Browsing by Author Nguyễn, Viết Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam hiện nay.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Viết Lộc (2011)

 • Sau 25 năm đổi mới, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Công cuộc đổi mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng…

 • Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nhân.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Viết Lộc (2011)

 • Đã có rất nhiều quan điểm, cách tiếp cận khác nhau về nhận diện văn hóa doanh nhân. Phần lớn các nghiên cứu nước ngoài và trong nước hiện nay đều có chung quan điểm văn hóa doanh nhân là hệ các giá trị …

 • 00050009432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2018)

 • Tổng kết, bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về chất lượng dịch vụ, như: khái niệm về chất lượng dịch vụ, đặc điểm và yêu cầu về chất lượng của Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ, các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của Doanh nghiệp BHNT, các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ của Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Tổng kết kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng của các Doanh nghiệp BHNT trên thế giới, từ đó rút ra bài học thực tiễn cho Bảo Việt nhân thọ. Luận văn cũng đã làm rõ thực trạng chất lượng dịch vụ của Bảo Việt nhân thọ; đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng, từ đó đề xuất 5 nhóm giải ph...

 • 00050007538.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2016)

 • Chương 1. Tổng quan và cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doang nghiệp. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn. Chương 3. Đưa ra thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Momday. Chương 4. Đưa ra phương hướng và giải pháp xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Monday.

 • TC_02765.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Viết Lộc (2013)

 • Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mở ra cho doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam nhiều cơ hội kinh doanh mới. Tuy nhiên, cạnh tranh trong môi trường toàn cầu là hết sức khốc liệt, đầy thách thức và rủi ro. Trong điều kiện môi trường kinh doanh đó, yếu tố mang tính quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp, doanh nhân là khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh. Bài viết phân tích và lý giải những vấn đề sau: (i) Khát vọng kinh doanh của doanh nhân; (ii) Cơhội kinh doanh và mô hình quá trình nhận biết cơ hội kinh doanh của doanh nhân; (iii) Những nhận định về đặc trưng nắm bắt cơ hội kinh doanh của doanh nhân Việt Nam. Đặc biệt, bài viết đi sâu phân tích những yếu tố thuộc về...

 • 00050007561.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hải Ninh;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2016)

 • Trong bối cảnh thị trường viễn thông công nghệ thông tin phát triển bùng nổ như hiện nay, việc có lợi thế cạnh tranh khác biệt so với đối thủ là điều hết sức quan trọng và cấp thiết đối với Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT-I. Và văn hóa doanh nghiệp phát triển là một trong những lợi thế ấy. Đề tài”Hoàn thiện Văn hóa doanh nghiệp ở Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT-I” được tiến hành nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng việc xây dựng và thực thi văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT-I. Qua đó đánh giá việc xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp tại Công ty hiện tại có phù hợp không, những hạn chế của văn hóa doanh nghiệp tại Công ty là gì và mô hình văn hóa doanh nghi...

 • 00050009308.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2018)

 • Cung cấp một cách nhìn mới toàn diện và sâu sắc hơn về nội dung QLNN đối với TTCK trên bình diện chủ thể tham gia thị trường: các tổ chức phát hành; NĐT tham gia trên TTCK; các tổ chức kinh doanh dịch vụ và các tổ chức có liên quan trên TTCK (SGDCK, Trung tâm lưu ký chứng khoán). - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với TTCK Việt Nam thông qua 4 nội dung quản lý và các tiêu chí đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với TTCK gồm: Tiêu chí đánh giá tổ chức phát hành; Tiêu chí đánh giá tổ chức kinh doanh chứng khoán; Tiêu chí đánh giá quỹ đầu tư chứng khoán; Tiêu chí đánh giá thị trường thứ cấp. - Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và chỉ ra nguyên ...

 • 00050009154.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Minh Hà;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2018)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý nhân lực tại các doanh nghiệp. - Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của các đơn vi ̣khác, từ đó, rút ra những bài học trong công tác QLNL cho Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A . - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLNL tại Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A giai đoaṇ từ 2012- 2016. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNL tại Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A giai đoạn 2017 - 2020.

 • 00050009295.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Oanh;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn trong xây dựng, phát triển Văn hóa doanh nghiệp các doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Đánh giá thực trạng văn hóa, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai. Công ty đã hình thành một số các yếu tố Văn hóa doanh nghiệp - Đề xuất mô hình phù hợp, cũng như giải pháp khả thi nhằm xây dựng văn hóa cho Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai.

 • 00050001507_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Viết Lộc;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ; Đỗ, Minh Cương; Nguyễn, V. L. (2012). Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (2012)

 • Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước để đưa ra quan điểm nhận diện doanh nhân và văn hóa doanh nhân (VHDN) Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (HNQT) theo cách tiếp cận hệ giá trị. Xây dựng hệ giá trị VHDN Việt Nam tron (...)

 • Van hoa kinh doanh cua cac doanh nghiep Han Quoc o Viet Nam_Nguyen Viet Loc.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Viết Lộc (2010)

 • Trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào nước ta, Hàn Quốc luôn chiếm vị trí là một trong những đối tác hàng đầu về quy mô vốn và số dự án. Tính đến hết tháng 9/2009, số dự án đầu tư còn hiệu lực của Hàn Quốc là …

Browsing by Author Nguyễn, Viết Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam hiện nay.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Viết Lộc (2011)

 • Sau 25 năm đổi mới, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Công cuộc đổi mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng…

 • Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nhân.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Viết Lộc (2011)

 • Đã có rất nhiều quan điểm, cách tiếp cận khác nhau về nhận diện văn hóa doanh nhân. Phần lớn các nghiên cứu nước ngoài và trong nước hiện nay đều có chung quan điểm văn hóa doanh nhân là hệ các giá trị …

 • 00050009432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2018)

 • Tổng kết, bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về chất lượng dịch vụ, như: khái niệm về chất lượng dịch vụ, đặc điểm và yêu cầu về chất lượng của Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ, các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của Doanh nghiệp BHNT, các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ của Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Tổng kết kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng của các Doanh nghiệp BHNT trên thế giới, từ đó rút ra bài học thực tiễn cho Bảo Việt nhân thọ. Luận văn cũng đã làm rõ thực trạng chất lượng dịch vụ của Bảo Việt nhân thọ; đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng, từ đó đề xuất 5 nhóm giải ph...

 • 00050007538.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2016)

 • Chương 1. Tổng quan và cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doang nghiệp. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn. Chương 3. Đưa ra thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Momday. Chương 4. Đưa ra phương hướng và giải pháp xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Monday.

 • TC_02765.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Viết Lộc (2013)

 • Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mở ra cho doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam nhiều cơ hội kinh doanh mới. Tuy nhiên, cạnh tranh trong môi trường toàn cầu là hết sức khốc liệt, đầy thách thức và rủi ro. Trong điều kiện môi trường kinh doanh đó, yếu tố mang tính quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp, doanh nhân là khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh. Bài viết phân tích và lý giải những vấn đề sau: (i) Khát vọng kinh doanh của doanh nhân; (ii) Cơhội kinh doanh và mô hình quá trình nhận biết cơ hội kinh doanh của doanh nhân; (iii) Những nhận định về đặc trưng nắm bắt cơ hội kinh doanh của doanh nhân Việt Nam. Đặc biệt, bài viết đi sâu phân tích những yếu tố thuộc về...

 • 00050007561.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hải Ninh;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2016)

 • Trong bối cảnh thị trường viễn thông công nghệ thông tin phát triển bùng nổ như hiện nay, việc có lợi thế cạnh tranh khác biệt so với đối thủ là điều hết sức quan trọng và cấp thiết đối với Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT-I. Và văn hóa doanh nghiệp phát triển là một trong những lợi thế ấy. Đề tài”Hoàn thiện Văn hóa doanh nghiệp ở Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT-I” được tiến hành nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng việc xây dựng và thực thi văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT-I. Qua đó đánh giá việc xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp tại Công ty hiện tại có phù hợp không, những hạn chế của văn hóa doanh nghiệp tại Công ty là gì và mô hình văn hóa doanh nghi...

 • 00050009308.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2018)

 • Cung cấp một cách nhìn mới toàn diện và sâu sắc hơn về nội dung QLNN đối với TTCK trên bình diện chủ thể tham gia thị trường: các tổ chức phát hành; NĐT tham gia trên TTCK; các tổ chức kinh doanh dịch vụ và các tổ chức có liên quan trên TTCK (SGDCK, Trung tâm lưu ký chứng khoán). - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với TTCK Việt Nam thông qua 4 nội dung quản lý và các tiêu chí đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với TTCK gồm: Tiêu chí đánh giá tổ chức phát hành; Tiêu chí đánh giá tổ chức kinh doanh chứng khoán; Tiêu chí đánh giá quỹ đầu tư chứng khoán; Tiêu chí đánh giá thị trường thứ cấp. - Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và chỉ ra nguyên ...

 • 00050009154.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Minh Hà;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2018)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý nhân lực tại các doanh nghiệp. - Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của các đơn vi ̣khác, từ đó, rút ra những bài học trong công tác QLNL cho Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A . - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLNL tại Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A giai đoaṇ từ 2012- 2016. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNL tại Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A giai đoạn 2017 - 2020.

 • 00050009295.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Oanh;  Advisor: Nguyễn, Viết Lộc (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn trong xây dựng, phát triển Văn hóa doanh nghiệp các doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Đánh giá thực trạng văn hóa, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai. Công ty đã hình thành một số các yếu tố Văn hóa doanh nghiệp - Đề xuất mô hình phù hợp, cũng như giải pháp khả thi nhằm xây dựng văn hóa cho Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai.

 • 00050001507_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Viết Lộc;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ; Đỗ, Minh Cương; Nguyễn, V. L. (2012). Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (2012)

 • Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước để đưa ra quan điểm nhận diện doanh nhân và văn hóa doanh nhân (VHDN) Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (HNQT) theo cách tiếp cận hệ giá trị. Xây dựng hệ giá trị VHDN Việt Nam tron (...)

 • Van hoa kinh doanh cua cac doanh nghiep Han Quoc o Viet Nam_Nguyen Viet Loc.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Viết Lộc (2010)

 • Trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào nước ta, Hàn Quốc luôn chiếm vị trí là một trong những đối tác hàng đầu về quy mô vốn và số dự án. Tính đến hết tháng 9/2009, số dự án đầu tư còn hiệu lực của Hàn Quốc là …