Browsing by Author Nguyễn, Văn Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 00050009856.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Đinh, Xuân Cường (2018)

 • Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, luận văn được trình bày trong 4 chương. Cụ thể như sau : Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu. Cơ sở lý thuyết về Quản Trị Rủi Ro trong NHTM và Hiệp ước Basel Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng triển khai áp dụng Basel 2vào quản trị rủi ro tại ngân hàng VPBank. Chương 4: Giải pháp khắc phục những khó khăn khi triển khai áp dụng các tiêu chuẩn Basel 2tại ngân hàng VPBank.

 • 137(1971-2)_p06-14.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Ngọc Liên; Nguyễn, Văn Đức (1971)

 • Công xã Pa-ri - chính quyền đầu tiên của giai cấp công nhân được thiết lập ở Pa-ri (Pháp), sau khi nền Cộng hòa thứ Ba bị lật đổ, giai cấp tư sản thất bại, đầu hàng trong cuộc chiến tranh Phổ-Pháp. Tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn (từ 18-3 đến 28-5-1871), nhưng Công xã đã để lại nhiều bài học quý báu, trong đó có bài học về xây dựng chính đảng của giai cấp công nhân

 • V_G0_39304(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phạm, Công Hùng; Nguyễn, Hoàng Hải; Tạ, Vũ Hằng; Vũ, Thị Minh Tú; Đỗ, Trọng Tuấn; Vũ, Đức Thọ; Nguyễn, Văn Đức (2007)

 • Tổng quan về Thông tin di dộng; Thông tin di động GSM; Thông tin di động CDMA; Mạng cục bộ không dây WLAN - Wi-Fi – WiMAX. Giáo trình này dùng cho sinh viên tham khảo trong môn Thông tin di động 3 học trình, Giáo trình nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất cho sinh viên về những công nghệ thông tin di động đang phồ biến ở Việt Nam thời điểm hiện nay 2006

 • 00050006437.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng (2015)

 • Làm sáng tỏ thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ACB để thấy được những kết quả, hạn chế và nguyên nhân. Luận văn tập trung phân tích thực trạng triển khai kết hợp so sánh sự tăng trưởng và tỷ trọng của hoạt động cho vay tiêu dùng. Chỉ ra mối quan hệ tác động qua lại đồng thời đánh giá thị phần và mức độ cạnh tranh của hoạt động cho vay tiêu dùng so với hoạt động tín dụng khác. Đề xuất và luận giải các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ACB trong thời gian tới.

 • V_L0_02094_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Đức (2009)

 • Giới thiệu về kỹ thuật điều chế OFDM (Điều chế đa song mang trực giao) và những nguyên lý cơ bản về điều chế OFDM. Trình bày các vấn đề kỹ thuật trong hệ thống OFDM: hệ thống vô tuyến sử dụng kỹ thuật OFDM, hệ thống thu phát OFDM số, vấn đề đồng bộ ký tự, (...)

 • 00050004252.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Nguyễn, Thăng Long (2014)

 • Thứ nhất, luận văn đã hệ thống một cách khoa học sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Bình Lục (Hà Nam) đối với vấn đề xây dựng đời sống văn hoá từ năm 2000 đến năm 2010. Thứ hai, luận văn nhấn mạnh chủ trương của Đảng bộ huyện về vấn đề xây dựng phong trào trong quần chúng nhân dân đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đó chính là nguyên nhân chủ yếu cốt lõi để thúc đẩy đời sống văn hoá của nhân dân phát triển. Thứ ba, luận văn đã khái quát một số thành tựu, hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu từ quá trình Đảng bộ huyện Bình Lục lãnh đạo xây dựng đời sống văn hoá từ năm 2000 đến năm 2010, làm cơ sở cho việc vận dụng ...

 • V_L0_01535.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Trần, Anh Tài (2007)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở Tổng công ty khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh trong những năm vừa qua. Đề ra các giải pháp tăng cường quản lý sử dụng vốn ở Tổng công ty khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh.

 • V_L0_01535_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Trần, Anh Tài, Người hướng dẫn (2007)

 • 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007; Lý luận chung về vốn, vai trò của vốn trong doanh nghiệp, quản lý vốn (vốn cố định, vốn lưu động, nguồn tài trợ ngắn hạn), hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, đ (...); Electronic Resources

 • 00050008587.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Đặng, Quang Phương (2017)

 • Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về trưng cầu giám định, đưa ra các điểm hạn chế vướng mắc trong qúa trình thực hiện các quy định của pháp luật đồng thời phân tích các nguyên nhân, điều kiện, giai đoạn 05 năm (2012 - 2016), từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.

Browsing by Author Nguyễn, Văn Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 00050009856.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Đinh, Xuân Cường (2018)

 • Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, luận văn được trình bày trong 4 chương. Cụ thể như sau : Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu. Cơ sở lý thuyết về Quản Trị Rủi Ro trong NHTM và Hiệp ước Basel Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng triển khai áp dụng Basel 2vào quản trị rủi ro tại ngân hàng VPBank. Chương 4: Giải pháp khắc phục những khó khăn khi triển khai áp dụng các tiêu chuẩn Basel 2tại ngân hàng VPBank.

 • 137(1971-2)_p06-14.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Ngọc Liên; Nguyễn, Văn Đức (1971)

 • Công xã Pa-ri - chính quyền đầu tiên của giai cấp công nhân được thiết lập ở Pa-ri (Pháp), sau khi nền Cộng hòa thứ Ba bị lật đổ, giai cấp tư sản thất bại, đầu hàng trong cuộc chiến tranh Phổ-Pháp. Tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn (từ 18-3 đến 28-5-1871), nhưng Công xã đã để lại nhiều bài học quý báu, trong đó có bài học về xây dựng chính đảng của giai cấp công nhân

 • V_G0_39304(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phạm, Công Hùng; Nguyễn, Hoàng Hải; Tạ, Vũ Hằng; Vũ, Thị Minh Tú; Đỗ, Trọng Tuấn; Vũ, Đức Thọ; Nguyễn, Văn Đức (2007)

 • Tổng quan về Thông tin di dộng; Thông tin di động GSM; Thông tin di động CDMA; Mạng cục bộ không dây WLAN - Wi-Fi – WiMAX. Giáo trình này dùng cho sinh viên tham khảo trong môn Thông tin di động 3 học trình, Giáo trình nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất cho sinh viên về những công nghệ thông tin di động đang phồ biến ở Việt Nam thời điểm hiện nay 2006

 • 00050006437.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng (2015)

 • Làm sáng tỏ thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ACB để thấy được những kết quả, hạn chế và nguyên nhân. Luận văn tập trung phân tích thực trạng triển khai kết hợp so sánh sự tăng trưởng và tỷ trọng của hoạt động cho vay tiêu dùng. Chỉ ra mối quan hệ tác động qua lại đồng thời đánh giá thị phần và mức độ cạnh tranh của hoạt động cho vay tiêu dùng so với hoạt động tín dụng khác. Đề xuất và luận giải các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ACB trong thời gian tới.

 • V_L0_02094_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Đức (2009)

 • Giới thiệu về kỹ thuật điều chế OFDM (Điều chế đa song mang trực giao) và những nguyên lý cơ bản về điều chế OFDM. Trình bày các vấn đề kỹ thuật trong hệ thống OFDM: hệ thống vô tuyến sử dụng kỹ thuật OFDM, hệ thống thu phát OFDM số, vấn đề đồng bộ ký tự, (...)

 • 00050004252.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Nguyễn, Thăng Long (2014)

 • Thứ nhất, luận văn đã hệ thống một cách khoa học sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Bình Lục (Hà Nam) đối với vấn đề xây dựng đời sống văn hoá từ năm 2000 đến năm 2010. Thứ hai, luận văn nhấn mạnh chủ trương của Đảng bộ huyện về vấn đề xây dựng phong trào trong quần chúng nhân dân đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đó chính là nguyên nhân chủ yếu cốt lõi để thúc đẩy đời sống văn hoá của nhân dân phát triển. Thứ ba, luận văn đã khái quát một số thành tựu, hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu từ quá trình Đảng bộ huyện Bình Lục lãnh đạo xây dựng đời sống văn hoá từ năm 2000 đến năm 2010, làm cơ sở cho việc vận dụng ...

 • V_L0_01535.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Trần, Anh Tài (2007)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở Tổng công ty khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh trong những năm vừa qua. Đề ra các giải pháp tăng cường quản lý sử dụng vốn ở Tổng công ty khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh.

 • V_L0_01535_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Trần, Anh Tài, Người hướng dẫn (2007)

 • 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007; Lý luận chung về vốn, vai trò của vốn trong doanh nghiệp, quản lý vốn (vốn cố định, vốn lưu động, nguồn tài trợ ngắn hạn), hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, đ (...); Electronic Resources

 • 00050008587.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Đặng, Quang Phương (2017)

 • Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về trưng cầu giám định, đưa ra các điểm hạn chế vướng mắc trong qúa trình thực hiện các quy định của pháp luật đồng thời phân tích các nguyên nhân, điều kiện, giai đoạn 05 năm (2012 - 2016), từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.