Browsing by Author Nguyễn, Vũ Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 02050005637.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Vũ Trung;  Advisor: Bùi, Chí Chung (2018)

  • Với 3 chương nội dung trong luận văn, thông qua kĩ năng phân tích những điểm khác biệt, đổi mới trong quy trình sản xuất truyền hình số; thông qua phương pháp khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng về quy trình sản xuất chương trình của các Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương qua khảo sát Đài PT-TH Hải Phòng và Lào Cai, làm rõ sự đổi mới - những ưu điểm - những hạn chế còn tồn tại trong quy trình sản xuất chương trình và các thách thức của Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương khi chuyển sang số hóa; đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất chương trình của các Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương trong lộ trình số hóa,...

Browsing by Author Nguyễn, Vũ Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 02050005637.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Vũ Trung;  Advisor: Bùi, Chí Chung (2018)

  • Với 3 chương nội dung trong luận văn, thông qua kĩ năng phân tích những điểm khác biệt, đổi mới trong quy trình sản xuất truyền hình số; thông qua phương pháp khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng về quy trình sản xuất chương trình của các Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương qua khảo sát Đài PT-TH Hải Phòng và Lào Cai, làm rõ sự đổi mới - những ưu điểm - những hạn chế còn tồn tại trong quy trình sản xuất chương trình và các thách thức của Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương khi chuyển sang số hóa; đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất chương trình của các Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương trong lộ trình số hóa,...