Browsing by Author Nguyễn, Trúc Lê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • 00050007533.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2016)

 • Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về môi trường đầu tư để thu hút, quản lý nhà nước về FDI trong đó bao gồm các yếu tố tác động đến quản lý, các khâu trong quản lý. Phân tích và đánh giá đúng thực trạng môi trường đầu tư để thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011-2015. Phân tích, làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu; cơ hội và thách thức của môi trường đầu tư ở Thanh Hoá. Khuyến nghị, đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý FDI.

 • 00050009107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mai Hương;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Đã tổng quan được tình hình nghiên cứu và khái quát về công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước; Phân tích được thực trạng công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và minh chứng bằng các số liệu bảng biểu. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại Doanh nghiệp.

 • 00050010329.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Bích Mai;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Phân tíchtThực trạng phát triển hoạt động thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai hiện nay. Đưa ra những giải pháp gì để phát triển hoạt động thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai

 • 00050009396.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Quang Khánh;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Hệ thống hoá được cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Đã đánh giá được thực trạng, chỉ ra những hạn chế cũng như nguyên nhân gây ra những hạn chế trong công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đề xuất cụ thể một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội...

 • 00050008198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý logistics tại các cảng hàng không. Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý logistics tại công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Chương 4: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý logistics tại công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài - Cảng HKQT Nội Bài.

 • 00050009397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Hệ thống hoá được cơ sở lý luận về quản lý nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhân lực trong các tổ chức công. Đã đánh giá được thực trạng, chỉ ra những hạn chế cũng như nguyên nhân gây ra những hạn chế trong công tác quản lý nhân lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình. Đề xuất cụ thể một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình...

 • 00050009145.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Doãn Đức;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính tại Doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Đã bước đầu phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý tài chính tại Công ty xăng dầu Hà Tĩnh. Luận văn đã đề xuất hoàn thiện quản lý tài chính tại và một số giải pháp Công ty xăng dầu Hà Tĩnh.

 • 00050010352.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2020-03-31)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý tài chính đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Bộ Quốc phòng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Lữ đoàn 229 – Bộ tư lệnh Công binh giai đoạn 2015 đến 2018. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Lữ đoàn 229 – Bộ tư lệnh Công binh trong thời gian tới.

 • 00050009510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Trên cơ sở lý thuyết chuyên ngành Quản lý kinh tế, tác giả hệ thống lại các vấn đề về cơ sở lý luận quản lý thuế XNK, từ đó đánh giá thực trạng quản lý thuế XNK tại Chi cục Hải quan Gia Thụy, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý quản lý thuế XNK tại Chi cục Hải quan Gia Thụy (về xây dựng kế hoạch quản lý thuế XNK; nguồn nhân lực: bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, xác định năng lực vị trí việc làm cho các CBCC Hải quan, hoàn thiện nhân sự làm công tác kiểm tra sau thông quan; về hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở vật chất kỹ thuật, về công tác kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ thuế)...

 • 00050009042.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Sơn;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Khái quát hoá những lý luận cơ bản về đầu tư, đầu tư XDCB, vốn, quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của CATP Hải Phòng; thực trạng sử dụng vốn đầu tư và quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại CATP Hải Phòng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại CATP Hải Phòng.

 • 00050008189.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý luận về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu của luận văn. Chương 3: Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình của văn phòng Trung ương Đảng. Chương 4: Giải pháp nâng cao công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình của Văn phòng Trung ương Đảng.

 • 00050010283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Hoàng Dũng;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2019)

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý để nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc một cách trung thực, khách quan. Rút ra những kết quả đạt được, những tồn tại thiếu sót cần khắc phục. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu có tính thiết thực nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

 • 00050010284.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Cường;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2019)

 • Hệ thống hóa được các khái niệm, nội dung và các tiêu tiêu chí đánh giá, quy trình thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện và nhân tố ảnh hưởng đến thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện, từ đó đã xác lập được khung phân tích về thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện. Đánh giá được thực trạng công tác thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2016-2018. Đề xuất được một số giải pháp tăng cường thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện trong thời gian tới

 • 00050010338.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Xuân Hải;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2020-03-30)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tạo nguồn NL kỹ thuật trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác tạo nguồn NL kỹ thuật tại PV Power trong giai đoạn 2014 - 2018. Đề xuất quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả tạo nguồn NL kỹ thuật tại PV Power đến năm 2025.

Browsing by Author Nguyễn, Trúc Lê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • 00050007533.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2016)

 • Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về môi trường đầu tư để thu hút, quản lý nhà nước về FDI trong đó bao gồm các yếu tố tác động đến quản lý, các khâu trong quản lý. Phân tích và đánh giá đúng thực trạng môi trường đầu tư để thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011-2015. Phân tích, làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu; cơ hội và thách thức của môi trường đầu tư ở Thanh Hoá. Khuyến nghị, đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý FDI.

 • 00050009107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mai Hương;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Đã tổng quan được tình hình nghiên cứu và khái quát về công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước; Phân tích được thực trạng công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và minh chứng bằng các số liệu bảng biểu. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại Doanh nghiệp.

 • 00050010329.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Bích Mai;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Phân tíchtThực trạng phát triển hoạt động thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai hiện nay. Đưa ra những giải pháp gì để phát triển hoạt động thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai

 • 00050009396.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Quang Khánh;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Hệ thống hoá được cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Đã đánh giá được thực trạng, chỉ ra những hạn chế cũng như nguyên nhân gây ra những hạn chế trong công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đề xuất cụ thể một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội...

 • 00050008198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý logistics tại các cảng hàng không. Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý logistics tại công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Chương 4: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý logistics tại công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài - Cảng HKQT Nội Bài.

 • 00050009397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Hệ thống hoá được cơ sở lý luận về quản lý nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhân lực trong các tổ chức công. Đã đánh giá được thực trạng, chỉ ra những hạn chế cũng như nguyên nhân gây ra những hạn chế trong công tác quản lý nhân lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình. Đề xuất cụ thể một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình...

 • 00050009145.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Doãn Đức;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính tại Doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Đã bước đầu phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý tài chính tại Công ty xăng dầu Hà Tĩnh. Luận văn đã đề xuất hoàn thiện quản lý tài chính tại và một số giải pháp Công ty xăng dầu Hà Tĩnh.

 • 00050010352.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2020-03-31)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý tài chính đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Bộ Quốc phòng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Lữ đoàn 229 – Bộ tư lệnh Công binh giai đoạn 2015 đến 2018. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Lữ đoàn 229 – Bộ tư lệnh Công binh trong thời gian tới.

 • 00050009510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2018)

 • Trên cơ sở lý thuyết chuyên ngành Quản lý kinh tế, tác giả hệ thống lại các vấn đề về cơ sở lý luận quản lý thuế XNK, từ đó đánh giá thực trạng quản lý thuế XNK tại Chi cục Hải quan Gia Thụy, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý quản lý thuế XNK tại Chi cục Hải quan Gia Thụy (về xây dựng kế hoạch quản lý thuế XNK; nguồn nhân lực: bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, xác định năng lực vị trí việc làm cho các CBCC Hải quan, hoàn thiện nhân sự làm công tác kiểm tra sau thông quan; về hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở vật chất kỹ thuật, về công tác kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ thuế)...

 • 00050009042.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Sơn;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Khái quát hoá những lý luận cơ bản về đầu tư, đầu tư XDCB, vốn, quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của CATP Hải Phòng; thực trạng sử dụng vốn đầu tư và quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại CATP Hải Phòng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại CATP Hải Phòng.

 • 00050008189.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2017)

 • Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý luận về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu của luận văn. Chương 3: Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình của văn phòng Trung ương Đảng. Chương 4: Giải pháp nâng cao công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình của Văn phòng Trung ương Đảng.

 • 00050010283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Hoàng Dũng;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2019)

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý để nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc một cách trung thực, khách quan. Rút ra những kết quả đạt được, những tồn tại thiếu sót cần khắc phục. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu có tính thiết thực nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

 • 00050010284.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Cường;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2019)

 • Hệ thống hóa được các khái niệm, nội dung và các tiêu tiêu chí đánh giá, quy trình thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện và nhân tố ảnh hưởng đến thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện, từ đó đã xác lập được khung phân tích về thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện. Đánh giá được thực trạng công tác thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2016-2018. Đề xuất được một số giải pháp tăng cường thanh tra ngân sách nhà nước cấp huyện trong thời gian tới

 • 00050010338.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Xuân Hải;  Advisor: Nguyễn, Trúc Lê (2020-03-30)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tạo nguồn NL kỹ thuật trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác tạo nguồn NL kỹ thuật tại PV Power trong giai đoạn 2014 - 2018. Đề xuất quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả tạo nguồn NL kỹ thuật tại PV Power đến năm 2025.