Browsing by Author Nguyễn, Văn Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • document(37).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Trang; Nguyễn, Thị Phương; Nguyễn, Văn Kỳ; Phạm, Tuấn Bảo Châu; Mạc, Đình Hùng; Phạm, Văn Phong; Nguyễn, Văn Tài; Nguyễn, Thị Thu Trang (2016)

 • Trong nghiên cứu này, solanesol được phân tách từlá thuốc lá, lá khoai tây, và lá cà chua bằng quá trình xà phòng hóa và chiết hồi lưu được tối ưu hóa. Hàm lượng solanesol tổng của các mẫu chọn lọc đạt cao nhất khi sửdụng phối hợp dung dịch KOH 2,0% với dung môi chiết ở nhiệt độ60 o C trong thời gian 2 giờ. Kết quảphân tích với HPLC cho thấy, hàm lượng solanesol tổng tìm thấy trong thuốc lá đạt cao nhất là 1,840% (tăng 52,0% so với hàm lượng solanesol tựdo tương ứng), trong khoai tây là 0,211% (tăng 85,0% so với hàm lượng solanesol tựdo tương ứng), và trong cà chua là 0,239% (tăng 74,0% so với hàm lượng solanesol tựdo tương ứng). Đã trực tiếp tinh chếsolanesol từca...

 • V_L2_01449.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa;  Advisor: Nguyễn, Văn Tài (2008)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận - thực tiễn về phát huy vai trò giáo dục - đào tạo trong phát triển nhân cách học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên. Phân tích thực trạng phát huy vai trò giáo dục - đào tạo và dự báo những nhân tố tác động đến phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo trong phát triển nhân cách học sinh, sinh viên ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên. Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò giáo dục - đào tạo trong phát triển nhân cách học sinh ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên hiện nay: đổi mới mô hình mục tiêu, chương trình, nội dung, phương thức giáo dục - đào tạo; tích cực hoá hoạt động của các chủ thể giáo dục - đào tạo; xây dựng môi trường v...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • document(37).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Trang; Nguyễn, Thị Phương; Nguyễn, Văn Kỳ; Phạm, Tuấn Bảo Châu; Mạc, Đình Hùng; Phạm, Văn Phong; Nguyễn, Văn Tài; Nguyễn, Thị Thu Trang (2016)

 • Trong nghiên cứu này, solanesol được phân tách từlá thuốc lá, lá khoai tây, và lá cà chua bằng quá trình xà phòng hóa và chiết hồi lưu được tối ưu hóa. Hàm lượng solanesol tổng của các mẫu chọn lọc đạt cao nhất khi sửdụng phối hợp dung dịch KOH 2,0% với dung môi chiết ở nhiệt độ60 o C trong thời gian 2 giờ. Kết quảphân tích với HPLC cho thấy, hàm lượng solanesol tổng tìm thấy trong thuốc lá đạt cao nhất là 1,840% (tăng 52,0% so với hàm lượng solanesol tựdo tương ứng), trong khoai tây là 0,211% (tăng 85,0% so với hàm lượng solanesol tựdo tương ứng), và trong cà chua là 0,239% (tăng 74,0% so với hàm lượng solanesol tựdo tương ứng). Đã trực tiếp tinh chếsolanesol từca...

 • V_L2_01449.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa;  Advisor: Nguyễn, Văn Tài (2008)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận - thực tiễn về phát huy vai trò giáo dục - đào tạo trong phát triển nhân cách học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên. Phân tích thực trạng phát huy vai trò giáo dục - đào tạo và dự báo những nhân tố tác động đến phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo trong phát triển nhân cách học sinh, sinh viên ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên. Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò giáo dục - đào tạo trong phát triển nhân cách học sinh ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên hiện nay: đổi mới mô hình mục tiêu, chương trình, nội dung, phương thức giáo dục - đào tạo; tích cực hoá hoạt động của các chủ thể giáo dục - đào tạo; xây dựng môi trường v...