Browsing by Author Nguyễn, Xuân Bằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Xuân Bằng;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2022)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá hiện trạng công tác quản trị nguồn nhân lực hiện nay tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực hiện nay tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.

Browsing by Author Nguyễn, Xuân Bằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Xuân Bằng;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2022)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá hiện trạng công tác quản trị nguồn nhân lực hiện nay tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực hiện nay tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.