Browsing by Author Nguyễn, Tuấn Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 02050005473.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Minh (2018)

 • - Luận văn làm rõ những cơ sở dẫn tới sự gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar trong giai đoạn 2009-2016 bao gồm: tình hình thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á và Myanmar; lợi ích chiến lược của Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar và chính sách của hai quốc gia này tại Myanmar. - Luận văn phân tích sự gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và các lĩnh vực khác từ năm 2009 đến 2016, đồng thời đánh giá phản ứng chính sách của Myanmar đối với Mỹ và Trung Quốc. - Luận văn phân tích tác động của cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ-Trung đến ...

 • 02050006270.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Tùng;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Minh; 327.7355 (2020)

 • Phân tích những nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến chính sách của Mỹ đối với Iran từ năm 2009 đến nay. Phân tích nội dung và đánh giá kết quả triển khai chính sách của Mỹ đối với Iran từ năm 2009 đến nay, cụ thể là qua 02 thời kỳ Tổng thống Mỹ B.Obama và D.Trump. Đánh giá tác động từ việc triển khai chính sách của Mỹ đối với Iran từ năm 2009 đến nay đối với Mỹ, Iran, khu vực Trung Đông và Việt Nam và đưa ra một số dự báo về xu hướng chính sách của Mỹ đối với Iran thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Minh (2020)

 • Luận văn làm rõ nội dung, bước triển khai trong chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump; đánh giá những tác động đến người nhập cư Việt Nam vào Mỹ như thế nào? Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất cho Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề nhập cư nếu Mỹ áp dụng chính sách nhập cư mới.

 • TapChiGiaoDucSo249Ki1Thang11_2010(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Minh (2010)

 • Nghiên cứu và ứng dụng cơ điện tử là bước đi rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện tốt vấn đề này, chúng ta phải nhanh chóng đào tạo một đội ngũ cán bộ kĩ thuột mới, có kiến thức cơ bản rộng, có trình độ chuyên môn giỏi và hiện đại. Đội ngũ cán bộ kĩ thuật này có thể làm chủ khai thác các công nghệ với trình độ tự động hóa cao, đồng thời đủ sức kế thừa và sáng tạo, đáp ứng các nguồn nhân lực kĩ thuật cao trong nước và xuất khẩu. Phương pháp tiếp cận «Module hóa", cụ thể là «Module năng lực thực hiện (NLTH)" trong đào tạo nghề là một cách nhìn khoa học, một bước đi chính xác, hiệu quâ và thiết thực.

 • 00050004231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Minh (2014)

 • Luận văn đã trình bày được một cách tổng quan về Khai phá dữ liêu và kỹ thuật OLAP trong khai phá dữ liệu, các công nghệ hỗ trợ xây dựng kho dữ liệu, OLAP trong SQL Server 2008 và cách thức áp dung các công cụ vào xây dựng kỹ thuật OLAP. Về phần tổng quan về khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức luận văn đã trình bày tóm tắt các khái niệm, các kỹ thuật khai phá dữ liệu, kiến trúc tổng thể của kỹ thuật OLAP, mô hình dữ liệu. Luận văn cũng đã trình bày một số công cụ và dịch vụ chính hỗ trợ cho việc triển khai kỹ thuật của SQL Server 2008...

 • 00500004231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Minh;  Advisor: Đỗ, Trung Tuấn (2014)

 • Chương 1.Phần này giới thiệu một cách tổng quát về quá trình phát hiện tri thức nói chung và khai phá dữ liệu nói riêng.Chương 2.Giới thiệu về kỹ thuật OLAP, chương này trình bày một cách tổng thể về các khái niệm OLAP, kiến trúc OLAP, qui trình triển khai kỹ thuật OLAP, và cách thức khai thác dữ liệu. Liên quan đến tìm hiểu kỹ thuật OLAP trong SQL Server, chương này trình bày giải pháp công nghệ kho dữ liệu và kỹ thuật OLAP của Microsoft, mà đặc biệt là của SQL Server 2008. Ngoài ra cũng trình bày một số công cụ được sử dụng

Browsing by Author Nguyễn, Tuấn Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 02050005473.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Minh (2018)

 • - Luận văn làm rõ những cơ sở dẫn tới sự gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar trong giai đoạn 2009-2016 bao gồm: tình hình thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á và Myanmar; lợi ích chiến lược của Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar và chính sách của hai quốc gia này tại Myanmar. - Luận văn phân tích sự gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và các lĩnh vực khác từ năm 2009 đến 2016, đồng thời đánh giá phản ứng chính sách của Myanmar đối với Mỹ và Trung Quốc. - Luận văn phân tích tác động của cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ-Trung đến ...

 • 02050006270.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Tùng;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Minh; 327.7355 (2020)

 • Phân tích những nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến chính sách của Mỹ đối với Iran từ năm 2009 đến nay. Phân tích nội dung và đánh giá kết quả triển khai chính sách của Mỹ đối với Iran từ năm 2009 đến nay, cụ thể là qua 02 thời kỳ Tổng thống Mỹ B.Obama và D.Trump. Đánh giá tác động từ việc triển khai chính sách của Mỹ đối với Iran từ năm 2009 đến nay đối với Mỹ, Iran, khu vực Trung Đông và Việt Nam và đưa ra một số dự báo về xu hướng chính sách của Mỹ đối với Iran thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Minh (2020)

 • Luận văn làm rõ nội dung, bước triển khai trong chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump; đánh giá những tác động đến người nhập cư Việt Nam vào Mỹ như thế nào? Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất cho Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề nhập cư nếu Mỹ áp dụng chính sách nhập cư mới.

 • TapChiGiaoDucSo249Ki1Thang11_2010(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Minh (2010)

 • Nghiên cứu và ứng dụng cơ điện tử là bước đi rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện tốt vấn đề này, chúng ta phải nhanh chóng đào tạo một đội ngũ cán bộ kĩ thuột mới, có kiến thức cơ bản rộng, có trình độ chuyên môn giỏi và hiện đại. Đội ngũ cán bộ kĩ thuật này có thể làm chủ khai thác các công nghệ với trình độ tự động hóa cao, đồng thời đủ sức kế thừa và sáng tạo, đáp ứng các nguồn nhân lực kĩ thuật cao trong nước và xuất khẩu. Phương pháp tiếp cận «Module hóa", cụ thể là «Module năng lực thực hiện (NLTH)" trong đào tạo nghề là một cách nhìn khoa học, một bước đi chính xác, hiệu quâ và thiết thực.

 • 00050004231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Minh (2014)

 • Luận văn đã trình bày được một cách tổng quan về Khai phá dữ liêu và kỹ thuật OLAP trong khai phá dữ liệu, các công nghệ hỗ trợ xây dựng kho dữ liệu, OLAP trong SQL Server 2008 và cách thức áp dung các công cụ vào xây dựng kỹ thuật OLAP. Về phần tổng quan về khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức luận văn đã trình bày tóm tắt các khái niệm, các kỹ thuật khai phá dữ liệu, kiến trúc tổng thể của kỹ thuật OLAP, mô hình dữ liệu. Luận văn cũng đã trình bày một số công cụ và dịch vụ chính hỗ trợ cho việc triển khai kỹ thuật của SQL Server 2008...

 • 00500004231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Minh;  Advisor: Đỗ, Trung Tuấn (2014)

 • Chương 1.Phần này giới thiệu một cách tổng quát về quá trình phát hiện tri thức nói chung và khai phá dữ liệu nói riêng.Chương 2.Giới thiệu về kỹ thuật OLAP, chương này trình bày một cách tổng thể về các khái niệm OLAP, kiến trúc OLAP, qui trình triển khai kỹ thuật OLAP, và cách thức khai thác dữ liệu. Liên quan đến tìm hiểu kỹ thuật OLAP trong SQL Server, chương này trình bày giải pháp công nghệ kho dữ liệu và kỹ thuật OLAP của Microsoft, mà đặc biệt là của SQL Server 2008. Ngoài ra cũng trình bày một số công cụ được sử dụng