy vọng góp phần khẳng định lại quan niệm dưỡng bệnh và trị bệnh qua con đường âm thực trong y học cổ truyền là hoàn toàn có cơ sở khoa học.

 • item.jpg
 • Book Review


 • Authors: Nguyễn, Trà My (2022)

 • Cuốn sách “Dám bị ghét” được chia thành năm chương, mỗi chương được tái hiện dưới dạng một cuộc trò chuyện thân mật giữa chàng thanh niên trẻ tuổi đang tìm hiểu cuộc đời và triết gia giàu kinh nghiệm, tri thức, chính nhân vật triết gia này sẽ là người lý giải tất cả những thắc mắc những câu hỏi của chàng thanh niên về cuộc sống, về mối quan hệ giữa người và người dựa trên nền tảng tâm lý học Adler. Chàng thanh niên này từ nhỏ đã luôn cảm thấy tự ti về xuất thân, thành tích học tập cũng như vẻ bề ngoài của mình. Anh luôn bị ba mẹ áp đặt và so sánh với người anh trai tài giỏi. có lẽ vì vậy mà anh đã bận tâm quá mức đến cái nhìn của người khác. Anh không thể thực lòng mừng cho hạnh phúc ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2021)

 • luận văn nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực trên cơ sở đánh giá thực trạng những thành công, hạn chế tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Quốc Việt. Nhiệm vụ nghiên cứu: để thực hiện mục tiêu trên, luận án có những nhiệm vụ chính sau đây; Hệ thống hóa những vấn đề thực tiễn, lý luận về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp ; Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Quốc Việt trong thời gian qua. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Quốc Việt trong thời gian tới

 • NguyenThiNgọcAnh_AC2016B.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Nguyễn, Trà My (2020)

 • Vietnam is a developing country and aims at international integration, so its financial statements are also aiming to achieve IFRS standards. Although Cash flow statement is not a mandatory financial statement in Vietnam, its significant meaning has encouraged many companies to prepare it. The purpose of this research is to highlight the meaning and role of cash flow statements, especially for Vietnamese enterprises. Ha Noi Milk is the company mentioned in the article because Hanoi Milk is the company that has gone through all the cycles of an enterprise: introduction, growth, maturity, decline and now is recovery. Therefore, when discussing this company, we can see clearly how th...

 • 439-477Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Phương Chi; Tạ, Ngọc Anh; Lê, Ngọc Anh; Hoàng, Diệu Linh; Nguyễn, Hà Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Trà My (2017)

 • The adoption of International Financial Reporting Standards will bring about many significant changes to a developing economy such as Vietnam. One of those changes will be related to the labor force, such as regulators, practitioners, accountants, and auditors, among many others. It is expected that with different accounting standards, the job of accountants will change accordingly. But will it be the same for auditors? The common perception about the audit profession is that auditors evaluate evidence and documentation about clients’ business transactions and activities to ensure clients comply with relevant assertions (such as accuracy, completeness, existence, valuation, occurrence...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Nguyễn, Chí Thành (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của học sinh, về dạy học tích hợp, về giáo dục STEM. Trình bày thực trạng dạy và học môn Toán ở trường trung học phổ thông. Nghiên cứu thực trạng dạy học tích hợp và thực trạng dạy học môn. Toán lớp 10 theo định hướng giáo dục STEM. Thiết kế và tổ chức dạy học một số chủ đề môn Toán lớp 10 trung học phổ thông theo định hướng giáo dục STEM. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và tính hiệu quả của một số chủ đề dạy học đã thiết kế

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Minh Hạnh; Trần, Phạm Minh Châu; Hoàng, Thị Ngọc Diệp; Nguyễn, Trà My (2022)

 • Mục tiêu bài thực hành: 1. Nắm được làm thế nào để phá vỡ màng tế bào. 2. Nắm được làm thế nào để loại bỏ protein và carbohydrate. 3. Nắm được làm thế nào để tách DNA hòa tan ra khỏi các thành phần không hòa tan của tế bào. 4. Sử dụng DNA sau tinh sạch làm gì?

 • V_L2_01514.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2009)

 • Trình bày khái quát về nhân vật người phụ nữ trong văn học trung đại. Trên cơ sở phân tích một số tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX như: Cung oán ngâm khúc (Nguyễn Gia Thiều); Chinh phụ ngâm (Đặng Trần Côn và bản dịch của Đoàn Thị Điểm); Truyện Kiều (Nguyễn Du); thơ Hồ Xuân Hương và một số tác phẩm tiêu biểu khác, luận văn tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự ra đời và phát triển vấn đề thân phận người phụ nữ trong văn học, các hình tượng tập trung biểu hiện vấn đề đó (đó là hình tượng người tài sắc và hình tượng con người nhỏ bé) và các cách lý giải thân phận người phụ nữ trong giai đoạn này. Nghiên cứu vấn đề thân phận người phụ nữ nhìn nh...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 본 연구는 일상생활에서 혼자 활동에 참여하는 것을 즐기는 사람들이 형성하는 혼족 문화를 대상으로 이런 문화의 정확한 정의, 특성, 원인을 밝히고자 하였으며, 혼자서 하는 것은 주는 긍정적인 측면 및 부정적인 측면을 이해하고 일부 해결 방법을 제시하고자 한다. 제 1 부 (서론)에서 본 논문의 필요성과 목적을 밝히고 연구 대상과 범위를 제시한다. 동시에 본 연구에 어떤 방법을 활용하는지에 대해 설명하였다. 제 2 부 (본론)는 3 장으로 구분하였다. 제 1 장에서 연구의 이론적 배경을 제시하였다. 이 장에서 "혼족", "문화", "혼족 문화" 등 기본적인 개념을 다루고 있으며 혼족들의 특성과 한국에서 혼족 현황을 살펴보았다. 덕분에 혼족의 정의를 정확하게 알게 되고 한국에서 혼족 상황을 잘 파악할 수 있다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Nguyễn, Thu Hà (2022)

 • 柳树是东方人耳熟能详的文学形象。柳不仅是一棵天然的树,而且已经成为 一种独特的艺术信号。它在每一首唐诗诗中都营造了一种积极独特、积极特殊的氛 围。柔美飘逸的柳树造型唤起了众多白居易的创作灵感。了解构建“柳”形象的艺 术及其象征意义。从而帮助读者更深入、更全面地了解这幅美丽形象所反映的情感 世界。同时也助于我们看住白居易的艺术才华。 首先,文章介绍唐代与白居易。其次,大自然中、文学艺术中、唐代诗歌中的柳形 象。再次,白居易诗歌中的柳意象进行分析。最后,通过越南中代文学中的“柳” 意象比较