Browsing by Author Nguyễn, Văn Nghi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050010433.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Nghi;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2019)

 • Xây dựng cơ sở lý luận pháp luật về pháp nhân thương mại. Phân tích chuyên sâu các quy định của pháp luật về pháp nhân thương mại liên quan để chỉ ra những bất cập, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những bất cập đó xuất phát từ lý luận và thực tiễn thi hành pháp luật. Kiến nghị các định hướng và những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về pháp nhân thương mại.

 • DT_00308.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Kỳ Anh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Văn Nghi; Trần, Quốc Bình; Vũ, Hoàng Linh; Đào, Thị Liên (2004)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của phương trình vi phân đại số (PTVP-ĐS), tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho phương trình sai phân ẩn (PTSP ẩn) phi tuyến và mối liên hệ giữa PTVP-ĐS và PTSP ẩn, tính ổn định và sự hội tụ của phép lặp ẩn, khái niệm chỉ số cho phương trình sai phân ẩn phi tuyến và tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho PTSP ẩn phi tuyến, tính chất của cặp liên hợp hai phương trình vi phân đại số

Browsing by Author Nguyễn, Văn Nghi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050010433.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Nghi;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2019)

 • Xây dựng cơ sở lý luận pháp luật về pháp nhân thương mại. Phân tích chuyên sâu các quy định của pháp luật về pháp nhân thương mại liên quan để chỉ ra những bất cập, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những bất cập đó xuất phát từ lý luận và thực tiễn thi hành pháp luật. Kiến nghị các định hướng và những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về pháp nhân thương mại.

 • DT_00308.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Kỳ Anh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Văn Nghi; Trần, Quốc Bình; Vũ, Hoàng Linh; Đào, Thị Liên (2004)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của phương trình vi phân đại số (PTVP-ĐS), tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho phương trình sai phân ẩn (PTSP ẩn) phi tuyến và mối liên hệ giữa PTVP-ĐS và PTSP ẩn, tính ổn định và sự hội tụ của phép lặp ẩn, khái niệm chỉ số cho phương trình sai phân ẩn phi tuyến và tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho PTSP ẩn phi tuyến, tính chất của cặp liên hợp hai phương trình vi phân đại số