Browsing by Author Nguyễn, Việt Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 57
 • 00051000192.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Phi Điệp;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà; Mohamed, Faouzi Atig (2014)

 • Model-checking is a well-known technique for the program verification problem (i.e., checking that the program satisfies a given property). However, Model-checking su ↵ ers the state-space explosion problem. This is more visible in the the case of concurrent / parallel programs. Therefore, developing new e

 • ToanVanLuanAn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Đào;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2018)

 • Đề xuất một quy trình sinh dữ liệu kiểm thử từ biểu đồ tuần tự UML 2.0 và các ràng buộc OCL. Biểu đồ tuần tự UML 2.0 được áp dụng cho tất cả mười hai toán tử, có cấu trúc phức tạp, các khối lồng ghép nhau. Quá trình sinh dữ liệu kiểm thử tự động được áp dụng cho các biến số và cấu trúc động. Các kịch bản và dữ liệu kiểm thử được sinh ra có thể chuyển thủ công thành các đoạn mã kiểm thử (test script) và thực hiện tự động dựa trên các công cụ kiểm thử. Công cụ đã được cài đặt thực thi với các hệ thống cụ thể và đưa ra các kết quả để minh chứng tính hiệu quả và chính xác của phương pháp đề xuất. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng phương pháp đề xuất sinh ra dữ liệu kiểm thử có độ bao ph...

 • V_L0_01358.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tâm;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2007)

 • Tổng quan về E-learning: khái niệm, lịch sử phát triển, những đặc điểm chính và các đặc tả trong E-learning. Trình bày kiến trúc hệ thống trong E-learning: kiến trúc tổng quát và kiến trúc hệ thống E-learning hiện đại. Giới thiệu chuẩn biểu diễn bài giảng trong E-learning và chuẩn trong SCORM gồm: mô hình đóng gói nội dung của SCORM - SCORM CAM, môi trường thực thi của SCORM - SCORM RTE, tuần tự và điều hướng bài giảng trong SCORM - SCORM SN. Trình bày mô hình chia sẻ dữ liệu động giữa các hệ LMS. Khảo sát thực nghiệm và rút ra những kết quả đạt được về hệ thống E-learning

 • V_L0_01358_Tom_tat1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tâm;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2007)

 • Tổng quan về E-learning: khái niệm, lịch sử phát triển, những đặc điểm chính và các đặc tả trong E-learning. Trình bày kiến trúc hệ thống trong E-learning: kiến trúc tổng quát và kiến trúc hệ thống E-learning hiện đại. Giới thiệu chuẩn biểu diễn bài giảng (...)

 • V_L0_02536_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình Giang;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2009)

 • Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày tổng quan về khái niệm Web service, các lợi ích mà web service đem lại cũng như đưa ra một cái nhìn chung về kiến trúc của web service. Trình bày về các công nghệ nền tảng của web service, bao gồm các công nghệ như: XML, SOAP, WSDL và UDDI. Giới (...); Electronic Resources

 • TC_001226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Quang Dũng; Nguyễn, Việt Hà; Tô, Văn Khanh (2007)

 • In designing embedded systems, the exploration and synthesis of different design alternatives and co-verification of a specific implementation are the most demanding tasks. Kaffe, an open-source technology, provides a platform for building a runtime environment and integrating different design methodologies. Integrating Kaffe into embedded systems is the cornerstone of java-like technologies, allowing possibilities such as the development of portable programs on mobile devices. In this paper, we introduce a co-design environment based on Kaffe which supports the specification and prototyping of dynamically reconfigurable embedded systems.

 • 00030005212.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Thị Minh Châu; Nguyễn, Việt Hà (2016)

 • Giáo trình này cung cấp cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản cho đến một số kỹ thuật nâng cao về phương pháp lập trình hướng đối tượng.

 • V_L0_01865.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Đinh;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2008)

 • Trình bày khái niệm cơ bản về agent, phân loại agent và phân loại hệ thống agent. Nghiên cứu cách tiếp cận hướng agent trong công nghệ phần mềm, so sánh hướng agent với hướng đối tượng và phần mềm đóng gói, vòng đời phát triển của phần mềm hướng agent. Nghiên cứu phương pháp thiết kế và phát triển hệ thống đa agent Passi - tập trung phân tích việc xác định các agent, vai trò và các tác vụ, mô tả Ontology, định nghĩa cấu trúc đa agent và cấu trúc của từng agent, mô tả các hành vi trong hệ thống đa agent, mô hình mã chương trình và mô hình triển khai. Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc và sắp xếp tin tức theo ngữ cảnh người dùng dựa trên các mô tả bài toán, mô hình xã hội các agent, mô hì...

 • V_L0_01865_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Định;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2008)

 • Trình bày khái niệm cơ bản về agent, phân loại agent và phân loại hệ thống agent. Nghiên cứu cách tiếp cận hướng agent trong công nghệ phần mềm, so sánh hướng agent với hướng đối tượng và phần mềm đóng gói, vòng đời phát triển của phần mềm hướng agent. Ngh (...)

 • K17KHMT_NguyenTrongKhanh_LuanVan(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Khánh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng; Nguyễn, Việt Hà (2015)

 • Luận văn này đề xuất một hướng tiếp cận thời gian thực mới nhằm giải quyết những giới hạn của hướng tiếp cận thời gian thực như đã mô tả ở trên. Hướng tiếp cận của đề xuất tính toán tài nguyên sử dụng trung bình của chương trình dựa trên ữ liệu đầu vào thay vì dự đoán thời gian chạy thực của chương trình một cách thiếu chọn lọc. So sánh với những hướng tiếp cận thời gian thực khác, hướng tiếp cận nàycó thể hỗ trợ nhiều mô hình toán học và có thời gian thực thi nhanh hơn. Cụ thể hơn, hướng tiếp cận của nghiên cứu này gồm hai thành phần chính.Thành phần đầu tiên là những công cụ đo đạc (monitor instrumentation) và thành phần thứ hai là để xây dựng mô hình toán học tương đương (model ons...

 • 00050000886_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà; Nguyễn, Ngọc Bình (2011)

 • Trong các hệ thống tương tranh và chia sẻ các tài nguyên dùng chung sự tranh chấp tài nguyên và thứ tự thực hiện có thể gây nhiều vấn đề, ví dụ như các kết quả không nhất quán trong mỗi lần thực thi. Luận án đã đề xuất các phương pháp để kiểm chứng sự đúng (...)

 • 00060000028.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trương, Anh Hoàng; Trương, Thị Thuận; Nguyễn, Việt Hà; Trịnh, Thanh Bình; Đặng, Văn Hưng; Nguyễn, Thị Thu Trang (2009)

 • Nghiên cứu ngữ nghĩa chuẩn của các biểu đồ tuần tự trong UML. Phương pháp phân tích và đọc định dạng XMI của các biểu đồ UML để trích ra các thông tin ngữ nghĩa và biến chúng thành các máy trạng thái xác định để kiểm chứng được thuận tiện. Nghiên cứu lập trình hướng khía cạnh và cài đặt chức năng kiểm chứng tự động các dãy lời gọi xem chúng có tuân thủ đặc tả hay không. Kết quả nghiên cứu là Thư viện đọc file XMI chứa các biểu đồ tuần tự theo chuẩn UML 2.0. Chương trình phát hiện các lỗi không tuân thủ đặc tả biểu đồ tuần tự UML 2.0 của chương trình. Cài đặt phương pháp kiểm tra tự động dựa trên AOP

 • 00050001588.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Mạnh Khôi; Nguyễn, Việt Hà (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về kiểm chứng. Trình bày các khái niệm cơ bản liên quan như các khái niệm về mô hình chuyển trạng thái được gán nhãn Hệ chuyển trạng thái gán nhãn (LTS), các phương pháp biểu diễn LTS, khái niệm về trừu tượng hóa hành vi của hệ thống Trìu tượng hóa thủ tục (PA), cũng như các khái niệm cần thiết trong kĩ thuật kiểm chứng … Trình bày nội dung chính c ủa Kiểm thử từng phần cho chương trình C: nêu cách xây dựng mô hình LTS biểu diễn hành vi của hệ thống từ mã nguồn bắt đầu bằng việc xây dựng sơ đồ luồng xử lý Otomat luồng điều khiển (CFA); sơ đồ luồng xử lý mở rộng (Expanding Control flow Automata) của c hương trình có sử dụng các LTS giả thiết; giớ...

 • 00050001588_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Mạnh Khôi;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2012)

 • Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận về kiểm chứng. Trình bày các khái niệm về mô hình chuyển trạng thái được gán nhãn LTS, các phương pháp biểu diễn LTS, khái niệm về trừu tượng hóa hành vi của hệ thống PA cũng như các khái niệm cần thiết trong kỹ thuật kiểm chứng. Nêu cách xây dựng mô hình LTS biểu diễn hành vi của hệ thống từ mã nguồn, giới thiệu phương pháp trừu tượng mệnh đề để xây dựng mô hình LTS biểu diễn hành vi của mã nguồn từ sơ đồ luồng xử lý mở rộng.

 • 00060000026.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu khoa học


 • Authors: Trương, Ninh Thuận; Nguyễn, Việt Hà; Vũ, Quang Dũng; Trương, Anh Hoàng (2010)

 • Đặc tả cơ chế bảo mật (security policy) liên quan đến việc kiểm soát truy cập vào hệ thống của nhiều người sử dụng dựa trên nhiều vai trò khác nhau của họ. Mục đích của security policy là mô tả những ràng buộc chung để kiểm soát việc truy cập vào tài nguyên hệ thống mà không quan tâm đến chi tiết việc cài đặt. Mỗi người sử dụng hệ thống sẽ được gán một vai trò, mỗi vai trò có quyền truy cập đến các đối tượng và các chức năng nào của hệ thống phải tuân theo các đặc tả về an ninh của hệ thống. Tập trung nghiên cứu để đóng góp các giải pháp khác nhằm hạn chế các lỗi của chương trình liên quan đến security policy, các giải pháp này bao gồm việc tích hợp các ràng buộc liên quan đến securi...

 • 00050003603.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2017)

 • Nội dung xuyên suốt của luận văn là nghiên cứu kỹ thuật kiểm thử hộp trắng đi sâu vào kiểm thử luồng điều khiển để phân tích các đường đi trong chương trình. Độ phủ là một trong các tiêu chí khi kiểm thử luồng điều khiển, độ phủ càng lớn thì độ tin cậy của bộ dữ liệu kiểm thử càng cao.

 • DT_00273.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Việt Hà; Lê, Quang Hiếu (2)

 • Tìm hiểu khả năng, lợi ích, tính khả thi của việc ứng dụng E-learning trong môi trường đào tạo đại học tại Khoa Công nghệ nói riêng, Đại học Quốc Gia Hà Nội và các truờng đại học trong nước nói chung. Nghiên cứu xây dựng các bài giảng điện tử, phát triển hệ thống Website môn học. Thí điểm tạo ra và sử dụng trang Web cho một số môn học kết hợp với lên lớp truyền th

 • TC_001206.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Vũ Việt Anh; Nguyễn, Việt Hà (2007)

 • Các hệ thống đào tạo trực tuyến tạo ra một môi trường dạy và học linh động và từng bước làm thay đổi phương thức dạy và học. Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống đáp ứng được các nhu cầu học của các đối tượng học viên khác nhau cũng như đáp ứng được sự thay đổi về công nghệ trong biểu diễn và phát tán nội dung học là không đơn giản. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một cách tiếp cận phát triển các hệ đào tạo trực tuyến dựa trên công nghệ Portal với khả năng tùy biến và mở rộng cao. Cụ thể, hệ thống được phân rã thành các tầng độc lập, mỗi tầng được phân rã thành các khối chức năng riêng biệt. Mỗi chức năng là một tập các portlet hoạt động độc lập. Hệ thống dễ dàng tùy biến và m...

 • TC_02502.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Mai Phương; Phùng, Chí Dũng; Nguyễn, Việt Hà (2009)

 • Bài báo đề xuất một mô hình chia sẻ nội dung dựa trên cơ chế phân tách hệ thống WBT thành hai hệ thống hoạt động độc lập: hệ thống quản trị dạy/học và hệ thống quản lý nội dung bài giảng đồng thời xác định một giao diện chuẩn hóa giữa hai loại hệ thống này.

Browsing by Author Nguyễn, Việt Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 57
 • 00051000192.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Phi Điệp;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà; Mohamed, Faouzi Atig (2014)

 • Model-checking is a well-known technique for the program verification problem (i.e., checking that the program satisfies a given property). However, Model-checking su ↵ ers the state-space explosion problem. This is more visible in the the case of concurrent / parallel programs. Therefore, developing new e

 • ToanVanLuanAn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Đào;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2018)

 • Đề xuất một quy trình sinh dữ liệu kiểm thử từ biểu đồ tuần tự UML 2.0 và các ràng buộc OCL. Biểu đồ tuần tự UML 2.0 được áp dụng cho tất cả mười hai toán tử, có cấu trúc phức tạp, các khối lồng ghép nhau. Quá trình sinh dữ liệu kiểm thử tự động được áp dụng cho các biến số và cấu trúc động. Các kịch bản và dữ liệu kiểm thử được sinh ra có thể chuyển thủ công thành các đoạn mã kiểm thử (test script) và thực hiện tự động dựa trên các công cụ kiểm thử. Công cụ đã được cài đặt thực thi với các hệ thống cụ thể và đưa ra các kết quả để minh chứng tính hiệu quả và chính xác của phương pháp đề xuất. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng phương pháp đề xuất sinh ra dữ liệu kiểm thử có độ bao ph...

 • V_L0_01358.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tâm;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2007)

 • Tổng quan về E-learning: khái niệm, lịch sử phát triển, những đặc điểm chính và các đặc tả trong E-learning. Trình bày kiến trúc hệ thống trong E-learning: kiến trúc tổng quát và kiến trúc hệ thống E-learning hiện đại. Giới thiệu chuẩn biểu diễn bài giảng trong E-learning và chuẩn trong SCORM gồm: mô hình đóng gói nội dung của SCORM - SCORM CAM, môi trường thực thi của SCORM - SCORM RTE, tuần tự và điều hướng bài giảng trong SCORM - SCORM SN. Trình bày mô hình chia sẻ dữ liệu động giữa các hệ LMS. Khảo sát thực nghiệm và rút ra những kết quả đạt được về hệ thống E-learning

 • V_L0_01358_Tom_tat1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tâm;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2007)

 • Tổng quan về E-learning: khái niệm, lịch sử phát triển, những đặc điểm chính và các đặc tả trong E-learning. Trình bày kiến trúc hệ thống trong E-learning: kiến trúc tổng quát và kiến trúc hệ thống E-learning hiện đại. Giới thiệu chuẩn biểu diễn bài giảng (...)

 • V_L0_02536_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình Giang;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2009)

 • Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày tổng quan về khái niệm Web service, các lợi ích mà web service đem lại cũng như đưa ra một cái nhìn chung về kiến trúc của web service. Trình bày về các công nghệ nền tảng của web service, bao gồm các công nghệ như: XML, SOAP, WSDL và UDDI. Giới (...); Electronic Resources

 • TC_001226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Quang Dũng; Nguyễn, Việt Hà; Tô, Văn Khanh (2007)

 • In designing embedded systems, the exploration and synthesis of different design alternatives and co-verification of a specific implementation are the most demanding tasks. Kaffe, an open-source technology, provides a platform for building a runtime environment and integrating different design methodologies. Integrating Kaffe into embedded systems is the cornerstone of java-like technologies, allowing possibilities such as the development of portable programs on mobile devices. In this paper, we introduce a co-design environment based on Kaffe which supports the specification and prototyping of dynamically reconfigurable embedded systems.

 • 00030005212.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Thị Minh Châu; Nguyễn, Việt Hà (2016)

 • Giáo trình này cung cấp cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản cho đến một số kỹ thuật nâng cao về phương pháp lập trình hướng đối tượng.

 • V_L0_01865.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Đinh;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2008)

 • Trình bày khái niệm cơ bản về agent, phân loại agent và phân loại hệ thống agent. Nghiên cứu cách tiếp cận hướng agent trong công nghệ phần mềm, so sánh hướng agent với hướng đối tượng và phần mềm đóng gói, vòng đời phát triển của phần mềm hướng agent. Nghiên cứu phương pháp thiết kế và phát triển hệ thống đa agent Passi - tập trung phân tích việc xác định các agent, vai trò và các tác vụ, mô tả Ontology, định nghĩa cấu trúc đa agent và cấu trúc của từng agent, mô tả các hành vi trong hệ thống đa agent, mô hình mã chương trình và mô hình triển khai. Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc và sắp xếp tin tức theo ngữ cảnh người dùng dựa trên các mô tả bài toán, mô hình xã hội các agent, mô hì...

 • V_L0_01865_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Định;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2008)

 • Trình bày khái niệm cơ bản về agent, phân loại agent và phân loại hệ thống agent. Nghiên cứu cách tiếp cận hướng agent trong công nghệ phần mềm, so sánh hướng agent với hướng đối tượng và phần mềm đóng gói, vòng đời phát triển của phần mềm hướng agent. Ngh (...)

 • K17KHMT_NguyenTrongKhanh_LuanVan(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Khánh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng; Nguyễn, Việt Hà (2015)

 • Luận văn này đề xuất một hướng tiếp cận thời gian thực mới nhằm giải quyết những giới hạn của hướng tiếp cận thời gian thực như đã mô tả ở trên. Hướng tiếp cận của đề xuất tính toán tài nguyên sử dụng trung bình của chương trình dựa trên ữ liệu đầu vào thay vì dự đoán thời gian chạy thực của chương trình một cách thiếu chọn lọc. So sánh với những hướng tiếp cận thời gian thực khác, hướng tiếp cận nàycó thể hỗ trợ nhiều mô hình toán học và có thời gian thực thi nhanh hơn. Cụ thể hơn, hướng tiếp cận của nghiên cứu này gồm hai thành phần chính.Thành phần đầu tiên là những công cụ đo đạc (monitor instrumentation) và thành phần thứ hai là để xây dựng mô hình toán học tương đương (model ons...

 • 00050000886_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà; Nguyễn, Ngọc Bình (2011)

 • Trong các hệ thống tương tranh và chia sẻ các tài nguyên dùng chung sự tranh chấp tài nguyên và thứ tự thực hiện có thể gây nhiều vấn đề, ví dụ như các kết quả không nhất quán trong mỗi lần thực thi. Luận án đã đề xuất các phương pháp để kiểm chứng sự đúng (...)

 • 00060000028.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trương, Anh Hoàng; Trương, Thị Thuận; Nguyễn, Việt Hà; Trịnh, Thanh Bình; Đặng, Văn Hưng; Nguyễn, Thị Thu Trang (2009)

 • Nghiên cứu ngữ nghĩa chuẩn của các biểu đồ tuần tự trong UML. Phương pháp phân tích và đọc định dạng XMI của các biểu đồ UML để trích ra các thông tin ngữ nghĩa và biến chúng thành các máy trạng thái xác định để kiểm chứng được thuận tiện. Nghiên cứu lập trình hướng khía cạnh và cài đặt chức năng kiểm chứng tự động các dãy lời gọi xem chúng có tuân thủ đặc tả hay không. Kết quả nghiên cứu là Thư viện đọc file XMI chứa các biểu đồ tuần tự theo chuẩn UML 2.0. Chương trình phát hiện các lỗi không tuân thủ đặc tả biểu đồ tuần tự UML 2.0 của chương trình. Cài đặt phương pháp kiểm tra tự động dựa trên AOP

 • 00050001588.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Mạnh Khôi; Nguyễn, Việt Hà (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về kiểm chứng. Trình bày các khái niệm cơ bản liên quan như các khái niệm về mô hình chuyển trạng thái được gán nhãn Hệ chuyển trạng thái gán nhãn (LTS), các phương pháp biểu diễn LTS, khái niệm về trừu tượng hóa hành vi của hệ thống Trìu tượng hóa thủ tục (PA), cũng như các khái niệm cần thiết trong kĩ thuật kiểm chứng … Trình bày nội dung chính c ủa Kiểm thử từng phần cho chương trình C: nêu cách xây dựng mô hình LTS biểu diễn hành vi của hệ thống từ mã nguồn bắt đầu bằng việc xây dựng sơ đồ luồng xử lý Otomat luồng điều khiển (CFA); sơ đồ luồng xử lý mở rộng (Expanding Control flow Automata) của c hương trình có sử dụng các LTS giả thiết; giớ...

 • 00050001588_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Mạnh Khôi;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2012)

 • Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận về kiểm chứng. Trình bày các khái niệm về mô hình chuyển trạng thái được gán nhãn LTS, các phương pháp biểu diễn LTS, khái niệm về trừu tượng hóa hành vi của hệ thống PA cũng như các khái niệm cần thiết trong kỹ thuật kiểm chứng. Nêu cách xây dựng mô hình LTS biểu diễn hành vi của hệ thống từ mã nguồn, giới thiệu phương pháp trừu tượng mệnh đề để xây dựng mô hình LTS biểu diễn hành vi của mã nguồn từ sơ đồ luồng xử lý mở rộng.

 • 00060000026.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu khoa học


 • Authors: Trương, Ninh Thuận; Nguyễn, Việt Hà; Vũ, Quang Dũng; Trương, Anh Hoàng (2010)

 • Đặc tả cơ chế bảo mật (security policy) liên quan đến việc kiểm soát truy cập vào hệ thống của nhiều người sử dụng dựa trên nhiều vai trò khác nhau của họ. Mục đích của security policy là mô tả những ràng buộc chung để kiểm soát việc truy cập vào tài nguyên hệ thống mà không quan tâm đến chi tiết việc cài đặt. Mỗi người sử dụng hệ thống sẽ được gán một vai trò, mỗi vai trò có quyền truy cập đến các đối tượng và các chức năng nào của hệ thống phải tuân theo các đặc tả về an ninh của hệ thống. Tập trung nghiên cứu để đóng góp các giải pháp khác nhằm hạn chế các lỗi của chương trình liên quan đến security policy, các giải pháp này bao gồm việc tích hợp các ràng buộc liên quan đến securi...

 • 00050003603.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2017)

 • Nội dung xuyên suốt của luận văn là nghiên cứu kỹ thuật kiểm thử hộp trắng đi sâu vào kiểm thử luồng điều khiển để phân tích các đường đi trong chương trình. Độ phủ là một trong các tiêu chí khi kiểm thử luồng điều khiển, độ phủ càng lớn thì độ tin cậy của bộ dữ liệu kiểm thử càng cao.

 • DT_00273.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Việt Hà; Lê, Quang Hiếu (2)

 • Tìm hiểu khả năng, lợi ích, tính khả thi của việc ứng dụng E-learning trong môi trường đào tạo đại học tại Khoa Công nghệ nói riêng, Đại học Quốc Gia Hà Nội và các truờng đại học trong nước nói chung. Nghiên cứu xây dựng các bài giảng điện tử, phát triển hệ thống Website môn học. Thí điểm tạo ra và sử dụng trang Web cho một số môn học kết hợp với lên lớp truyền th

 • TC_001206.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Vũ Việt Anh; Nguyễn, Việt Hà (2007)

 • Các hệ thống đào tạo trực tuyến tạo ra một môi trường dạy và học linh động và từng bước làm thay đổi phương thức dạy và học. Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống đáp ứng được các nhu cầu học của các đối tượng học viên khác nhau cũng như đáp ứng được sự thay đổi về công nghệ trong biểu diễn và phát tán nội dung học là không đơn giản. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một cách tiếp cận phát triển các hệ đào tạo trực tuyến dựa trên công nghệ Portal với khả năng tùy biến và mở rộng cao. Cụ thể, hệ thống được phân rã thành các tầng độc lập, mỗi tầng được phân rã thành các khối chức năng riêng biệt. Mỗi chức năng là một tập các portlet hoạt động độc lập. Hệ thống dễ dàng tùy biến và m...

 • TC_02502.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Mai Phương; Phùng, Chí Dũng; Nguyễn, Việt Hà (2009)

 • Bài báo đề xuất một mô hình chia sẻ nội dung dựa trên cơ chế phân tách hệ thống WBT thành hai hệ thống hoạt động độc lập: hệ thống quản trị dạy/học và hệ thống quản lý nội dung bài giảng đồng thời xác định một giao diện chuẩn hóa giữa hai loại hệ thống này.