Browsing by Author Nguyễn, Văn Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • 01050000663.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuyến;  Advisor: Nguyễn, Xuân Cự (2012)

 • Tổng quan về hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV), Vi sinh vật (VSV) trong đất, Tác động của hóa chất BVTV tới VSV đất và một số tính chất cơ bản của HCBVTV sử dụng trong thí nghiệm. Khái quát về tình hình sử dụng đất và sản xuất chè tại vùng Tân Cương, Thái Nguyên. Nghiên cứu một số tính chất cơ bản trong đất Tân Cương, ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất BVTV hóa học Actardor 100 WP tới khu hệ vi sinh vật đất, ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất BVTV sinh học Reasegant 3.6EC tới VSV trong đất. Đề xuất một số khuyến nghị tích cực để duy trì và bảo vệ hệ vi sinh vật đất tại vùng Tân Cương, Thái Nguyên.

 • 00050007068.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đạt;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2016)

 • Phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các biện pháp pháp lý chống thất thu thế nhập khẩu, trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp khắc phục những bất cập còn tồn tại, đảm bảo nguồn thu từ thuế nhập khẩu. Nghiên cứu các quan điểm, học thuyết về thuế nhập khẩu và các biện pháp pháp lý chống thất thu thuế nhập khẩu; các quy định pháp luật về thuế nhập khẩu và những giải pháp cần thiết để hạn chế tình trạng thất thu thuế nhập khẩu Việt Nam hiện nay.

 • 00050002200_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mai Duyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2012)

 • Khái quát những vấn đề lý luận về chính sách tiền tệ và việc điều chỉnh pháp luật đối với các công cụ của chính sách tiền tệ. Tìm hiểu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật trong quá trình sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ tại Việt Nam. (...)

 • 00050000002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng; Nguyễn, Văn Tuyến (2010)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở pháp luật của phƣơng pháp thanh tra, giám sát của thanh tra ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, tạo cơ sở cho việc xác lập và thực hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản của thanh tra ngân hàng Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát chức năng của Ngân hàng Nhà nƣớc đối với các tổ chức tín dụng Việt Nam. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quá trình chuyển đổi phƣơng pháp thanh tra ngân hàng ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

 • 00050005695.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Mai Trang;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2014)

 • - Nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý luận về giám sát ngân hàng, pháp luật về giám sát ngân hàng. - Tóm lược diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007, xác định các nguyên nhân gây ra khủng hoảng tài chính. Nghiên cứu các cải cách về giám sát ngân hàng sau khủng hoảng của một số quốc gia điển hình và từ đó, rút ra các bài học về giám sát ngân hàng sau khủng hoảng. - Hệ thống lại thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam về giám sát ngân hàng (giai đoạn trước khủng hoảng và sau khủng hoảng), rút ra các điểm hạn chế, bất cập của pháp luật về giám sát ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. - Trên cơ sở thực trạng quy định pháp luật về giám sát ngân hàng và các bài học về...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Tuyết Anh; Nguyễn, Thị Hiển; Hoàng, Thị Phương; Nguyễn, Tuấn Anh; Ngô, Quốc Anh; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Văn Tuyến (2018)

 • Cây Lá gan Pellionia latifolia (Blume) Boerl (Urticaceae) thu hái tại Yên Bái đã được sử dụng để chữa trị viêm gan cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, men gan cao, viêm gan B, ngăn ngừa u sơ gan.. từ rất lâu đời. Bằng các phương pháp phân tích sắc ký cột, sắc ký bản mỏng đã phân lập được 5 hợp chất cycloartenol (1), b-sitosterol (2), oleic acid (3), glucose (4) và b-sitosterolglucoside (5) từ cặn chiết etyl axetac của mẫu thân và lá cây Lá gan. Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C-NMR; khối phổ MS; phổ hồng ngoại IR.

 • 01050003794.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Từ, Đức Hùng;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2016)

 • Các hợp chất có chứa vòng piperidin là thành phần của nhiều hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên và tổng hợp, có hoạt tính sinh học lý thú, nhiều dẫn xuất đã được ứng dụng làm thuốc chữa bệnh, chất bảo vệ thực vật, các chất điều hòa sinh trưởng …nên lớp chất này đã và đang được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Hiện nay, các nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất piperidin mới, nhất là các hợp chất γ-piperidon, có cấu trúc đa dạng, phong phú và thử nghiệm hoạt tính sinh học nhằm tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học cao, cũng như phát triển các phương pháp mới, hiệu quả, thân thiện với môi trường được chúng tôi rất quan tâm nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu chính của luận văn là nghiên ...

 • 00050006218.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hường;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2015)

 • Hệ thống những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quản lý thuế thu nhập cá nhân. Phân tích thực trạng các quy định quản lý thuế thu nhập cá nhân nói chung, tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở địa phương quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, từ đó đưa ra những giải pháp chống thất thu thuế tại chi cục thuế quận Kiến An nhằm hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói riêng.

 • 00050004880.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2014)

 • Luận văn nghiên cứu một cách sâu sắc về các vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền chủ nợ của ngân hàng thương mại trong hoạt động cho vay bằng biện pháp thế chấp quyền sử dụng đất ở. - Nghiên cứu một cách tổng quát các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất ở trong quan hệ cho vay của ngân hàng thương mại. - Phân tích, tìm hiểu nhữnng quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền chủ nợ của ngân hàng bằng biện pháp thế chấp quyền sử dụng đất ở. - Đánh giá thực trạng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất ở và quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến thế chấp quyền sử dụng đất ở. - Những bất cập và hạn chế, cơ chế thực thi pháp luật hiện hành về quyền chủ nợ của ngân...

 • 00050006960.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Ngân;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2015)

 • Hệ thống hóa những kiến thức pháp lý trong quá trình lập, giải thích, ký kết, thực hiện Hợp đồng tái bảo hiểm. Phân tích những nét đặc thù của Hợp đồng tái bảo hiểm, các vấn đề cần lưu ý trong quá trình xem xét Hợp đồng tái bảo hiểm. Nhìn nhận, đánh giá các hệ thống pháp lý hiện tại của Việt Nam điều chỉnh về Hợp đồng tái bảo hiểm, so sánh với hệ thống pháp lý của một số quốc gia trên thế giới. Kiến nghị các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan đến hợp đồng tái bảo hiểm.

 • 00050006960.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Ngân;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2015)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về hợp đồng tái bảo hiểm và pháp luật về hợp đồng tái bảo hiểm. Chương2: Thực trạng pháp luật về hợp đồng tái bảo hiểm và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tái bảo hiểm ở Việt Nam

 • 00050004865.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2014)

 • - Nghiên cứu toàn diện về lý luận cũng như thực trạng pháp luật về quản lý nợ công ở Việt Nam trước yêu cầu phát triển bền vững, cung cấp một cái nhìn mới mẻ hơn về các bộ phận cấu thành của nợ công theo chuẩn mực quốc tế; yêu cầu phát triển bền vững đối với quản lý nợ công và pháp luật về quản lý nợ công; tác động của quản lý nợ công đến sự phát triển bền vững. - Đưa ra những đề xuất để hoàn thiện pháp luật và áp dụng pháp luât quản lý nợ công trước yêu cầu phát triển bền vững hiện nay.

Browsing by Author Nguyễn, Văn Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • 01050000663.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuyến;  Advisor: Nguyễn, Xuân Cự (2012)

 • Tổng quan về hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV), Vi sinh vật (VSV) trong đất, Tác động của hóa chất BVTV tới VSV đất và một số tính chất cơ bản của HCBVTV sử dụng trong thí nghiệm. Khái quát về tình hình sử dụng đất và sản xuất chè tại vùng Tân Cương, Thái Nguyên. Nghiên cứu một số tính chất cơ bản trong đất Tân Cương, ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất BVTV hóa học Actardor 100 WP tới khu hệ vi sinh vật đất, ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất BVTV sinh học Reasegant 3.6EC tới VSV trong đất. Đề xuất một số khuyến nghị tích cực để duy trì và bảo vệ hệ vi sinh vật đất tại vùng Tân Cương, Thái Nguyên.

 • 00050007068.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đạt;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2016)

 • Phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các biện pháp pháp lý chống thất thu thế nhập khẩu, trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp khắc phục những bất cập còn tồn tại, đảm bảo nguồn thu từ thuế nhập khẩu. Nghiên cứu các quan điểm, học thuyết về thuế nhập khẩu và các biện pháp pháp lý chống thất thu thuế nhập khẩu; các quy định pháp luật về thuế nhập khẩu và những giải pháp cần thiết để hạn chế tình trạng thất thu thuế nhập khẩu Việt Nam hiện nay.

 • 00050002200_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mai Duyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2012)

 • Khái quát những vấn đề lý luận về chính sách tiền tệ và việc điều chỉnh pháp luật đối với các công cụ của chính sách tiền tệ. Tìm hiểu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật trong quá trình sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ tại Việt Nam. (...)

 • 00050000002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng; Nguyễn, Văn Tuyến (2010)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở pháp luật của phƣơng pháp thanh tra, giám sát của thanh tra ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, tạo cơ sở cho việc xác lập và thực hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản của thanh tra ngân hàng Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát chức năng của Ngân hàng Nhà nƣớc đối với các tổ chức tín dụng Việt Nam. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quá trình chuyển đổi phƣơng pháp thanh tra ngân hàng ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

 • 00050005695.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Mai Trang;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2014)

 • - Nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý luận về giám sát ngân hàng, pháp luật về giám sát ngân hàng. - Tóm lược diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007, xác định các nguyên nhân gây ra khủng hoảng tài chính. Nghiên cứu các cải cách về giám sát ngân hàng sau khủng hoảng của một số quốc gia điển hình và từ đó, rút ra các bài học về giám sát ngân hàng sau khủng hoảng. - Hệ thống lại thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam về giám sát ngân hàng (giai đoạn trước khủng hoảng và sau khủng hoảng), rút ra các điểm hạn chế, bất cập của pháp luật về giám sát ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. - Trên cơ sở thực trạng quy định pháp luật về giám sát ngân hàng và các bài học về...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Tuyết Anh; Nguyễn, Thị Hiển; Hoàng, Thị Phương; Nguyễn, Tuấn Anh; Ngô, Quốc Anh; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Văn Tuyến (2018)

 • Cây Lá gan Pellionia latifolia (Blume) Boerl (Urticaceae) thu hái tại Yên Bái đã được sử dụng để chữa trị viêm gan cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, men gan cao, viêm gan B, ngăn ngừa u sơ gan.. từ rất lâu đời. Bằng các phương pháp phân tích sắc ký cột, sắc ký bản mỏng đã phân lập được 5 hợp chất cycloartenol (1), b-sitosterol (2), oleic acid (3), glucose (4) và b-sitosterolglucoside (5) từ cặn chiết etyl axetac của mẫu thân và lá cây Lá gan. Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C-NMR; khối phổ MS; phổ hồng ngoại IR.

 • 01050003794.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Từ, Đức Hùng;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2016)

 • Các hợp chất có chứa vòng piperidin là thành phần của nhiều hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên và tổng hợp, có hoạt tính sinh học lý thú, nhiều dẫn xuất đã được ứng dụng làm thuốc chữa bệnh, chất bảo vệ thực vật, các chất điều hòa sinh trưởng …nên lớp chất này đã và đang được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Hiện nay, các nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất piperidin mới, nhất là các hợp chất γ-piperidon, có cấu trúc đa dạng, phong phú và thử nghiệm hoạt tính sinh học nhằm tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học cao, cũng như phát triển các phương pháp mới, hiệu quả, thân thiện với môi trường được chúng tôi rất quan tâm nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu chính của luận văn là nghiên ...

 • 00050006218.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hường;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2015)

 • Hệ thống những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quản lý thuế thu nhập cá nhân. Phân tích thực trạng các quy định quản lý thuế thu nhập cá nhân nói chung, tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở địa phương quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, từ đó đưa ra những giải pháp chống thất thu thuế tại chi cục thuế quận Kiến An nhằm hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói riêng.

 • 00050004880.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2014)

 • Luận văn nghiên cứu một cách sâu sắc về các vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền chủ nợ của ngân hàng thương mại trong hoạt động cho vay bằng biện pháp thế chấp quyền sử dụng đất ở. - Nghiên cứu một cách tổng quát các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất ở trong quan hệ cho vay của ngân hàng thương mại. - Phân tích, tìm hiểu nhữnng quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền chủ nợ của ngân hàng bằng biện pháp thế chấp quyền sử dụng đất ở. - Đánh giá thực trạng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất ở và quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến thế chấp quyền sử dụng đất ở. - Những bất cập và hạn chế, cơ chế thực thi pháp luật hiện hành về quyền chủ nợ của ngân...

 • 00050006960.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Ngân;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2015)

 • Hệ thống hóa những kiến thức pháp lý trong quá trình lập, giải thích, ký kết, thực hiện Hợp đồng tái bảo hiểm. Phân tích những nét đặc thù của Hợp đồng tái bảo hiểm, các vấn đề cần lưu ý trong quá trình xem xét Hợp đồng tái bảo hiểm. Nhìn nhận, đánh giá các hệ thống pháp lý hiện tại của Việt Nam điều chỉnh về Hợp đồng tái bảo hiểm, so sánh với hệ thống pháp lý của một số quốc gia trên thế giới. Kiến nghị các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan đến hợp đồng tái bảo hiểm.

 • 00050006960.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Ngân;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2015)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về hợp đồng tái bảo hiểm và pháp luật về hợp đồng tái bảo hiểm. Chương2: Thực trạng pháp luật về hợp đồng tái bảo hiểm và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tái bảo hiểm ở Việt Nam

 • 00050004865.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Tuyến (2014)

 • - Nghiên cứu toàn diện về lý luận cũng như thực trạng pháp luật về quản lý nợ công ở Việt Nam trước yêu cầu phát triển bền vững, cung cấp một cái nhìn mới mẻ hơn về các bộ phận cấu thành của nợ công theo chuẩn mực quốc tế; yêu cầu phát triển bền vững đối với quản lý nợ công và pháp luật về quản lý nợ công; tác động của quản lý nợ công đến sự phát triển bền vững. - Đưa ra những đề xuất để hoàn thiện pháp luật và áp dụng pháp luât quản lý nợ công trước yêu cầu phát triển bền vững hiện nay.