Browsing by Author Nguyễn, Văn Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • GTNXB52.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh (2007)

 • Nhà văn R. Tagore có đóng góp to lớn cho quá trình phục hưng văn hóa Ấn Độ, ở đây chúng tôi chỉ dừng lại ở việc tái hiện một cách sơ lược diện mạo của thời đại R. Tagore và những đóng góp của ông trên hành trình tư tưởng, sáng tạo cho thời kỳ phục hưng dân tộc, trong kiệt tác Tho Dâng là đỉnh cao của văn học phục hưng Ấn Độ

 • 00050010358.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2020-03-31)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nhân lực trong tổ chức công. Phân tích và đánh giá hoạt động phát triển nhân lực của KBHN. Đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng (ĐTBD) và sử dụng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC); Nâng cao vai trò quản lý để góp phần phát triển nhân lực hệ thống KBNN Hà Nội.

 • 00050009050.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh;  Advisor: Lê, Quốc Hội (2017)

 • - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. - Về mặt thực tiễn: + Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. + Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh; Nguyễn, Hữu Hợp (2015)

 • Thực tập sư phạm như là quá trình thực tập nghề của sinh viên, ở đó, sinh viên được rèn luyện các kĩ năng dạy học đáp ứng chuẩn nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu cầu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hiện nay, có nhiều chuẩn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên kĩ thuật đã được ban hành, điều này gây khó khăn cho các trường sư phạm khi tổ chức đào tạo nói chung và tổ chức thực tập sư phạm nói riêng. Bài báo đi sâu phân tích thực trạng các chuẩn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên kĩ thuật hiện nay, từ đó đề xuất cách tiếp cận các chuẩn nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên kĩ thuật. Từ cách tiếp cận đó, bài báo đề xuất quy trình thực tập sư phạm dựa vào chuẩn.

Browsing by Author Nguyễn, Văn Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • GTNXB52.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh (2007)

 • Nhà văn R. Tagore có đóng góp to lớn cho quá trình phục hưng văn hóa Ấn Độ, ở đây chúng tôi chỉ dừng lại ở việc tái hiện một cách sơ lược diện mạo của thời đại R. Tagore và những đóng góp của ông trên hành trình tư tưởng, sáng tạo cho thời kỳ phục hưng dân tộc, trong kiệt tác Tho Dâng là đỉnh cao của văn học phục hưng Ấn Độ

 • 00050010358.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2020-03-31)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nhân lực trong tổ chức công. Phân tích và đánh giá hoạt động phát triển nhân lực của KBHN. Đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng (ĐTBD) và sử dụng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC); Nâng cao vai trò quản lý để góp phần phát triển nhân lực hệ thống KBNN Hà Nội.

 • 00050009050.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh;  Advisor: Lê, Quốc Hội (2017)

 • - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. - Về mặt thực tiễn: + Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. + Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh; Nguyễn, Hữu Hợp (2015)

 • Thực tập sư phạm như là quá trình thực tập nghề của sinh viên, ở đó, sinh viên được rèn luyện các kĩ năng dạy học đáp ứng chuẩn nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu cầu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hiện nay, có nhiều chuẩn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên kĩ thuật đã được ban hành, điều này gây khó khăn cho các trường sư phạm khi tổ chức đào tạo nói chung và tổ chức thực tập sư phạm nói riêng. Bài báo đi sâu phân tích thực trạng các chuẩn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên kĩ thuật hiện nay, từ đó đề xuất cách tiếp cận các chuẩn nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên kĩ thuật. Từ cách tiếp cận đó, bài báo đề xuất quy trình thực tập sư phạm dựa vào chuẩn.