Browsing by Author Nguyễn, Văn Mạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • 01050001224.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2013)

 • Lý thuyết biến đổi tích phân Fourier đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong Toán học hiện đại, Vật lý, Cơ học, và nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khác. Đặc biệt là áp dụng biến đổi tích phân Fourier để giải phương trình đạo hàm riêng là một trong những ứng dụng thú vị đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Vì vậy, biến đổi tích phân Fourier đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều, các kết quả về lĩnh vực này vô cùng phong phú. Trình bày các kiến thức cơ bản về biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng để giải các phương trình đạo hàm riêng.

 • 01050001224_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2013)

 • Lý thuyết biến đổi tích phân Fourier đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong Toán học hiện đại, Vật lý, Cơ học, và nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khác. Đặc biệt là áp dụng biến đổi tích phân Fourier để giải phương trình đạo hàm riêng là một trong những ứng dụng thú vị đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Vì vậy, biến đổi tích phân Fourier đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều, các kết quả về lĩnh vực này vô cùng phong phú. Trình bày các kiến thức cơ bản về biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng để giải các phương trình đạo hàm riêng.

 • 00050000788_Noi_dung.pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Vỵ (2011)

 • Trình bày tổng quan về Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Giới thiệu mô hình của hệ thống quản lý sản xuất trong ERP. Nghiên cứu các phương pháp và công cụ giải quyết bài toán lập kế hoạch sản phẩm.

 • 00050000788.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh (2011)

 • Trình bày tổng quan về Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Giới thiệu mô hình của hệ thống quản lý sản xuất trong ERP. Nghiên cứu các phương pháp và công cụ giải quyết bài toán lập kế hoạch sản phẩm. Đây là một trong những bài toán quan trọng nhất trong lập kế hoạch sản xuất. Phát triển một phần mềm cho quản lý sản xuất trên cơ sở của mô hình lập kế hoạch sản phẩm tối ưu theo công nghệ hướng đối tượng và tích hợp vào hệ thống ERP của Công ty cửa sổ Eurowindow.

 • V_L2_01776.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lại;  Advisor: Nguyễn, Văn Mạnh (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách sạn nói chung. Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn Thắng Lợi Hà Nội trong 3 năm 2006-2008 qua mô hình tổ chức bộ phận kinh doanh lưu trú, lao động làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh, quy trình tổ chức hoạt động kinh doanh trong bộ phận này. Nêu kết quả hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn và một số nhận xét đánh giá về kết quả đó. Đề xuất các giải pháp chủ yếu về đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình phục vụ của các tổ trong bộ phận lưu trú, áp dụng các chuẩn nghề của dự án EU, tăng cường công ...

 • V_L2_01775.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dự;  Advisor: Nguyễn, Văn Mạnh (2010)

 • Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn 2 sao. Tổng quan về du lịch Đồ Sơn - Hải Phòng, nghiên cứu và làm rõ thực trạng hoạt động kinh doanh lưu trú của hệ thống các khách sạn 2 sao ở nơi đây. Đánh giá những thành công, vướng mắc chủ yếu và nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh lưu trú của hệ thống khách sạn 2 sao ở Đồ Sơn. Đề xuất một số giải pháp: tăng cường vai trò của công tác quản lý Nhà nước về Du lịch tại Đồ Sơn - Hải Phòng; nâng cao vai trò của Hiệp hội Du lịch Hải Phòng; hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú của các khách sạn nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh lưu trú của khách sạn 2 sao ở Đồ Sơn Hải Phòng đến năm 2020

 • Impact of Destination Image on the Loyalty of International Tourists to Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Văn Mạnh (2015)

 • The paper aims at enhancing the competitiveness of tourism destinations by taking into account the point of view of tourists. Founded on customer-based brand equity (Keller, 2003 [1]; Aaker, 1991 [2]), our purpose is to build a linkage between tourism destination image and a tourist’s loyalty in their selection of a tourist destination (revisit and/or recommendation to other people), in order to better understand the role of branding tourism destinations. This paper carried out a survey of international tourists who selected Hanoi - Vietnam as their holiday destination. The results indicated that international tourists to Hanoi considered Hanoi’s image as being significant in ...

 • TC_001399.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh (2005)

 • Con người sử dụng ngôn ngữ đế thu nhận, chia sẻ thông tin và ý tướng. Thông qua các lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ khác nhau như nghe, đọc, viết... người ta phát triển các khả năng lĩnh hội kiến thức. Nhiểu nghiên cứu giáo học pháp đã xác định đọc là lĩnh vực quan trọng nhất trong các lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ. Đó là phương tiện đầu tiên và quan trọng nhất cho phép người học tiếp thu tri thức mới. Vì lẽ đó, từ hơn hai chục năm trở lại đây, rất nhiều nghiên cứu đã tập trung vào vấn đề dạy-học đọc hiểu với mong muốn tìm ra các cách tiếp cận mới trong dạy-học kỹ năng này.

 • 02050005527.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Hồng Kiên (2018)

 • - Tổng quan về địa điểm khảo cổ học Triền Tranh, trong đó nêu rõ về mối quan hệ của di tích Triền Tranh trong tổng thể các di tích Chămpa ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Từ đó thấy được tâm quan trọng của vùng Amaravati xưa gồm Thánh địa Mỹ Sơn - Cụm di tích Chiêm Sơn Tây - Thành Trà Kiệu - Thương cảng Chămpapura (Hội An - Cù Lao Chàm). Trên tuyến đường thủy là dòng sông Thu Bồn kết nối các địa điểm và một con đường bộ đi từ Trà Kiệu đến khu vực Chiêm Sơn Tây rồi men theo sườn núi thấp của dãy Úc Đạp đi đến Thánh địa Mỹ Sơn. Đến nay, Mỹ Sơn đã được xác định là Thánh địa tôn giáo, Trà Kiệu là kinh đô cổ Simhapura và Hội An - Cù Lao Chàm là Thương cảng Chămpapura xưa, nhưng Triền Tranh - nằm gi...

 • Nguyen Van Manh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh (2015)

 • Các dân tộc thiểu số vùng miền núi Trung Trung Bộ 1 ngoài người Hoa và các DTTS phía Bắc như Tày, Nùng, Thái mới di cư vào trong thời gian gần đây, về cơ bản bao gồm 4 tộc người với trên 100 nghìn nhân khẩu (tính đến năm 2007). Cụ thể ở Quảng Bình có 2 dân tộc thiểu số chính cư trú là người Bru Vân Kiều và người Chứt với dân số trên 15.000 người; ở Quảng Trị là 2 dân tộc Tàôi và Bru Vân Kiều với dân số trên 56.000 người Thừa Thiên Huế với 3 dân tộc, Tàôi, Cơtu và Bru Vân Kiều với gần 38.000 người. Nhìn chung, các dân tộc thiểu số (DTTS) Trung Trung bộ có trình độ phát triển kinh tế thấp kém và chịu nhiều thua thiệt về cơ hội phát triển trong quá trình công nghiệp hoá (CNH), hiện đại h...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Mạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • 01050001224.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2013)

 • Lý thuyết biến đổi tích phân Fourier đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong Toán học hiện đại, Vật lý, Cơ học, và nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khác. Đặc biệt là áp dụng biến đổi tích phân Fourier để giải phương trình đạo hàm riêng là một trong những ứng dụng thú vị đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Vì vậy, biến đổi tích phân Fourier đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều, các kết quả về lĩnh vực này vô cùng phong phú. Trình bày các kiến thức cơ bản về biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng để giải các phương trình đạo hàm riêng.

 • 01050001224_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2013)

 • Lý thuyết biến đổi tích phân Fourier đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong Toán học hiện đại, Vật lý, Cơ học, và nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khác. Đặc biệt là áp dụng biến đổi tích phân Fourier để giải phương trình đạo hàm riêng là một trong những ứng dụng thú vị đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Vì vậy, biến đổi tích phân Fourier đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều, các kết quả về lĩnh vực này vô cùng phong phú. Trình bày các kiến thức cơ bản về biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng để giải các phương trình đạo hàm riêng.

 • 00050000788_Noi_dung.pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Vỵ (2011)

 • Trình bày tổng quan về Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Giới thiệu mô hình của hệ thống quản lý sản xuất trong ERP. Nghiên cứu các phương pháp và công cụ giải quyết bài toán lập kế hoạch sản phẩm.

 • 00050000788.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh (2011)

 • Trình bày tổng quan về Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Giới thiệu mô hình của hệ thống quản lý sản xuất trong ERP. Nghiên cứu các phương pháp và công cụ giải quyết bài toán lập kế hoạch sản phẩm. Đây là một trong những bài toán quan trọng nhất trong lập kế hoạch sản xuất. Phát triển một phần mềm cho quản lý sản xuất trên cơ sở của mô hình lập kế hoạch sản phẩm tối ưu theo công nghệ hướng đối tượng và tích hợp vào hệ thống ERP của Công ty cửa sổ Eurowindow.

 • V_L2_01776.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lại;  Advisor: Nguyễn, Văn Mạnh (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách sạn nói chung. Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn Thắng Lợi Hà Nội trong 3 năm 2006-2008 qua mô hình tổ chức bộ phận kinh doanh lưu trú, lao động làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh, quy trình tổ chức hoạt động kinh doanh trong bộ phận này. Nêu kết quả hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn và một số nhận xét đánh giá về kết quả đó. Đề xuất các giải pháp chủ yếu về đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình phục vụ của các tổ trong bộ phận lưu trú, áp dụng các chuẩn nghề của dự án EU, tăng cường công ...

 • V_L2_01775.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dự;  Advisor: Nguyễn, Văn Mạnh (2010)

 • Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn 2 sao. Tổng quan về du lịch Đồ Sơn - Hải Phòng, nghiên cứu và làm rõ thực trạng hoạt động kinh doanh lưu trú của hệ thống các khách sạn 2 sao ở nơi đây. Đánh giá những thành công, vướng mắc chủ yếu và nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh lưu trú của hệ thống khách sạn 2 sao ở Đồ Sơn. Đề xuất một số giải pháp: tăng cường vai trò của công tác quản lý Nhà nước về Du lịch tại Đồ Sơn - Hải Phòng; nâng cao vai trò của Hiệp hội Du lịch Hải Phòng; hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú của các khách sạn nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh lưu trú của khách sạn 2 sao ở Đồ Sơn Hải Phòng đến năm 2020

 • Impact of Destination Image on the Loyalty of International Tourists to Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Văn Mạnh (2015)

 • The paper aims at enhancing the competitiveness of tourism destinations by taking into account the point of view of tourists. Founded on customer-based brand equity (Keller, 2003 [1]; Aaker, 1991 [2]), our purpose is to build a linkage between tourism destination image and a tourist’s loyalty in their selection of a tourist destination (revisit and/or recommendation to other people), in order to better understand the role of branding tourism destinations. This paper carried out a survey of international tourists who selected Hanoi - Vietnam as their holiday destination. The results indicated that international tourists to Hanoi considered Hanoi’s image as being significant in ...

 • TC_001399.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh (2005)

 • Con người sử dụng ngôn ngữ đế thu nhận, chia sẻ thông tin và ý tướng. Thông qua các lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ khác nhau như nghe, đọc, viết... người ta phát triển các khả năng lĩnh hội kiến thức. Nhiểu nghiên cứu giáo học pháp đã xác định đọc là lĩnh vực quan trọng nhất trong các lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ. Đó là phương tiện đầu tiên và quan trọng nhất cho phép người học tiếp thu tri thức mới. Vì lẽ đó, từ hơn hai chục năm trở lại đây, rất nhiều nghiên cứu đã tập trung vào vấn đề dạy-học đọc hiểu với mong muốn tìm ra các cách tiếp cận mới trong dạy-học kỹ năng này.

 • 02050005527.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Hồng Kiên (2018)

 • - Tổng quan về địa điểm khảo cổ học Triền Tranh, trong đó nêu rõ về mối quan hệ của di tích Triền Tranh trong tổng thể các di tích Chămpa ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Từ đó thấy được tâm quan trọng của vùng Amaravati xưa gồm Thánh địa Mỹ Sơn - Cụm di tích Chiêm Sơn Tây - Thành Trà Kiệu - Thương cảng Chămpapura (Hội An - Cù Lao Chàm). Trên tuyến đường thủy là dòng sông Thu Bồn kết nối các địa điểm và một con đường bộ đi từ Trà Kiệu đến khu vực Chiêm Sơn Tây rồi men theo sườn núi thấp của dãy Úc Đạp đi đến Thánh địa Mỹ Sơn. Đến nay, Mỹ Sơn đã được xác định là Thánh địa tôn giáo, Trà Kiệu là kinh đô cổ Simhapura và Hội An - Cù Lao Chàm là Thương cảng Chămpapura xưa, nhưng Triền Tranh - nằm gi...

 • Nguyen Van Manh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh (2015)

 • Các dân tộc thiểu số vùng miền núi Trung Trung Bộ 1 ngoài người Hoa và các DTTS phía Bắc như Tày, Nùng, Thái mới di cư vào trong thời gian gần đây, về cơ bản bao gồm 4 tộc người với trên 100 nghìn nhân khẩu (tính đến năm 2007). Cụ thể ở Quảng Bình có 2 dân tộc thiểu số chính cư trú là người Bru Vân Kiều và người Chứt với dân số trên 15.000 người; ở Quảng Trị là 2 dân tộc Tàôi và Bru Vân Kiều với dân số trên 56.000 người Thừa Thiên Huế với 3 dân tộc, Tàôi, Cơtu và Bru Vân Kiều với gần 38.000 người. Nhìn chung, các dân tộc thiểu số (DTTS) Trung Trung bộ có trình độ phát triển kinh tế thấp kém và chịu nhiều thua thiệt về cơ hội phát triển trong quá trình công nghiệp hoá (CNH), hiện đại h...