Browsing by Author Nguyễn, Văn Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • Biện pháp ktra.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2007)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng, làm rõ các khái niệm liên quan đến đề tài như quản lý, quản lý nhà trường, kiểm tra và các hình thức kiểm tra, kiểm tra chuyên môn ... Trong phạm vi 12 trường THPT trên địa bàn thành phố Nam Định, tiến hành khảo sát thực trạng kiểm tra chuyên môn của Hiệu trưởng đối với việc giáo viên thực hiện hoạt động giảng dạy tại các trường này. Đề xuất một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn từ lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện, đến điều kiện và quy trình kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, để công tác quản lý kiểm tra chuyên môn của Hiệu trưởng có hiệu quả cao hơn

 • 00050003705_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Nguyễn, Hữu Viện; Đào, Thị Hằng (2014; Mon Dec 29 14:10:39 2014)

 • Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài. Chương 2: Những vấn đề lý luận về đối thoại xã hội và sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với đối thoại xã hội trong quan hệ lao động. Chương 3: Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam và thực tiễn thực hiện. Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam .; Electronic Resources

 • V_L6_00037_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Ngô, Thị Thuận; Hoa, Hữu Thu (1999)

 • Luận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999; Đi sâu tìm hiểu tổng quan về Bentonít, các khả năng biến tính và hoạt tính xúc tác của Bentonít làm cơ sở cho việc nghiên cứu. Tác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm xác định khả năng xúc tác của Bentonít Thuận Hải. Qua quá trình nghiên cứu tác giả đã điều chế được các xúc tác từ Bentonít Thuận Hải và khảo sát hoạt tính xúc tác của chúng cũng như cấu trúc, thành phần hóa học và tính chất của các xúc tác trên...; và như vậy đã tìm được một vật liệu xúc tác mới cho một số phản ứng hoá học.; Electronic Resources

 • 02050002035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Vũ, Mạnh Hà (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận đã được trình bày trong Chương 1 đã cho thấy có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, do đó, cần phải xây dựng được các yếu tố quan trọng mang tính quyết định đến vấn đề nghiên cứu thì mới có kết quả tốt, vì vậy, việc xây dựng công cụ nghiên cứu (Phiếu điều tra) là cực kỳ quan trọng, và phiếu điều tra của luận văn này là một tham khảo khá tốt cho các đề tài nghiên cứu tiếp theo. Phân tích thực trạng đã đã xác định một số điểm còn tồn tại ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, thậm chí có thể khiến họ bỏ việc, từ những phân tích này, khách sạn sẽ có cơ sở để nhìn nhận lại và đưa ra các biện pháp chỉnh sửa cần thiết để khôi phục...

 • 02050004381.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phùng, Thị Kim Anh, 1987-;  Advisor: Nguyễn, Văn Bình (2016)

 • Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Phùng, T. K. A. (2016). Nghiên cứu phát triển du lịch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa – Thái Nguyên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Hệ thống hoá cơ sở lý luận về phát triển du lịch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị tại các di tích lịch sử cách mạng, chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước trong phát triển du lịch tại khu di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa (Thái Nguyên). Phân tích thực trạng phát triển du lịch tại khu di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa (Thái Nguyên). T...

 • 00050006931.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Trần, Kim Hào (2016)

 • Trình bày có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thống kê, đánh giá thực trạng phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến 2020.

 • 00050006931.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Trần, Kim Hào (2016)

 • Trình bày có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thống kê, đánh giá thực trạng phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến 2020.

Browsing by Author Nguyễn, Văn Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • Biện pháp ktra.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2007)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng, làm rõ các khái niệm liên quan đến đề tài như quản lý, quản lý nhà trường, kiểm tra và các hình thức kiểm tra, kiểm tra chuyên môn ... Trong phạm vi 12 trường THPT trên địa bàn thành phố Nam Định, tiến hành khảo sát thực trạng kiểm tra chuyên môn của Hiệu trưởng đối với việc giáo viên thực hiện hoạt động giảng dạy tại các trường này. Đề xuất một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn từ lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện, đến điều kiện và quy trình kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, để công tác quản lý kiểm tra chuyên môn của Hiệu trưởng có hiệu quả cao hơn

 • 00050003705_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Nguyễn, Hữu Viện; Đào, Thị Hằng (2014; Mon Dec 29 14:10:39 2014)

 • Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài. Chương 2: Những vấn đề lý luận về đối thoại xã hội và sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với đối thoại xã hội trong quan hệ lao động. Chương 3: Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam và thực tiễn thực hiện. Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam .; Electronic Resources

 • V_L6_00037_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Ngô, Thị Thuận; Hoa, Hữu Thu (1999)

 • Luận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999; Đi sâu tìm hiểu tổng quan về Bentonít, các khả năng biến tính và hoạt tính xúc tác của Bentonít làm cơ sở cho việc nghiên cứu. Tác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm xác định khả năng xúc tác của Bentonít Thuận Hải. Qua quá trình nghiên cứu tác giả đã điều chế được các xúc tác từ Bentonít Thuận Hải và khảo sát hoạt tính xúc tác của chúng cũng như cấu trúc, thành phần hóa học và tính chất của các xúc tác trên...; và như vậy đã tìm được một vật liệu xúc tác mới cho một số phản ứng hoá học.; Electronic Resources

 • 02050002035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Vũ, Mạnh Hà (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận đã được trình bày trong Chương 1 đã cho thấy có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, do đó, cần phải xây dựng được các yếu tố quan trọng mang tính quyết định đến vấn đề nghiên cứu thì mới có kết quả tốt, vì vậy, việc xây dựng công cụ nghiên cứu (Phiếu điều tra) là cực kỳ quan trọng, và phiếu điều tra của luận văn này là một tham khảo khá tốt cho các đề tài nghiên cứu tiếp theo. Phân tích thực trạng đã đã xác định một số điểm còn tồn tại ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, thậm chí có thể khiến họ bỏ việc, từ những phân tích này, khách sạn sẽ có cơ sở để nhìn nhận lại và đưa ra các biện pháp chỉnh sửa cần thiết để khôi phục...

 • 02050004381.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phùng, Thị Kim Anh, 1987-;  Advisor: Nguyễn, Văn Bình (2016)

 • Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Phùng, T. K. A. (2016). Nghiên cứu phát triển du lịch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa – Thái Nguyên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Hệ thống hoá cơ sở lý luận về phát triển du lịch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị tại các di tích lịch sử cách mạng, chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước trong phát triển du lịch tại khu di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa (Thái Nguyên). Phân tích thực trạng phát triển du lịch tại khu di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa (Thái Nguyên). T...

 • 00050006931.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Trần, Kim Hào (2016)

 • Trình bày có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thống kê, đánh giá thực trạng phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến 2020.

 • 00050006931.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Trần, Kim Hào (2016)

 • Trình bày có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thống kê, đánh giá thực trạng phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến 2020.