Browsing by Author Nguyễn, Văn Đoàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • 02050005879.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Kỳ, Dương Nhật Linh;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2018)

 • Thông qua việc nghiên cứu, cùng với Báo cáo kết quả thám sát, khai quật di tích cung Diên Thọ và các tài liệu đã có, luận văn góp phần nghiên cứu, tìm hiểu và cung cấp thêm những tư liệu chân xác về những gì liên quan đến cung Diên Thọ, từ đó có thể đóng góp vào những hiểu biết về các đặc trưng cơ bản của các đơn nguyên kiến trúc trong Đại Nội Huế nói riêng và kiến trúc cung đình Huế nói chung. Bên cạnh đó, luận văn còn góp phần làm rõ thêm các đặc trưng kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc thời Nguyễn

 • 00050003066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bình Minh;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • Tìm hiểu về các kiến thức nền tảng. Tìm hiểu về các kỹ thuật khai thác dữ liệu tự động từ các website. Nghiên cứu phương pháp khai thác lượng dữ liệu trên website. Tìm hiểu về các công nghệ liên quan và xây dựng ứng dụng khai thác dữ liệu trên một website cụ thể. Xây dựng một ứng dụng thu thập dữ liệu tự động từ các website, phục vụ cho các nhu cầu của cá nhân hay tổ chức

 • KY_01647.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Đoàn (2005)

 • Giới thiệu một số phần mềm tiện ích và khả năng hỗ trợ của nó đối với những công việc thường ngày của chúng ta trên Internet với hy vọng bản thân từng người sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn và tạo ra những điều kiện làm việc tốt nhất cho bản thân mình bên cạnh những dàn máy tính vốn gần gữi và thân quen với chúng ta. Bài viết gồm hai phần: Virus máy tính và phần mềm phòng chống virus. Phần mềm bảo vệ chính sách bảo mật cục bộ Ad-Aware SE Proffesional

 • 00060000289.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Duy Linh; Nguyễn, Văn Đoàn; Nguyễn, Thị Ngọc Hân (2017)

 • Đề tài đã xây dựng được các giải pháp, thuật toán xử lý ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng nhận dạng chữ viết tiếng Việt. Công nghệ nhận dạng và trích xuất thông tin tự động được tích hợp vào hệ thống quản trị tài liệu thông minh DocPro, giúp hệ thống DocPro có những tính năng đặc biệt, tăng mạnh khả năng cạnh tranh thương mại trên thị trường và "là phần mềm xuất sắc được công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2016 trong lĩnh vực: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới 2015-2016 của Việt Nam".

 • KY_02191.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Đoàn (2006)

 • Trong nhiều năm trở lại đây, sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông và trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới vì những lợi ích và giá trị kinh tế to lớn nó mang lại. Đặc biệt những quốc gia kém và đang phát triển luôn coi trọng việc phát triển công nghệ thông tin, coi đây là bước đột phá kéo ngắn khoảng cách phát triển và bất bình đẳng với các quốc gia khác trên thế giới. Những ứng dụng của ông nghệ thông tin truyền thông vào các lĩnh vực của đời sống xã hội đã đem lại bộ mặt mới cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị, đáp ứng các yêu cầu của con người trong hoạt động sản xuất xuất, nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí ...

 • Phan Tran Bach.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Trần Bách;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • - Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. - Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các danh mục dự án phát triển và khái toán sơ bộ. - Xây dựng được các giải pháp phát triển và tổ chức thực hiện.; Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. Xây dựng được các danh mục dự án phát...

 • Luan van thac si-Nguyen Huu Tu.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tú;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • Hiện tại, khi hệ thống truyền thông đến người dùng cuối đã được đảm bảo liên tục với băng thông tốc độ cao, giải pháp đang có tính thời sự và được tất cả các nhà cung cấp dành nhiều công sức phát triển và phổ cập là xây dựng các hệ thống tích hợp tính toán xử lý dữ liệu tập trung, tiến hành ảo hóa toàn bộ tài nguyên và tổ chức chia sẻ tài nguyên cho người dùng (các server ảo với số lượng CPU, RAM, dung lượng lưu trữ ngoài xác định theo từng nhu cầu cụ thể của từng người dùng ở từng giai đoạn khác nhau). Thậm chí, nắm bắt nhu cầu thị trường và dựa trên nền tảng của giải pháp này, đã xuất hiện những dịch vụ cung cấp các tài nguyên ảo về tính toán xử lý thông tin, theo đó những đơn vị kh...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Đoàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • 02050005879.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Kỳ, Dương Nhật Linh;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2018)

 • Thông qua việc nghiên cứu, cùng với Báo cáo kết quả thám sát, khai quật di tích cung Diên Thọ và các tài liệu đã có, luận văn góp phần nghiên cứu, tìm hiểu và cung cấp thêm những tư liệu chân xác về những gì liên quan đến cung Diên Thọ, từ đó có thể đóng góp vào những hiểu biết về các đặc trưng cơ bản của các đơn nguyên kiến trúc trong Đại Nội Huế nói riêng và kiến trúc cung đình Huế nói chung. Bên cạnh đó, luận văn còn góp phần làm rõ thêm các đặc trưng kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc thời Nguyễn

 • 00050003066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bình Minh;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • Tìm hiểu về các kiến thức nền tảng. Tìm hiểu về các kỹ thuật khai thác dữ liệu tự động từ các website. Nghiên cứu phương pháp khai thác lượng dữ liệu trên website. Tìm hiểu về các công nghệ liên quan và xây dựng ứng dụng khai thác dữ liệu trên một website cụ thể. Xây dựng một ứng dụng thu thập dữ liệu tự động từ các website, phục vụ cho các nhu cầu của cá nhân hay tổ chức

 • KY_01647.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Đoàn (2005)

 • Giới thiệu một số phần mềm tiện ích và khả năng hỗ trợ của nó đối với những công việc thường ngày của chúng ta trên Internet với hy vọng bản thân từng người sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn và tạo ra những điều kiện làm việc tốt nhất cho bản thân mình bên cạnh những dàn máy tính vốn gần gữi và thân quen với chúng ta. Bài viết gồm hai phần: Virus máy tính và phần mềm phòng chống virus. Phần mềm bảo vệ chính sách bảo mật cục bộ Ad-Aware SE Proffesional

 • 00060000289.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Duy Linh; Nguyễn, Văn Đoàn; Nguyễn, Thị Ngọc Hân (2017)

 • Đề tài đã xây dựng được các giải pháp, thuật toán xử lý ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng nhận dạng chữ viết tiếng Việt. Công nghệ nhận dạng và trích xuất thông tin tự động được tích hợp vào hệ thống quản trị tài liệu thông minh DocPro, giúp hệ thống DocPro có những tính năng đặc biệt, tăng mạnh khả năng cạnh tranh thương mại trên thị trường và "là phần mềm xuất sắc được công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2016 trong lĩnh vực: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới 2015-2016 của Việt Nam".

 • KY_02191.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Đoàn (2006)

 • Trong nhiều năm trở lại đây, sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông và trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới vì những lợi ích và giá trị kinh tế to lớn nó mang lại. Đặc biệt những quốc gia kém và đang phát triển luôn coi trọng việc phát triển công nghệ thông tin, coi đây là bước đột phá kéo ngắn khoảng cách phát triển và bất bình đẳng với các quốc gia khác trên thế giới. Những ứng dụng của ông nghệ thông tin truyền thông vào các lĩnh vực của đời sống xã hội đã đem lại bộ mặt mới cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị, đáp ứng các yêu cầu của con người trong hoạt động sản xuất xuất, nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí ...

 • Phan Tran Bach.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Trần Bách;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • - Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. - Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các danh mục dự án phát triển và khái toán sơ bộ. - Xây dựng được các giải pháp phát triển và tổ chức thực hiện.; Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. Xây dựng được các danh mục dự án phát...

 • Luan van thac si-Nguyen Huu Tu.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tú;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • Hiện tại, khi hệ thống truyền thông đến người dùng cuối đã được đảm bảo liên tục với băng thông tốc độ cao, giải pháp đang có tính thời sự và được tất cả các nhà cung cấp dành nhiều công sức phát triển và phổ cập là xây dựng các hệ thống tích hợp tính toán xử lý dữ liệu tập trung, tiến hành ảo hóa toàn bộ tài nguyên và tổ chức chia sẻ tài nguyên cho người dùng (các server ảo với số lượng CPU, RAM, dung lượng lưu trữ ngoài xác định theo từng nhu cầu cụ thể của từng người dùng ở từng giai đoạn khác nhau). Thậm chí, nắm bắt nhu cầu thị trường và dựa trên nền tảng của giải pháp này, đã xuất hiện những dịch vụ cung cấp các tài nguyên ảo về tính toán xử lý thông tin, theo đó những đơn vị kh...