Browsing by Author Nguyễn, Văn Dững

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 02050006371.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Tấn Quân;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2020)

 • Hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu, bước đầu hình thành khung lý thuyết cho đề tài báo chí Tiền Giang với vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn, khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng; từ đó phân tích những vấn đề thực tiễn, đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao tuyên truyền báo chí Tiền Giang với vấn đề xây dựng cơ sở đảng ở nông thôn hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Văn Lương;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Để thực hiện được mục tiêu trên, luận văn cần thực hiện 3 nhiệm vụ sau: Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề lý luận về ký chân dung và vai trò của ký chân dung trong việc tuyên truyền về người tốt việc tốt trên báo in và báo điện tử để làm cơ sở cho những nghiên cứu của đề tài luận văn. Thứ hai, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tác phẩm ký chân dung viết về người tốt việc tốt trên báo in và báo điện tử Đà Nẵng, báo in và báo điện tử Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và báo điện tử Vietnamplus hiện nay; những thành công, hạn chế và những vấn đề đang đặt ra đối ký chân dung về người tốt việc tốt trên báo in và báo điện tử. Thứ ba, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lƣợng b...

 • V_L2_00501.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2009)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan tới vấn đề lý luận báo chí (LLBC), vai trò của lý luận đối với hoạt động thực tiễn báo chí. Khảo sát những vấn đề LLBC được đăng tải trên một số tạp chí lý luận và nghề nghiệp; từ đó góp phần phác thảo bức tranh sống động của LLBC nước ta về mức độ của tính mới mẻ, cập nhật của nó. Đưa ra một số nhận xét ban đầu, phát hiện những vấn đề qua khảo sát; trên cơ sở đó, đề xuất một số khuyến nghị cho việc tiếp tục phát triển LLBC nước ta, góp phần thúc đẩy hoạt động báo chí phát triển trong quá trình nâng cao tính chuyên nghiệp của báo chí.

 • 02050003880.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Hải Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2015)

 • Ý thức được vai trò của truyền thông trong hoạt động kinh doanh, phát triển, các tổ chức, cá nhân trong đó có một phần không nhỏ là các doanh nghiệp đã dành sự đầu tư đáng kể cho hoạt động này nhằm thiết lập, duy trì, củng cố hình ảnh và vị trí của mình trong lòng khách hàng, đối tác và công chúng. Hoạt động truyền thông trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển và cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp.

 • 02050000185.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Phượng Diễm;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2010)

 • Khảo sát và nghiên cứu các nhóm công chúng của website Hải quan để tìm hiểu các yếu tố nhân khẩu học, hiểu biết của công chúng trong lĩnh vực Hải quan và thói quen tiếp nhận thông tin. Tổng hợp, phân tích thông tin trên website Hải quan, từ đó đưa ra kết luận về khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng cũng như những điểm chênh lệch giữa nhu cầu thông tin của công chúng với thông tin trên website Hải quan. Tìm kiếm một mô hình phát triển phù hợp với điều kiện hiện tại của website Hải quan và nhiệm vụ của website này.

 • 02050000785.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Hồng Minh;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2011)

 • Hệ thống hóa và xây dưng các khai niệm liên quan, góp phần làm rõ khung lý thuyết và nhận diện phong cách chính luận của nhà báo Trần Bạch Đằng. Khảo sát các tác phẩm báo chí chính luận của Trần Bạch Đằng đã đăng tải trên các báo: Thanh Niên, Phụ Nữ TP.HCM, Công An TP.HCM, Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Phụ Nữ, Lao Động (giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2007), để phân tích những đặc điểm định hình nên phong cách chính luận của nhà báo Trần Bạch Đằng. Khảo sát nguồn tư liệu riêng từ phía gia đình cố nhà báo Trần Bạch Đằng, và tìm hiểu những ý kiến, đánh giá nhận xét từ báo giới, từ công chúng, từ các nhà lãnh đạo có uy tín... nhằm phục vụ cho mục đích đề tài. Phân tích so sánh dựa trên ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Luận văn có các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau: - Hệ thông hóa cơ sở lý luận và bước đầu hình thành khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu của Luận văn, bao gồm các khái niệm: truyền hình, môi trường truyền thông số, khoa học và công nghệ, chương trình truyền hình, nền tảng số… - Khảo sát quá trình sản xuất và phát sóng Chương trình Thời sự 20 giờ của Trung tâm Tin tức Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. - Xử lý các thông tin thu thập được để xác định các điểm bất cập, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của các chương trình truyền hình của HTV trong môi trường truyền thông số

 • 02050000789.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Tư Doãn;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2011)

 • Trình bày một khái niệm cơ bản về phóng sự ngắn truyền hình. Đồng thời phân tích những dấu hiệu đặc trưng như: về thời lượng, lời bình, hình ảnh, âm thanh, phỏng vấn, dẫn hiện trường ....để nhận diện Phóng sự ngắn truyền hình. So sánh sự giống, khác nhau giữa Phóng sự ngắn truyền hình với những thể loại tương đồng, để từ đó phân biệt thể loại và áp dụng trong quá trình sản xuất Phóng sự ngắn. Vận dụng lý luận Phóng sự ngắn vào thực tiễn sáng tạo và sử dụng tác phẩm Phóng sự ngắn trong chương trình thời sự 19h50 của HTV9. Đánh giá vai trò, vị trí của Phóng sự ngắn trong các chương trình thời sự của HTV, VTV và các đài truyền hình địa phương ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra một số khuy...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Nhung;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Qua việc khảo sát thực trạng về nội dung, hình thức của các CĐ trên một số ấn phẩm thực hiện CĐ trên báo in cuối tuần ở Việt Nam hiện nay, luận văn sẽ bổ sung lý luận về cách thức triển khai và tổ chức thực hiện CĐ báo 10 chí trong hệ thống lý luận của thể loại CĐ nói chung. Chỉ ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân và bất cập trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp, kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả tác động của CĐ trên báo in cuối tuần nói riêng, các chuyên trang, CĐ trên báo in nói chung trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trên báo in địa phương, nhằm tăng sức cạnh tranh của báo in so với các loại hình báo chí khác. Từ những cơ sở đó, luận văn muốn c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Tú Trân;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Để đạt được mục đích trên, luận văn thực hiện những nhiệm vụ sau đây: Khái quát hệ thống những vấn đề lý luận, hình thành khung lý thuyết cho vấn đề truyền thông an sinh xã hội cho đồng bào Khmer trên sóng truyền hình Đài PT TH Trà Vinh, Đài PT-TH Sóc Trăng. Khảo sát, đánh giá thực trạng truyền thông vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào Khmer trên sóng truyền hình Đài PT-TH Trà Vinh, Đài PT-TH Sóc Trăng. Đề xuất một số giải pháp, cũng như nêu ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông của Đài PT-TH Trà Vinh, Đài PT-TH Sóc Trăng về vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào Khmer.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phú, Thị Minh Khai;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2021)

 • Nội dung nghiên cứu của đề tài là : Thứ nhất hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu bước đầu hình thành nhận thức lý thuyết về mô thức thông tin thời sự truyền hình, làm cơ sở cho quá trình tổ chức sản xuất chương trình thời sự truyền hình đáp ứng nhu cầu công chúng trong bối cảnh môi trường truyền thông hiện đại. Thứ hai, khảo sát, đánh giá mô thức thông tin thời sự truyền hình Bạc Liêu và hậu Giang, phân tích những vấn đề đang đặt ra về mô thức thông tin thời sự truyền hình. Thứ ba, trên cơ sở phân tích vấn đề thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và khuyến nghị khoa học nhằm đổi mới mô thức thông tin thời sự truyền hình địa phương diện khảo sát, hướng tới đáp ứng tốt h...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Dững

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 02050006371.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Tấn Quân;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2020)

 • Hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu, bước đầu hình thành khung lý thuyết cho đề tài báo chí Tiền Giang với vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn, khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng; từ đó phân tích những vấn đề thực tiễn, đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao tuyên truyền báo chí Tiền Giang với vấn đề xây dựng cơ sở đảng ở nông thôn hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Văn Lương;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Để thực hiện được mục tiêu trên, luận văn cần thực hiện 3 nhiệm vụ sau: Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề lý luận về ký chân dung và vai trò của ký chân dung trong việc tuyên truyền về người tốt việc tốt trên báo in và báo điện tử để làm cơ sở cho những nghiên cứu của đề tài luận văn. Thứ hai, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tác phẩm ký chân dung viết về người tốt việc tốt trên báo in và báo điện tử Đà Nẵng, báo in và báo điện tử Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và báo điện tử Vietnamplus hiện nay; những thành công, hạn chế và những vấn đề đang đặt ra đối ký chân dung về người tốt việc tốt trên báo in và báo điện tử. Thứ ba, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lƣợng b...

 • V_L2_00501.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2009)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan tới vấn đề lý luận báo chí (LLBC), vai trò của lý luận đối với hoạt động thực tiễn báo chí. Khảo sát những vấn đề LLBC được đăng tải trên một số tạp chí lý luận và nghề nghiệp; từ đó góp phần phác thảo bức tranh sống động của LLBC nước ta về mức độ của tính mới mẻ, cập nhật của nó. Đưa ra một số nhận xét ban đầu, phát hiện những vấn đề qua khảo sát; trên cơ sở đó, đề xuất một số khuyến nghị cho việc tiếp tục phát triển LLBC nước ta, góp phần thúc đẩy hoạt động báo chí phát triển trong quá trình nâng cao tính chuyên nghiệp của báo chí.

 • 02050003880.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Hải Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2015)

 • Ý thức được vai trò của truyền thông trong hoạt động kinh doanh, phát triển, các tổ chức, cá nhân trong đó có một phần không nhỏ là các doanh nghiệp đã dành sự đầu tư đáng kể cho hoạt động này nhằm thiết lập, duy trì, củng cố hình ảnh và vị trí của mình trong lòng khách hàng, đối tác và công chúng. Hoạt động truyền thông trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển và cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp.

 • 02050000185.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Phượng Diễm;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2010)

 • Khảo sát và nghiên cứu các nhóm công chúng của website Hải quan để tìm hiểu các yếu tố nhân khẩu học, hiểu biết của công chúng trong lĩnh vực Hải quan và thói quen tiếp nhận thông tin. Tổng hợp, phân tích thông tin trên website Hải quan, từ đó đưa ra kết luận về khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng cũng như những điểm chênh lệch giữa nhu cầu thông tin của công chúng với thông tin trên website Hải quan. Tìm kiếm một mô hình phát triển phù hợp với điều kiện hiện tại của website Hải quan và nhiệm vụ của website này.

 • 02050000785.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Hồng Minh;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2011)

 • Hệ thống hóa và xây dưng các khai niệm liên quan, góp phần làm rõ khung lý thuyết và nhận diện phong cách chính luận của nhà báo Trần Bạch Đằng. Khảo sát các tác phẩm báo chí chính luận của Trần Bạch Đằng đã đăng tải trên các báo: Thanh Niên, Phụ Nữ TP.HCM, Công An TP.HCM, Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Phụ Nữ, Lao Động (giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2007), để phân tích những đặc điểm định hình nên phong cách chính luận của nhà báo Trần Bạch Đằng. Khảo sát nguồn tư liệu riêng từ phía gia đình cố nhà báo Trần Bạch Đằng, và tìm hiểu những ý kiến, đánh giá nhận xét từ báo giới, từ công chúng, từ các nhà lãnh đạo có uy tín... nhằm phục vụ cho mục đích đề tài. Phân tích so sánh dựa trên ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Luận văn có các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau: - Hệ thông hóa cơ sở lý luận và bước đầu hình thành khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu của Luận văn, bao gồm các khái niệm: truyền hình, môi trường truyền thông số, khoa học và công nghệ, chương trình truyền hình, nền tảng số… - Khảo sát quá trình sản xuất và phát sóng Chương trình Thời sự 20 giờ của Trung tâm Tin tức Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. - Xử lý các thông tin thu thập được để xác định các điểm bất cập, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của các chương trình truyền hình của HTV trong môi trường truyền thông số

 • 02050000789.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Tư Doãn;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2011)

 • Trình bày một khái niệm cơ bản về phóng sự ngắn truyền hình. Đồng thời phân tích những dấu hiệu đặc trưng như: về thời lượng, lời bình, hình ảnh, âm thanh, phỏng vấn, dẫn hiện trường ....để nhận diện Phóng sự ngắn truyền hình. So sánh sự giống, khác nhau giữa Phóng sự ngắn truyền hình với những thể loại tương đồng, để từ đó phân biệt thể loại và áp dụng trong quá trình sản xuất Phóng sự ngắn. Vận dụng lý luận Phóng sự ngắn vào thực tiễn sáng tạo và sử dụng tác phẩm Phóng sự ngắn trong chương trình thời sự 19h50 của HTV9. Đánh giá vai trò, vị trí của Phóng sự ngắn trong các chương trình thời sự của HTV, VTV và các đài truyền hình địa phương ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra một số khuy...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Nhung;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Qua việc khảo sát thực trạng về nội dung, hình thức của các CĐ trên một số ấn phẩm thực hiện CĐ trên báo in cuối tuần ở Việt Nam hiện nay, luận văn sẽ bổ sung lý luận về cách thức triển khai và tổ chức thực hiện CĐ báo 10 chí trong hệ thống lý luận của thể loại CĐ nói chung. Chỉ ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân và bất cập trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp, kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả tác động của CĐ trên báo in cuối tuần nói riêng, các chuyên trang, CĐ trên báo in nói chung trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trên báo in địa phương, nhằm tăng sức cạnh tranh của báo in so với các loại hình báo chí khác. Từ những cơ sở đó, luận văn muốn c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Tú Trân;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2022)

 • Để đạt được mục đích trên, luận văn thực hiện những nhiệm vụ sau đây: Khái quát hệ thống những vấn đề lý luận, hình thành khung lý thuyết cho vấn đề truyền thông an sinh xã hội cho đồng bào Khmer trên sóng truyền hình Đài PT TH Trà Vinh, Đài PT-TH Sóc Trăng. Khảo sát, đánh giá thực trạng truyền thông vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào Khmer trên sóng truyền hình Đài PT-TH Trà Vinh, Đài PT-TH Sóc Trăng. Đề xuất một số giải pháp, cũng như nêu ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông của Đài PT-TH Trà Vinh, Đài PT-TH Sóc Trăng về vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào Khmer.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phú, Thị Minh Khai;  Advisor: Nguyễn, Văn Dững (2021)

 • Nội dung nghiên cứu của đề tài là : Thứ nhất hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu bước đầu hình thành nhận thức lý thuyết về mô thức thông tin thời sự truyền hình, làm cơ sở cho quá trình tổ chức sản xuất chương trình thời sự truyền hình đáp ứng nhu cầu công chúng trong bối cảnh môi trường truyền thông hiện đại. Thứ hai, khảo sát, đánh giá mô thức thông tin thời sự truyền hình Bạc Liêu và hậu Giang, phân tích những vấn đề đang đặt ra về mô thức thông tin thời sự truyền hình. Thứ ba, trên cơ sở phân tích vấn đề thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và khuyến nghị khoa học nhằm đổi mới mô thức thông tin thời sự truyền hình địa phương diện khảo sát, hướng tới đáp ứng tốt h...