Browsing by Author Nguyễn, Văn Học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • 00050000804_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Học;  Advisor: Trương, Ninh Thuận (2011)

 • Giới thiệu giải pháp “Giao dịch lưu động” nhằm đưa ra cách thức tiếp cận khách hàng một cách tốt nhất, tiết giảm chi phí thời gian, công sức và tiền bạc cho khách hang, đồng thời cũng là giải pháp tiếp cận với khách hàng một cách tốt nhất.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thái, Văn Tào;  Advisor: Nguyễn, Văn Học (2010)

 • Luận văn ThS. Quản lý khoa học và công nghệ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày cơ sở lý luận về khái niệm biên, phân loại nghiên cứu và triển khai (R&D), cũng như trình bày hệ thống đổi mới quốc gia. Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu về hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và thực trạng, nhu cầu tổng quan của doanh nghiệp tỉnh vĩnh Long nói riêng. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đối với Nhà nước. Phân tích thực trạng, nhu cầu hoạt động R&D của doanh nghiệp chế biến Vĩnh Long như: Trình độ; nghiên cứu, triển khai và phát triển công nghệ; một số nguyên nhân hạn chế của việc đầu tư vào K...

 • 02050002754.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thanh Nga;  Advisor: Nguyễn, Văn Học (2014)

 • Thực trạng spin-off trong trường ĐH. Thực trạng các thiết chế đối với spin-off. Có các chính sách nào điều chỉnh đối với spin-off. Các chính sách nào tốt đang tạo điều kiện thuận lợi cho Spin-off. Các chính sách nào có hạn chế, là rào cản đối với spin-off trong trường ĐH. Phân tích nguyên nhân của các rào cản Đưa ra giải pháp hoàn thiện về mặt thiết chế nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các spin-off trong trường ĐH.

 • 02050002180.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Kỳ Bảo Quốc;  Advisor: Nguyễn, Văn Học (2013)

 • Để giải quyết các vấn đề được đặt ra, luận văn lần lượt làm sáng tỏ các thuật ngữ và các cơ sở lí luận có liên quan đến tin học hoá, chính phủ điện tử, quản lý và sản xuất chương trình truyền hình; thực trạng tin học hoá quản lý và sản xuất chương trình truyền hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau. Đánh giá những điểm mạnh và yếu, từ đó nhận diện rào cản trong tin học hoá quản lý và sản xuất chương trình truyền hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau. Trên cơ sở phân tích rào cản và nguyên nhân, căn cứ vào kết quả khảo sát thực tiễn kết hợp với các cơ sở lí luận, luận văn đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ rào cản trong tin học hoá quản lý và sản xuất chương trình truyề...

 • 02050005319.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Trang;  Advisor: Nguyễn, Văn Học (2018)

 • Về khía cạnh lý thuyết, Luận án đưa ra khái niệm đổi mới, tiếp cận hệ thống đổi mới. Theo đó, đổi mới là tập hợp các hoạt động xã hội phức tạp nhằm tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến, thực hiện qui trình theo phương pháp mới hoặc áp dụng cách thức mới để đưa một sáng chế ra thị trường, đem lại lợi ích kinh tế. Tiếp cận hệ thống đổi mới là việc sử dụng các tri thức về hệ thống đổi mới (cấu trúc của hệ thống đổi mới, mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành) để xây dựng một mô hình liên kết đảm bảo được hiệu quả liên kết giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp, đạt mục tiêu của đổi mới phù hợp với bối cảnh Việt Nam hiện nay. Luận án đã phân tích tiến trình phát triển của mối li...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • 00050000804_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Học;  Advisor: Trương, Ninh Thuận (2011)

 • Giới thiệu giải pháp “Giao dịch lưu động” nhằm đưa ra cách thức tiếp cận khách hàng một cách tốt nhất, tiết giảm chi phí thời gian, công sức và tiền bạc cho khách hang, đồng thời cũng là giải pháp tiếp cận với khách hàng một cách tốt nhất.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thái, Văn Tào;  Advisor: Nguyễn, Văn Học (2010)

 • Luận văn ThS. Quản lý khoa học và công nghệ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày cơ sở lý luận về khái niệm biên, phân loại nghiên cứu và triển khai (R&D), cũng như trình bày hệ thống đổi mới quốc gia. Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu về hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và thực trạng, nhu cầu tổng quan của doanh nghiệp tỉnh vĩnh Long nói riêng. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đối với Nhà nước. Phân tích thực trạng, nhu cầu hoạt động R&D của doanh nghiệp chế biến Vĩnh Long như: Trình độ; nghiên cứu, triển khai và phát triển công nghệ; một số nguyên nhân hạn chế của việc đầu tư vào K...

 • 02050002754.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thanh Nga;  Advisor: Nguyễn, Văn Học (2014)

 • Thực trạng spin-off trong trường ĐH. Thực trạng các thiết chế đối với spin-off. Có các chính sách nào điều chỉnh đối với spin-off. Các chính sách nào tốt đang tạo điều kiện thuận lợi cho Spin-off. Các chính sách nào có hạn chế, là rào cản đối với spin-off trong trường ĐH. Phân tích nguyên nhân của các rào cản Đưa ra giải pháp hoàn thiện về mặt thiết chế nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các spin-off trong trường ĐH.

 • 02050002180.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Kỳ Bảo Quốc;  Advisor: Nguyễn, Văn Học (2013)

 • Để giải quyết các vấn đề được đặt ra, luận văn lần lượt làm sáng tỏ các thuật ngữ và các cơ sở lí luận có liên quan đến tin học hoá, chính phủ điện tử, quản lý và sản xuất chương trình truyền hình; thực trạng tin học hoá quản lý và sản xuất chương trình truyền hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau. Đánh giá những điểm mạnh và yếu, từ đó nhận diện rào cản trong tin học hoá quản lý và sản xuất chương trình truyền hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau. Trên cơ sở phân tích rào cản và nguyên nhân, căn cứ vào kết quả khảo sát thực tiễn kết hợp với các cơ sở lí luận, luận văn đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ rào cản trong tin học hoá quản lý và sản xuất chương trình truyề...

 • 02050005319.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Trang;  Advisor: Nguyễn, Văn Học (2018)

 • Về khía cạnh lý thuyết, Luận án đưa ra khái niệm đổi mới, tiếp cận hệ thống đổi mới. Theo đó, đổi mới là tập hợp các hoạt động xã hội phức tạp nhằm tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến, thực hiện qui trình theo phương pháp mới hoặc áp dụng cách thức mới để đưa một sáng chế ra thị trường, đem lại lợi ích kinh tế. Tiếp cận hệ thống đổi mới là việc sử dụng các tri thức về hệ thống đổi mới (cấu trúc của hệ thống đổi mới, mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành) để xây dựng một mô hình liên kết đảm bảo được hiệu quả liên kết giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp, đạt mục tiêu của đổi mới phù hợp với bối cảnh Việt Nam hiện nay. Luận án đã phân tích tiến trình phát triển của mối li...