Browsing by Author Nguyễn, Văn Tam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35
 • V_L0_02201_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Chiến;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2009)

 • Tổng quan về phân lớp 802.11 MAC trong các mạng không dây. Phân tích nguyên nhân của sự không công bằng trong các mạng AD HOC không dây: vấn đề không công bằng luồng trong các mạng Ad Hoc không dây; Một số cơ chế đảm bảo công bằng luồng trong mạng không dây (...)

 • V_L0_00854.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Dũng;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2006)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ mạng lưu trữ SAN và các thành phần của mạng SAN. Trên cơ sở tìm hiểu các mô hình kết nối luận văn phân tích chi tiết các công nghệ, giao thức được sử dụng chủ yếu trong mạng lưu trữ. Đồng thời phân tích về thực trạng mạng lưu trữ tại một số hệ thống Ngân hàng và đưa ra những giải pháp nhằm cải tiến một số hệ thống mạng lưu trữ trong thực tế về các mặt như hiệu năng, tính an toàn, tính sẵn sàng cao và tính bảo mật của hệ thống SAN

 • 01050000589_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quang Thịnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2012)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ mạng riêng ảo: giới thiệu chung về mạng riêng ảo; những yêu cầu cơ bản đối với mạng riêng ảo; các mô hình kết nối (Virtual Private Network) VPN thông dụng; các thành phần của mạng riêng ảo. Nghiên cứu công nghệ SSL VPN: giớ (...)

 • V_L0_02389.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2009)

 • Giới thiệu chung về một số phương pháp nén dữ liệu: phương pháp mã hoá độ dài loạt, phương pháp mã hoá Huffan, phương pháp nén LZW. Trình bày tổng quan, nền tảng và thuật toán nén Delta trong công nghệ nén Delta - một công nghệ nén có hiệu quả cao trong việc truyền tải tệp tin trên mạng phục vụ cho việc cập nhật phiên bản của tệp tin, phương pháp dựa trên sự sai khác giữa tệp nguồn và tệp đích gọi là Differential Compression hay Delta Compression - trong quá trình cập nhật tệp nguồn là tệp cũ, tệp đích là tệp mới và tạo ra một bản vá có kích thước nhỏ đáng kể so với tệp đích; thay vì phải truyền tệp đích có kích thước lớn trên mạng thì chỉ cần truyền bản vá có kích thước rất nhỏ; phươ...

 • 00050000620_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Như Long;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2011)

 • Tìm hiểu tổng quan về VoIP, kiến trúc, cấu trúc kết nối, các dịch vụ VoIP cung cấp. Tìm hiểu các nguy cơ tấn công vào hạ tầng mạng VoIP, từ đó tìm hiểu các công nghệ, thuật toán bảo mật sử dụng để chống lại các nguy cơ tấn công đó (...)

 • V_L0_00260_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Văn Thành;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2003)

 • Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về giao thức TCP/IP, các kỹ thuật cơ bản của điện thoại IP, các giao thức sử dụng cho truyền tiếng qua Internet. Phân tích những nguy cơ mất an toàn trong mạng IP nói chung và trong VOIP nói riêng. Đề xuất một mô hình đảm (...)

 • 00050004217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Văn Nghiêm; Nguyễn, Văn Tam (2014)

 • Bản luận văn này tác giả đã đưa ra giải pháp tăng cường an ninh cho giao thức định tuyến AODV dựa trên việc phân tích các ưu nhược điểm của các phương pháp trước đó. Cụ thể như sau: - Luận văn giả sử tồn tại một trung tâm chứng thực CA, mỗi nút khi tham gia vào mạng sẽ liên lạc với CA để được cấp chứng chỉ tham gia truyền thông trong mạng. Tất cả các nút đều biết khóa công khai của CA để chứng thực các nút khác. Nút nguồn sử dụng chứng chỉ được cấp để ký vào gói tin tìm đường, sau đó gửi kèm chứng chỉ số và chữ ký số. Các nút trung gian thực hiện xác thực chữ ký và phát chuyển tiếp khi chữ ký đúng. Quá trình cứ tiếp tục cho tới khi đến được nút đích. Tương tự đối v...

 • V_L0_02225_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Chính;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2009)

 • Tổng quan về hệ thống ngăn chặn truy cập trái phép (IPS) bao gồm phân loại, chức năng cơ bản, hoạt động, các hướng phát triển. Tìm hiểu và nghiên cứu các phương pháp phát hiện tấn công trong hệ thống IPS dựa trên phát hiện bất thường đang được áp dụng hiện (...)

 • 00050000585_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Công Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2011)

 • Giới thiệu về công nghệ chuyển mạch đa giao thức (MPLS). Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ bao gồm: Dịch vụ tích hợp IntServ, dịch vụ phân biệt DiffServ, Modular QoS CLI. Trình bày ứng dụng mô hình DiffServ trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng MPLS (...)

 • V_L0_02091_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2009)

 • Tổng quan về mạng riêng ảo (VPN - Vitual private network), các loại mạng riêng ảo hiện nay: Overlay VPN, Site to site VPN. Nghiên cứu mạng riêng ảo trên nền công nghệ MPLS như: đặc điểm mạng MPLS, các khái niệm cơ bản trong kiến trúc MPLS, phương thức hoạt động (...)

 • V_L0_00483_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2005)

 • Giới thiệu và đưa ra định nghĩa về mạng đặc biệt di động (MANET) cùng các ứng dụng và ngữ cảnh sử dụng của mạng. Trình bày các vấn đề của mạng đặc biệt di động: hiệu suất, độ tin cậy, an ninh, cấu hình tự động, định tuyến...

 • V_L0_00683_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đường, Tất Toàn;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2006)

 • Tổng quan về tình hình phát triển, thách thức và xu hướng của truyền thông không dây. Phân tích các đặc tính kỹ thuật của Mobile IP: các thành phần cơ bản của Mobile IP, phương thức hoạt động của Mobile IP cũng như các vấn đề cần lưu ý trong Mobile IP. Từ (...)

 • V_L0_00683.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đường, Tất Toàn;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2006)

 • Tổng quan về tình hình phát triển, thách thức và xu hướng của truyền thông không dây. Phân tích các đặc tính kỹ thuật của Mobile IP: các thành phần cơ bản của Mobile IP, phương thức hoạt động của Mobile IP cũng như các vấn đề cần lưu ý trong Mobile IP. Từ đó phân tích về nguy cơ bản mật; trình bày một số giải pháp về an ninh và bảo mật cho Mobile IP và thực trạng ứng dụng Mobile IP trong mạng CCFSCnet

 • 00050000090_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Lâm;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2010)

 • Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu sơ bộ về tổng quan quản trị và an ninh thông tin trên Internet. Nghiên cứu về các giao thức mạng, về các mô hình quản trị mạng và vấn đề an ninh truyền thông trên Internet. Nghiên cứu sơ bộ về quản trị mạng SNMP và vấn đề đảm bảo anh ninh cho cá (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Văn Tam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35
 • V_L0_02201_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Chiến;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2009)

 • Tổng quan về phân lớp 802.11 MAC trong các mạng không dây. Phân tích nguyên nhân của sự không công bằng trong các mạng AD HOC không dây: vấn đề không công bằng luồng trong các mạng Ad Hoc không dây; Một số cơ chế đảm bảo công bằng luồng trong mạng không dây (...)

 • V_L0_00854.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Dũng;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2006)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ mạng lưu trữ SAN và các thành phần của mạng SAN. Trên cơ sở tìm hiểu các mô hình kết nối luận văn phân tích chi tiết các công nghệ, giao thức được sử dụng chủ yếu trong mạng lưu trữ. Đồng thời phân tích về thực trạng mạng lưu trữ tại một số hệ thống Ngân hàng và đưa ra những giải pháp nhằm cải tiến một số hệ thống mạng lưu trữ trong thực tế về các mặt như hiệu năng, tính an toàn, tính sẵn sàng cao và tính bảo mật của hệ thống SAN

 • 01050000589_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quang Thịnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2012)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ mạng riêng ảo: giới thiệu chung về mạng riêng ảo; những yêu cầu cơ bản đối với mạng riêng ảo; các mô hình kết nối (Virtual Private Network) VPN thông dụng; các thành phần của mạng riêng ảo. Nghiên cứu công nghệ SSL VPN: giớ (...)

 • V_L0_02389.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2009)

 • Giới thiệu chung về một số phương pháp nén dữ liệu: phương pháp mã hoá độ dài loạt, phương pháp mã hoá Huffan, phương pháp nén LZW. Trình bày tổng quan, nền tảng và thuật toán nén Delta trong công nghệ nén Delta - một công nghệ nén có hiệu quả cao trong việc truyền tải tệp tin trên mạng phục vụ cho việc cập nhật phiên bản của tệp tin, phương pháp dựa trên sự sai khác giữa tệp nguồn và tệp đích gọi là Differential Compression hay Delta Compression - trong quá trình cập nhật tệp nguồn là tệp cũ, tệp đích là tệp mới và tạo ra một bản vá có kích thước nhỏ đáng kể so với tệp đích; thay vì phải truyền tệp đích có kích thước lớn trên mạng thì chỉ cần truyền bản vá có kích thước rất nhỏ; phươ...

 • 00050000620_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Như Long;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2011)

 • Tìm hiểu tổng quan về VoIP, kiến trúc, cấu trúc kết nối, các dịch vụ VoIP cung cấp. Tìm hiểu các nguy cơ tấn công vào hạ tầng mạng VoIP, từ đó tìm hiểu các công nghệ, thuật toán bảo mật sử dụng để chống lại các nguy cơ tấn công đó (...)

 • V_L0_00260_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Văn Thành;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2003)

 • Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về giao thức TCP/IP, các kỹ thuật cơ bản của điện thoại IP, các giao thức sử dụng cho truyền tiếng qua Internet. Phân tích những nguy cơ mất an toàn trong mạng IP nói chung và trong VOIP nói riêng. Đề xuất một mô hình đảm (...)

 • 00050004217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Văn Nghiêm; Nguyễn, Văn Tam (2014)

 • Bản luận văn này tác giả đã đưa ra giải pháp tăng cường an ninh cho giao thức định tuyến AODV dựa trên việc phân tích các ưu nhược điểm của các phương pháp trước đó. Cụ thể như sau: - Luận văn giả sử tồn tại một trung tâm chứng thực CA, mỗi nút khi tham gia vào mạng sẽ liên lạc với CA để được cấp chứng chỉ tham gia truyền thông trong mạng. Tất cả các nút đều biết khóa công khai của CA để chứng thực các nút khác. Nút nguồn sử dụng chứng chỉ được cấp để ký vào gói tin tìm đường, sau đó gửi kèm chứng chỉ số và chữ ký số. Các nút trung gian thực hiện xác thực chữ ký và phát chuyển tiếp khi chữ ký đúng. Quá trình cứ tiếp tục cho tới khi đến được nút đích. Tương tự đối v...

 • V_L0_02225_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Chính;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2009)

 • Tổng quan về hệ thống ngăn chặn truy cập trái phép (IPS) bao gồm phân loại, chức năng cơ bản, hoạt động, các hướng phát triển. Tìm hiểu và nghiên cứu các phương pháp phát hiện tấn công trong hệ thống IPS dựa trên phát hiện bất thường đang được áp dụng hiện (...)

 • 00050000585_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Công Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2011)

 • Giới thiệu về công nghệ chuyển mạch đa giao thức (MPLS). Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ bao gồm: Dịch vụ tích hợp IntServ, dịch vụ phân biệt DiffServ, Modular QoS CLI. Trình bày ứng dụng mô hình DiffServ trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng MPLS (...)

 • V_L0_02091_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2009)

 • Tổng quan về mạng riêng ảo (VPN - Vitual private network), các loại mạng riêng ảo hiện nay: Overlay VPN, Site to site VPN. Nghiên cứu mạng riêng ảo trên nền công nghệ MPLS như: đặc điểm mạng MPLS, các khái niệm cơ bản trong kiến trúc MPLS, phương thức hoạt động (...)

 • V_L0_00483_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2005)

 • Giới thiệu và đưa ra định nghĩa về mạng đặc biệt di động (MANET) cùng các ứng dụng và ngữ cảnh sử dụng của mạng. Trình bày các vấn đề của mạng đặc biệt di động: hiệu suất, độ tin cậy, an ninh, cấu hình tự động, định tuyến...

 • V_L0_00683_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đường, Tất Toàn;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2006)

 • Tổng quan về tình hình phát triển, thách thức và xu hướng của truyền thông không dây. Phân tích các đặc tính kỹ thuật của Mobile IP: các thành phần cơ bản của Mobile IP, phương thức hoạt động của Mobile IP cũng như các vấn đề cần lưu ý trong Mobile IP. Từ (...)

 • V_L0_00683.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đường, Tất Toàn;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2006)

 • Tổng quan về tình hình phát triển, thách thức và xu hướng của truyền thông không dây. Phân tích các đặc tính kỹ thuật của Mobile IP: các thành phần cơ bản của Mobile IP, phương thức hoạt động của Mobile IP cũng như các vấn đề cần lưu ý trong Mobile IP. Từ đó phân tích về nguy cơ bản mật; trình bày một số giải pháp về an ninh và bảo mật cho Mobile IP và thực trạng ứng dụng Mobile IP trong mạng CCFSCnet

 • 00050000090_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Lâm;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2010)

 • Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu sơ bộ về tổng quan quản trị và an ninh thông tin trên Internet. Nghiên cứu về các giao thức mạng, về các mô hình quản trị mạng và vấn đề an ninh truyền thông trên Internet. Nghiên cứu sơ bộ về quản trị mạng SNMP và vấn đề đảm bảo anh ninh cho cá (...); Electronic Resources