Browsing by Author Nguyễn, Văn Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • document(18).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng; Ngô, Kế Thế; Nguyễn, Văn Thủy; Nguyễn, Thị Ngọc Tú; Trần, Thu Trang; Phạm, Thị Lánh (2016)

 • Tính chất cơlý và độdẫn nhiệt của vật liệu compozit trên cơsởnhựa nhiệt dẻo polypropylen với chất độn khoáng talc (với các hàm lượng 10%, 30% và 50% khối lượng) đã được nghiên cứu. Bên cạnh khoáng talc ban đầu, ảnh hưởng của hai loại hợp chất biến đổi bềmặt chất độn bao gồm aminopropyltrietoxysilan và vinyltrimetoxysilan cũng đã được xác định. Kết quảcho thấy rằng, quá trình biến đổi bềmặt giúp cho các hạt chất độn phân bố đồng đều hơn, hạn chếcác lỗ trống xuất hiện giữa bề mặt chất độn và chất nền. Mô đun đàn hồi của vật liệu tăng đơn điệu theo hàm lượng chất độn. Chất độn khoáng talc gia tăng độbền kéo đứt của vật liệu và đạt giá trịlớn nhất ở hàm lượng 30% (đạt...

 • V_L0_01300.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thủy (2007)

 • Tổng quan về ngành may và doanh nghiệp may Việt Nam. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các doanh nghiệp may Việt Nam cũng như những thách thức và các nhu cầu giải pháp về CNTT toàn diện của các doanh nghiệp may Việt Nam khi hội nhập WTO. Trình bày các khái niệm cơ bản về hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) như: nguồn lực doanh nghiệp, tài nguyên doanh nghiệp, hoạch định doanh nghiệp, hệ thống quản trị ngành, các chức năng của hệ thống ERP. Trình bày chi tiết giải pháp ERP cho ngành may Việt Nam cũng như đánh giá những giải pháp ERP đã đề ra

 • V_L0_01300.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thủy (2007)

 • Tổng quan về ngành may và doanh nghiệp may Việt Nam. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các doanh nghiệp may Việt Nam cũng như những thách thức và các nhu cầu giải pháp về CNTT toàn diện của các doanh nghiệp may Việt Nam khi hội nhập WTO. Trình bày các khái niệm cơ bản về hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) như: nguồn lực doanh nghiệp, tài nguyên doanh nghiệp, hoạch định doanh nghiệp, hệ thống quản trị ngành, các chức năng của hệ thống ERP. Trình bày chi tiết giải pháp ERP cho ngành may Việt Nam cũng như đánh giá những giải pháp ERP đã đề ra

 • 00050002684.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thủy (2013)

 • Khái quát chung về các chế định có liên quan đến việc miễn chấp hành hình phạt; khái niệm, các đặc điểm cơ bản và bản chất pháp lý hình sự của miễn chấp hành hình phạt; phân biệt chế định này với các chế định có liên quan như hoãn chấp hành hình phạt; giảm mức hình phạt tù đã tuyên, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt; miễn hình phạt và rút ra những kết luận. Khái quát về sự hình thành và phát triển của chế định miễn chấp hành hình phạt trong pháp luật hình sự thực định Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến trước khi thông qua Bộ luật hình sự năm 1999 hiện hành để rút ra những nhận xét, đánh giá. Nghiên cứu các quy phạm của Bộ luật hình sự Việt Nam...

 • V_L0_02821_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thủy;  Advisor: Phạm, Văn Quyết, người hướng dẫn (2010)

 • 89 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hình thành cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên trong trường đại học. Mô tả nội dung bộ tiêu chí đánh giá. Kiểm chứng độ tin cậy của bộ tiêu chí đánh giá. Đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh gi (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Văn Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • document(18).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng; Ngô, Kế Thế; Nguyễn, Văn Thủy; Nguyễn, Thị Ngọc Tú; Trần, Thu Trang; Phạm, Thị Lánh (2016)

 • Tính chất cơlý và độdẫn nhiệt của vật liệu compozit trên cơsởnhựa nhiệt dẻo polypropylen với chất độn khoáng talc (với các hàm lượng 10%, 30% và 50% khối lượng) đã được nghiên cứu. Bên cạnh khoáng talc ban đầu, ảnh hưởng của hai loại hợp chất biến đổi bềmặt chất độn bao gồm aminopropyltrietoxysilan và vinyltrimetoxysilan cũng đã được xác định. Kết quảcho thấy rằng, quá trình biến đổi bềmặt giúp cho các hạt chất độn phân bố đồng đều hơn, hạn chếcác lỗ trống xuất hiện giữa bề mặt chất độn và chất nền. Mô đun đàn hồi của vật liệu tăng đơn điệu theo hàm lượng chất độn. Chất độn khoáng talc gia tăng độbền kéo đứt của vật liệu và đạt giá trịlớn nhất ở hàm lượng 30% (đạt...

 • V_L0_01300.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thủy (2007)

 • Tổng quan về ngành may và doanh nghiệp may Việt Nam. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các doanh nghiệp may Việt Nam cũng như những thách thức và các nhu cầu giải pháp về CNTT toàn diện của các doanh nghiệp may Việt Nam khi hội nhập WTO. Trình bày các khái niệm cơ bản về hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) như: nguồn lực doanh nghiệp, tài nguyên doanh nghiệp, hoạch định doanh nghiệp, hệ thống quản trị ngành, các chức năng của hệ thống ERP. Trình bày chi tiết giải pháp ERP cho ngành may Việt Nam cũng như đánh giá những giải pháp ERP đã đề ra

 • V_L0_01300.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thủy (2007)

 • Tổng quan về ngành may và doanh nghiệp may Việt Nam. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các doanh nghiệp may Việt Nam cũng như những thách thức và các nhu cầu giải pháp về CNTT toàn diện của các doanh nghiệp may Việt Nam khi hội nhập WTO. Trình bày các khái niệm cơ bản về hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) như: nguồn lực doanh nghiệp, tài nguyên doanh nghiệp, hoạch định doanh nghiệp, hệ thống quản trị ngành, các chức năng của hệ thống ERP. Trình bày chi tiết giải pháp ERP cho ngành may Việt Nam cũng như đánh giá những giải pháp ERP đã đề ra

 • 00050002684.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thủy (2013)

 • Khái quát chung về các chế định có liên quan đến việc miễn chấp hành hình phạt; khái niệm, các đặc điểm cơ bản và bản chất pháp lý hình sự của miễn chấp hành hình phạt; phân biệt chế định này với các chế định có liên quan như hoãn chấp hành hình phạt; giảm mức hình phạt tù đã tuyên, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt; miễn hình phạt và rút ra những kết luận. Khái quát về sự hình thành và phát triển của chế định miễn chấp hành hình phạt trong pháp luật hình sự thực định Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến trước khi thông qua Bộ luật hình sự năm 1999 hiện hành để rút ra những nhận xét, đánh giá. Nghiên cứu các quy phạm của Bộ luật hình sự Việt Nam...

 • V_L0_02821_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thủy;  Advisor: Phạm, Văn Quyết, người hướng dẫn (2010)

 • 89 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hình thành cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên trong trường đại học. Mô tả nội dung bộ tiêu chí đánh giá. Kiểm chứng độ tin cậy của bộ tiêu chí đánh giá. Đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh gi (...); Electronic Resources