Browsing by Author Nguyễn, Văn Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 01050003207.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Phạm, Văn Quốc (2016)

 • Chương 1. Các kiến thức cơ bản. Trong chương này, tác giả sẽ nhắc lại và chứng minh hai bất đẳng thức kinh điển là bất đẳng thức AM–GM, bất đẳng thức Bunhia–Cauchy –Schwart (B –C –S), cùng với đó là các bất đẳng thức Minkowski, bất đẳng thức giá trị tuyệt đối và một số bổ đề bất đẳng thức hay được sửdụng trong chương trình Trung học phổ thông mà tác giả đề cập tới trong các chương tiếp theo của luận văn. Chương 2. Sử dụng bất đẳng thức để sáng tách hệ phương trình. Trong chương này tác giả sẽ sử dụng các bất đẳng thức đã được nhắc lại ởchương 1 để sáng tác các bài toán hệ phương trình. Mục đích chương này giúp người đọc dần được làm quen với ý tưởng của người ra để qua đó giúp việc gi...

 • V_L2_00567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Sách;  Advisor: Nguyễn, Văn Sơn (2005)

 • Phân tích lịch sử hình thành và những đặc điểm của bản sắc văn hoá dân tộc Khơme Nam Bộ nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng; Phân tích thực trạng của việc giữ gìn, phát huy và những vấn đề đặt ra của văn hoá dân tộc Khơme, từ đó xác định phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của đồng bào Khơ me tỉnh Sóc Trăng

 • 00050009495.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Trần, Văn Độ (2018)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý cũng như cơ sở thực tiễn của quá trình hình sự hóa và phi hình sự hóa trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 so với Bộ Luật hình sự Việt Nam năm 1999. Từ đó, đưa ra những nhận xét, đánh giá xu hướng của quá trình hình sự hóa và phi hình sự hóa trong Bộ luật hình sự Việt Nam 2015 và những đề xuất đối với xu hướng này trong tương lai...

 • 00050003836_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2014)

 • Về mặt lý luận, luận văn đã phân tích một số vấn đề lý luận chung về thi hành án hình sự, hoãn thi hành án hình sự, khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của hoãn thi hành án hình sự tại Việt Nam. Từ đó đưa ra những khái niệm, đặc điểm chung mang tính khái quát về hoãn thi hành án hình sự. Ngoài ra luận văn còn nêu lên vai trò và ý nghĩa của các quy định về hoãn thi hành án hình sự trong hoạt động thi hành án hình sự nói riêng và hoạt động tư pháp nói chung. Bên cạnh đó luận văn còn nghiên cứu một số nét về hoãn thi hành án hình sự ở một số nước điển hình trên thế giới. Từ đó có những phân tích so sánh những quy định đó với những quy định hiện có của Việt Nam và rút ra những b...

 • 02050000531_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Đức;  Advisor: Nguyễn, Văn Sơn (2011)

 • Trình bày một số lý luận chung về vấn đề gia đình và gia đình văn hóa hiện nay. Làm rõ thực trạng đời sống của các hộ gia đình, tình hình xây dựng gia đình văn hóa mới ở Tỉnh Thái Nguyên để thấy được những mặt tích cực, làm được, mặt hạn chế, yếu kém. Bước đầu có những đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

 • 01050000448.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Hải (2011)

 • Trình bày các tính chất của hạt nano bạc và cấu trúc của than hoạt tính. Nghiên cứu quy trình chế tạo và các phép đo nghiên cứu tính chất của hạt nano bạc. Trình bày qui trình chế tạo than hoạt tính và các phép đo tính chất của than hoạt tính cũng như cách phân tán hạt nano bạc lên nền than hoạt tính. Đưa ra kết quả các phép đo nghiên cứu tính chất hạt nano bạc, than hoạt tính và hạt nano bạc phân tán trên nền than hoạt tính.

 • V_L0_00798_tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2006)

 • Trình bày một số khái niệm cơ bản trong an toàn thông tin như: mã hóa, chữ ký số, tóm lược thông điệp, xác thực... Giới thiệu về giao thức SSL, những khái niệm cơ bản và nguyên tắc hoạt động chung của giao thức SSL. Tìm hiểu sơ đồ chữ ký RSASSA-PSS và chương trình mã nguồn mở OpenSSL. Thử nghiệm ứng dụng.

 • 01050002010_pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Vũ Giang (2014)

 • Trong luận văn này, vật liệu compozit PVC/BG đã được chế tạo từ bột gỗ và bột gỗ biến tính bề mặt bằng các hạt nano SiO2 được tổng hợp trực tiếp trên bề mặt bột gỗ (in situ), nghiên cứu các tính chất cơ lý, tính lưu biến, tính chất nhiệt, hình thái cấu trúc, tính ngấm ẩm, thử nghiệm thời tiết của vật liệu compozit. Loại bột gỗ được lựa chọn trong nghiên cứu này là loại bột gỗ cây keo tai tượng được trồng phổ biến ở Việt Nam.

 • V_L2_01071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn (2007)

 • Tổng quan về nguồn lực con người (NLCN) và tầm quan trọng trong việc phát huy NLCN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) ở nước ta. Trình bày thực trạng NLCN và việc phát huy NLCN ở tỉnh Hà Nam: vài nét về đặc điểm, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến thực trạng NLCN của tỉnh Hà Nam. Nêu lên những thành tựu, hạn chế và những vấn đề cần đặt ra trong việc phát huy NLCN của tỉnh. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục phát huy NLCN trong thời kỳ CNH, HĐH ở Hà Nam thời gian tới: nâng cao nhận thức xã hội về việc phát huy NLCN trong sự nghiệp CNH, HĐH, đổi mới và phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở Hà Nam nh...

 • 02050001729_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Cung, Thị Ngọc , người hướng dẫn; Đặng, Hữu Toàn , người hướng dẫn (2013)

 • Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trên cơ sở luận giải và làm rõ quan điểm của C.Mác về phát triển con người, đã chỉ ra và khẳng định ý nghĩa thời đại và giá trị vận dụng quan điểm đó trong phát triển con người ở Việt Nam hiện nay. Phân tích và luận giải tính đúng đắn, sự vận dụng sáng tạo (...)

 • 02050003909.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Đỗ, Xuân Tuất (2015)

 • Làm rõ những nhân tố tác động đến đổi mới, phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Các quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển giáo dục đại học từ 1996 đến nay. Đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, những vấn đề đặt ra. Dự báo những yếu tố tác động. Đưa ra phương hướng, giải pháp phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam đến năm 2020.

 • 01050003464.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2017)

 • Trình bày tóm lược các kiến thức cơ sở về mặt phẳng xạ ảnh và các khái niệm xạ ảnh nghịch đảo, xạ ảnh giữa hai dạng cấp một bậc nhất và bậc hai, ánh xạ xạ ảnh giữa hai dạng cấp một bậc hai. Ứng dụng của mặt phẳng xạ ảnh và mô hình của mặt phẳng xạ ảnh afin, Euclide vào việc chứng minh một số định lý và giải bài toán hình học sơ cấp thông qua các ví dụ được chọn và phân loại thành những dạng toán khác nhau. Mở rộng định lí Steiner, Fre'gier.

Browsing by Author Nguyễn, Văn Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 01050003207.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Phạm, Văn Quốc (2016)

 • Chương 1. Các kiến thức cơ bản. Trong chương này, tác giả sẽ nhắc lại và chứng minh hai bất đẳng thức kinh điển là bất đẳng thức AM–GM, bất đẳng thức Bunhia–Cauchy –Schwart (B –C –S), cùng với đó là các bất đẳng thức Minkowski, bất đẳng thức giá trị tuyệt đối và một số bổ đề bất đẳng thức hay được sửdụng trong chương trình Trung học phổ thông mà tác giả đề cập tới trong các chương tiếp theo của luận văn. Chương 2. Sử dụng bất đẳng thức để sáng tách hệ phương trình. Trong chương này tác giả sẽ sử dụng các bất đẳng thức đã được nhắc lại ởchương 1 để sáng tác các bài toán hệ phương trình. Mục đích chương này giúp người đọc dần được làm quen với ý tưởng của người ra để qua đó giúp việc gi...

 • V_L2_00567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Sách;  Advisor: Nguyễn, Văn Sơn (2005)

 • Phân tích lịch sử hình thành và những đặc điểm của bản sắc văn hoá dân tộc Khơme Nam Bộ nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng; Phân tích thực trạng của việc giữ gìn, phát huy và những vấn đề đặt ra của văn hoá dân tộc Khơme, từ đó xác định phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của đồng bào Khơ me tỉnh Sóc Trăng

 • 00050009495.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Trần, Văn Độ (2018)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý cũng như cơ sở thực tiễn của quá trình hình sự hóa và phi hình sự hóa trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 so với Bộ Luật hình sự Việt Nam năm 1999. Từ đó, đưa ra những nhận xét, đánh giá xu hướng của quá trình hình sự hóa và phi hình sự hóa trong Bộ luật hình sự Việt Nam 2015 và những đề xuất đối với xu hướng này trong tương lai...

 • 00050003836_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2014)

 • Về mặt lý luận, luận văn đã phân tích một số vấn đề lý luận chung về thi hành án hình sự, hoãn thi hành án hình sự, khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của hoãn thi hành án hình sự tại Việt Nam. Từ đó đưa ra những khái niệm, đặc điểm chung mang tính khái quát về hoãn thi hành án hình sự. Ngoài ra luận văn còn nêu lên vai trò và ý nghĩa của các quy định về hoãn thi hành án hình sự trong hoạt động thi hành án hình sự nói riêng và hoạt động tư pháp nói chung. Bên cạnh đó luận văn còn nghiên cứu một số nét về hoãn thi hành án hình sự ở một số nước điển hình trên thế giới. Từ đó có những phân tích so sánh những quy định đó với những quy định hiện có của Việt Nam và rút ra những b...

 • 02050000531_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Đức;  Advisor: Nguyễn, Văn Sơn (2011)

 • Trình bày một số lý luận chung về vấn đề gia đình và gia đình văn hóa hiện nay. Làm rõ thực trạng đời sống của các hộ gia đình, tình hình xây dựng gia đình văn hóa mới ở Tỉnh Thái Nguyên để thấy được những mặt tích cực, làm được, mặt hạn chế, yếu kém. Bước đầu có những đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

 • 01050000448.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Hải (2011)

 • Trình bày các tính chất của hạt nano bạc và cấu trúc của than hoạt tính. Nghiên cứu quy trình chế tạo và các phép đo nghiên cứu tính chất của hạt nano bạc. Trình bày qui trình chế tạo than hoạt tính và các phép đo tính chất của than hoạt tính cũng như cách phân tán hạt nano bạc lên nền than hoạt tính. Đưa ra kết quả các phép đo nghiên cứu tính chất hạt nano bạc, than hoạt tính và hạt nano bạc phân tán trên nền than hoạt tính.

 • V_L0_00798_tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2006)

 • Trình bày một số khái niệm cơ bản trong an toàn thông tin như: mã hóa, chữ ký số, tóm lược thông điệp, xác thực... Giới thiệu về giao thức SSL, những khái niệm cơ bản và nguyên tắc hoạt động chung của giao thức SSL. Tìm hiểu sơ đồ chữ ký RSASSA-PSS và chương trình mã nguồn mở OpenSSL. Thử nghiệm ứng dụng.

 • 01050002010_pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Vũ Giang (2014)

 • Trong luận văn này, vật liệu compozit PVC/BG đã được chế tạo từ bột gỗ và bột gỗ biến tính bề mặt bằng các hạt nano SiO2 được tổng hợp trực tiếp trên bề mặt bột gỗ (in situ), nghiên cứu các tính chất cơ lý, tính lưu biến, tính chất nhiệt, hình thái cấu trúc, tính ngấm ẩm, thử nghiệm thời tiết của vật liệu compozit. Loại bột gỗ được lựa chọn trong nghiên cứu này là loại bột gỗ cây keo tai tượng được trồng phổ biến ở Việt Nam.

 • V_L2_01071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn (2007)

 • Tổng quan về nguồn lực con người (NLCN) và tầm quan trọng trong việc phát huy NLCN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) ở nước ta. Trình bày thực trạng NLCN và việc phát huy NLCN ở tỉnh Hà Nam: vài nét về đặc điểm, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến thực trạng NLCN của tỉnh Hà Nam. Nêu lên những thành tựu, hạn chế và những vấn đề cần đặt ra trong việc phát huy NLCN của tỉnh. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục phát huy NLCN trong thời kỳ CNH, HĐH ở Hà Nam thời gian tới: nâng cao nhận thức xã hội về việc phát huy NLCN trong sự nghiệp CNH, HĐH, đổi mới và phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở Hà Nam nh...

 • 02050001729_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Cung, Thị Ngọc , người hướng dẫn; Đặng, Hữu Toàn , người hướng dẫn (2013)

 • Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trên cơ sở luận giải và làm rõ quan điểm của C.Mác về phát triển con người, đã chỉ ra và khẳng định ý nghĩa thời đại và giá trị vận dụng quan điểm đó trong phát triển con người ở Việt Nam hiện nay. Phân tích và luận giải tính đúng đắn, sự vận dụng sáng tạo (...)

 • 02050003909.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Đỗ, Xuân Tuất (2015)

 • Làm rõ những nhân tố tác động đến đổi mới, phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Các quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển giáo dục đại học từ 1996 đến nay. Đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, những vấn đề đặt ra. Dự báo những yếu tố tác động. Đưa ra phương hướng, giải pháp phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam đến năm 2020.

 • 01050003464.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2017)

 • Trình bày tóm lược các kiến thức cơ sở về mặt phẳng xạ ảnh và các khái niệm xạ ảnh nghịch đảo, xạ ảnh giữa hai dạng cấp một bậc nhất và bậc hai, ánh xạ xạ ảnh giữa hai dạng cấp một bậc hai. Ứng dụng của mặt phẳng xạ ảnh và mô hình của mặt phẳng xạ ảnh afin, Euclide vào việc chứng minh một số định lý và giải bài toán hình học sơ cấp thông qua các ví dụ được chọn và phân loại thành những dạng toán khác nhau. Mở rộng định lí Steiner, Fre'gier.