Browsing by Author Nguyễn, Việt Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • document(18).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng; Ngô, Kế Thế; Nguyễn, Văn Thủy; Nguyễn, Thị Ngọc Tú; Trần, Thu Trang; Phạm, Thị Lánh (2016)

 • Tính chất cơlý và độdẫn nhiệt của vật liệu compozit trên cơsởnhựa nhiệt dẻo polypropylen với chất độn khoáng talc (với các hàm lượng 10%, 30% và 50% khối lượng) đã được nghiên cứu. Bên cạnh khoáng talc ban đầu, ảnh hưởng của hai loại hợp chất biến đổi bềmặt chất độn bao gồm aminopropyltrietoxysilan và vinyltrimetoxysilan cũng đã được xác định. Kết quảcho thấy rằng, quá trình biến đổi bềmặt giúp cho các hạt chất độn phân bố đồng đều hơn, hạn chếcác lỗ trống xuất hiện giữa bề mặt chất độn và chất nền. Mô đun đàn hồi của vật liệu tăng đơn điệu theo hàm lượng chất độn. Chất độn khoáng talc gia tăng độbền kéo đứt của vật liệu và đạt giá trịlớn nhất ở hàm lượng 30% (đạt...

 • 00050007751.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan về môi trường Ảo hóa và Điện toán đám mây: khái niệm, đặc trưng, kiến trúc, mô hình triển khai Ảo hóa và Điện toán đám mâyTìm hiểu các nguy cơ,mối đe dọa và ủi ro an ninh thông tin trong môi trường Ảo hóa và Điện toán đám mây. Các giải pháp bảo vệ dữ liệu thông tin trong môi trường Ảo hóa và Điện toán đám mây. Ứng dụng, triển khai giải pháp đề xuất cho một tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam để đảm bảo an ninh an toàn môi trường Ảo hóa.

 • 00050009388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2018)

 • Hoàn thiện và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở trong bối cảnh mới. Để phát triển thị trường nhà ở, chính sách nhà nước không chỉ phải tạo lập những điều kiện cần thiết, khắc phục những khuyết tật và định hướng cho sự phát triển thị trường này, mà điều quan trọng là phải đảm bảo sự hài hòa lợi ích của các chủ thể trên thị trường. Sử dụng lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở để phân tích thực trạng chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Từ đó, luận án đánh giá chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những vấn đề đặt ra cho chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Luận...

 • V_L0_02368.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về bất động sản và thẩm định giá bất động sản. Giới thiệu qua về chi nhánh Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam (SIVC) tại Hà Nội, đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản của chi nhánh SIVC tại Hà Nội và việc cung cấp dịch vụ này cho thị trường, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Trình bày một số quan điểm định giá bất động sản hiệu quả và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định giá bất động sản của chi nhánh SIVC tại Hà Nội như: nâng cao hiệu quả của các phương pháp thẩm định giá hiện hành; quy định cụ thể hơn về điều kiện áp dụng các phương pháp định giá bất động sản; tăng cường công tác nghiên...

 • Luận văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng (2007)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế. Nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing của các công ty Nhật Bản trên thị trường quốc tế trong thời kỳ công nghiệp hóa và làm rõ những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thành công của họ trong các chiến lược marketing, đặc biệt chú trọng nghiên cứu các phương thức thâm nhập thị trường và công cụ marketing trên thị trường quốc tế. Từ đó đề xuất giải pháp liên quan đến hoạt động Marketing quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tham gia thị trường thế giới

 • V_L2_01525.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng (2007)

 • Phân tích cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản và vai trò với sự phát triển kinh tế đất nước nói chung và địa bàn huyện Đông Anh nói riêng. Trình bày thực trạng về chủ trương, chính sách đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh. Đánh giá thành công, chỉ ra hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh

 • 01050000867.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng (2012)

 • Tổng quan về vật liệu polyme; khoáng sericit; và biến đổi bề mặt khoáng sericit. Trình bày ứng dụng khoáng sericit cho các vật liệu polyme và nghiên cứu ứng dụng khoáng sericit trong lĩnh vực polyme ở Việt nam. T iến hành thực nghiệm: Xác định được cơ chế của phản ứng biến đổi bề mặt khoáng sericit bằng hợp chất silan; xác định khả năng gia cường cho vật liệu polyme trên cơ sở cao su thiên nhiên và sơn epoxy. Đưa ra kết quả và thảo luận: Nghiên cứu biến đổi bề mặt sericit ; nghiên cứu khả năng gia cường sericit biến đổi bề mặt cho vật liệu cao su thiên nhiên (CSTN); nghiên cứu ứng dụng sericit để tăng cư ờng khả năng bảo vệ cho hệ sơn pek -epoxy

 • 01050000867_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng;  Advisor: Ngô, Kế Thế , người hướng dẫn (2012)

 • 71 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về vật liệu polyme; khoáng sericit; và biến đổi bề mặt khoáng sericit. Trình bày ứng dụng khoáng sericit cho các vật liệu polyme và nghiên cứu ứng dụng khoáng sericit trong lĩnh vực polyme ở Việt nam. Tiến hành thực nghiệm: Xác định được cơ chế c (...); Electronic Resources

 • 05050002979.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tác giả đã điều tra, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Qua tổng hợp nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn một cách khách quan, trung thực về thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề tác giả đề xuất 5 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ...

 • 00060000051.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Vũ Hà; Nguyễn, Thăng Long; Nguyễn, Hồng Thịnh; Trần, Hoàng Tùng; Nguyễn, Việt Dũng; Nguyễn, Thủy Hoàng Phong (2010)

 • Tìm hiểu các phương pháp tạo ảnh với độ phân giải siêu cao từ nhiều ảnh ở độ phân giải bình thường, áp dụng cho ảnh hiển vi quang học. Nghiên cứu, so sánh các phương pháp nội suy khác nhau sử dụng trong quá trình tạo dựng ảnh siêu phân giải. Đánh giá độ chính xác của các phương pháp tạo dựng ảnh được áp dụng

 • Văn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố Hà Nội.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng (2015)

 • Thứ nhất, luận văn đã tổng quan được cơ sở lý luận và các công trình nghiên cứu trước đây về văn hóa doanh nghiệp trong tổ chức. Lý thuyết được tổng hợp đầy đủ và đúng với định hướng nghiên cứu của đề tài. Thứ hai, luận văn đã áp dụng mô hình nghiên cứu của Robert Quinn và Kim Cameron và mô hình 3 cấp độ văn hóa của Edgar H.Schein để phân tích thực trạng VHDN của các DN CNTT trên địa bàn Hà Nội, với hơn 130 phiếu khảo sát thu về. Kết quả đưa ra có độ phù hợp cao và chỉ rõ được các điểm đạt được, điểm hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về xây dựng và phát triển VHDN của các DN CNTT trên địa bàn TP Hà Nội. Thứ ba, luận văn đã đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển và nân...

Browsing by Author Nguyễn, Việt Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • document(18).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng; Ngô, Kế Thế; Nguyễn, Văn Thủy; Nguyễn, Thị Ngọc Tú; Trần, Thu Trang; Phạm, Thị Lánh (2016)

 • Tính chất cơlý và độdẫn nhiệt của vật liệu compozit trên cơsởnhựa nhiệt dẻo polypropylen với chất độn khoáng talc (với các hàm lượng 10%, 30% và 50% khối lượng) đã được nghiên cứu. Bên cạnh khoáng talc ban đầu, ảnh hưởng của hai loại hợp chất biến đổi bềmặt chất độn bao gồm aminopropyltrietoxysilan và vinyltrimetoxysilan cũng đã được xác định. Kết quảcho thấy rằng, quá trình biến đổi bềmặt giúp cho các hạt chất độn phân bố đồng đều hơn, hạn chếcác lỗ trống xuất hiện giữa bề mặt chất độn và chất nền. Mô đun đàn hồi của vật liệu tăng đơn điệu theo hàm lượng chất độn. Chất độn khoáng talc gia tăng độbền kéo đứt của vật liệu và đạt giá trịlớn nhất ở hàm lượng 30% (đạt...

 • 00050007751.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan về môi trường Ảo hóa và Điện toán đám mây: khái niệm, đặc trưng, kiến trúc, mô hình triển khai Ảo hóa và Điện toán đám mâyTìm hiểu các nguy cơ,mối đe dọa và ủi ro an ninh thông tin trong môi trường Ảo hóa và Điện toán đám mây. Các giải pháp bảo vệ dữ liệu thông tin trong môi trường Ảo hóa và Điện toán đám mây. Ứng dụng, triển khai giải pháp đề xuất cho một tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam để đảm bảo an ninh an toàn môi trường Ảo hóa.

 • 00050009388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2018)

 • Hoàn thiện và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở trong bối cảnh mới. Để phát triển thị trường nhà ở, chính sách nhà nước không chỉ phải tạo lập những điều kiện cần thiết, khắc phục những khuyết tật và định hướng cho sự phát triển thị trường này, mà điều quan trọng là phải đảm bảo sự hài hòa lợi ích của các chủ thể trên thị trường. Sử dụng lý luận về chính sách phát triển thị trường nhà ở để phân tích thực trạng chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Từ đó, luận án đánh giá chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những vấn đề đặt ra cho chính sách phát triển thị trường nhà ở Việt Nam. Luận...

 • V_L0_02368.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về bất động sản và thẩm định giá bất động sản. Giới thiệu qua về chi nhánh Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam (SIVC) tại Hà Nội, đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản của chi nhánh SIVC tại Hà Nội và việc cung cấp dịch vụ này cho thị trường, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Trình bày một số quan điểm định giá bất động sản hiệu quả và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định giá bất động sản của chi nhánh SIVC tại Hà Nội như: nâng cao hiệu quả của các phương pháp thẩm định giá hiện hành; quy định cụ thể hơn về điều kiện áp dụng các phương pháp định giá bất động sản; tăng cường công tác nghiên...

 • Luận văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng (2007)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế. Nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing của các công ty Nhật Bản trên thị trường quốc tế trong thời kỳ công nghiệp hóa và làm rõ những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thành công của họ trong các chiến lược marketing, đặc biệt chú trọng nghiên cứu các phương thức thâm nhập thị trường và công cụ marketing trên thị trường quốc tế. Từ đó đề xuất giải pháp liên quan đến hoạt động Marketing quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tham gia thị trường thế giới

 • V_L2_01525.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng (2007)

 • Phân tích cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản và vai trò với sự phát triển kinh tế đất nước nói chung và địa bàn huyện Đông Anh nói riêng. Trình bày thực trạng về chủ trương, chính sách đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh. Đánh giá thành công, chỉ ra hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh

 • 01050000867.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng (2012)

 • Tổng quan về vật liệu polyme; khoáng sericit; và biến đổi bề mặt khoáng sericit. Trình bày ứng dụng khoáng sericit cho các vật liệu polyme và nghiên cứu ứng dụng khoáng sericit trong lĩnh vực polyme ở Việt nam. T iến hành thực nghiệm: Xác định được cơ chế của phản ứng biến đổi bề mặt khoáng sericit bằng hợp chất silan; xác định khả năng gia cường cho vật liệu polyme trên cơ sở cao su thiên nhiên và sơn epoxy. Đưa ra kết quả và thảo luận: Nghiên cứu biến đổi bề mặt sericit ; nghiên cứu khả năng gia cường sericit biến đổi bề mặt cho vật liệu cao su thiên nhiên (CSTN); nghiên cứu ứng dụng sericit để tăng cư ờng khả năng bảo vệ cho hệ sơn pek -epoxy

 • 01050000867_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng;  Advisor: Ngô, Kế Thế , người hướng dẫn (2012)

 • 71 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về vật liệu polyme; khoáng sericit; và biến đổi bề mặt khoáng sericit. Trình bày ứng dụng khoáng sericit cho các vật liệu polyme và nghiên cứu ứng dụng khoáng sericit trong lĩnh vực polyme ở Việt nam. Tiến hành thực nghiệm: Xác định được cơ chế c (...); Electronic Resources

 • 05050002979.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tác giả đã điều tra, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Qua tổng hợp nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn một cách khách quan, trung thực về thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề tác giả đề xuất 5 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ...

 • 00060000051.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Vũ Hà; Nguyễn, Thăng Long; Nguyễn, Hồng Thịnh; Trần, Hoàng Tùng; Nguyễn, Việt Dũng; Nguyễn, Thủy Hoàng Phong (2010)

 • Tìm hiểu các phương pháp tạo ảnh với độ phân giải siêu cao từ nhiều ảnh ở độ phân giải bình thường, áp dụng cho ảnh hiển vi quang học. Nghiên cứu, so sánh các phương pháp nội suy khác nhau sử dụng trong quá trình tạo dựng ảnh siêu phân giải. Đánh giá độ chính xác của các phương pháp tạo dựng ảnh được áp dụng

 • Văn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố Hà Nội.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng (2015)

 • Thứ nhất, luận văn đã tổng quan được cơ sở lý luận và các công trình nghiên cứu trước đây về văn hóa doanh nghiệp trong tổ chức. Lý thuyết được tổng hợp đầy đủ và đúng với định hướng nghiên cứu của đề tài. Thứ hai, luận văn đã áp dụng mô hình nghiên cứu của Robert Quinn và Kim Cameron và mô hình 3 cấp độ văn hóa của Edgar H.Schein để phân tích thực trạng VHDN của các DN CNTT trên địa bàn Hà Nội, với hơn 130 phiếu khảo sát thu về. Kết quả đưa ra có độ phù hợp cao và chỉ rõ được các điểm đạt được, điểm hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về xây dựng và phát triển VHDN của các DN CNTT trên địa bàn TP Hà Nội. Thứ ba, luận văn đã đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển và nân...