Browsing by Author Nguyễn, Xuân Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • 01050000046.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Tình; Nguyễn, Xuân Trung (2011)

 • Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện xác định Crom bằng phương pháp đo độ hấp thụ quang của phức màu giữa Cr(VI) với thuốc thử Điphenylcarbazid. Chế tạo vật liệu hấp phụ vỏ trấu biến tính. Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vật liệu đối với Cr(VI), Cr(III). Nghiên cứu ảnh hưởng các điều kiện pH, nồng độ của chất bị hấp phụ, thời gian và ảnh hưởng của các ion kim loại đến khả năng hấp phụ của vật liệu. Áp dụng xử lý mẫu thực tế.

 • DT_00214.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng; Lê, Thị Phong; Nguyễn, Xuân Trung (2002)

 • Có thể triển khai đề tài ở quy mô lớn hơn nhằm chế tạo lượng lớn hạt xử lí nước dùng cho các vùng nhiễm Fe, Mn lớn trong nước, ngoài phạm vi Hà Nội, nếu có kinh phí Investigating the factors that influence adsorption behaviors of these materials Producing granular activated MnO2 Testing the potential for water treatment of several available materials such as: activated carbon, pyroluzit and activated MnO2 Testing the removal of Fe and Mn elements by these materials at grilled wells of some households in Hanoi Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ của các vật phẩm trên đối với các ion nghiên cứu Fe2+ ,Fe3+, Mn2+, từ đó tìm điều kiện thích hợp cho quá trình xử lí Thăm...

 • 01050000964_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Việt Dung;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung; Lưu, Văn Bôi (2012)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Sử dụng phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm - xây dựng mô hình hồi quy bậc hai tâm trực giao để tìm điều kiện tối ưu cho quá trình xác định các axit béo trong dầu mỡ động thực vật. Kết quả nghiên cứu đã thu được tối ưu hơn nhiều so với các nghiên cứu phân tích axit béo trước đây. Đã sử dụng các kỹ thuật sắc ký hiện đại: sắc ký khí ion hóa ngọn lửa (GC/FID) và sắc ký lỏng siêu nhanh (UFLC) để phân tích đồng thời 37 metyl este axit béo trong hỗn hợp. Các nghiên cứu được tiến hành một cách có hệ thống từ khảo sát đơn lẻ đến mô hình hóa các yếu tố có ảnh hưởng tương hỗ. Qu...

 • 01050003080.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đặng, Ngọc Định;  Advisor: Phạm, Thị Ngọc Mai; Nguyễn, Xuân Trung (2016)

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình biến tính vật liệu pha tĩnh dùng cho kỹ thuật chiết pha rắn từ vỏ trấu bằng một số hợp chất hữu cơ (DTZ, PAN, DPC, DMG hay EDTA). Xác định một số tính chất hóa lý (như SEM, TEM, BET, IR...) của vật liệu trước và sau biến tính để xác định nhóm chức, thành phần hóa học, diện tích bề mặt, độ xốp của vật liệu. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ ion kim loại nặng của vật liệu như: pH, thời gian hấp phụ, khối lượng chất hấp phụ, nồng độ ban đầu chất bị hấp phụ.... Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ động: Tốc độ nạp mẫu, lượng chất hấp phụ, thể tích mẫu ban đầu, loại chất và nồng độ chất rửa giải, tốc độ rửa giải, khả năng tái s...

 • V_L1_00288_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Hảo;  Advisor: Phạm, Luận; Nguyễn, Xuân Trung (2008)

 • Tổng kết các tài liệu về các phương pháp phân tích định lượng axít amin trong nước và trên thế giới từ trước đến nay. Nghiên cứu tìm và chọn những điều kiện tối ưu như các thông số máy, cột tách, pha động... để tách và xác định đồng thời 17 axít amin bằng kỹ thuật HPLC/FID. Đánh giá thống kê phương pháp phân tích đưa ra. Áp dụng phương pháp đã xây dựng để phân tích một số mẫu thực phẩm đại diện. Đánh giá kết quả thành phần axít amin của thực phẩm Việt Nam so với thành phần axít amin của các thực phẩm tương tự trên thế giới. Đánh giá chất lượng protein của một số đối tượng thực phẩm dựa vào thành phần axít amin thiết yếu.; Electronic Resources; Luận án TS. Hoá phân tích -- Trường Đại h...

 • DT_00527.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Quang Trung; Chu, Xuân Anh; Nguyễn, Xuân Trung; Dương, Hồng Anh; Trần, Thị Dung; Phương Thảo; Vũ, Thị Mai Hương (2005)

 • Thu thập tài liệu tổng quan về vật liệu hấp phụ có từ tính và ứng dụng của nó trong lĩnh vực xử lý môi trường và các lĩnh vực khác. Phân tích và khảo sát các điều kiện tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chiosan và oxit sắt từ. Qua đó khảo sát các tính chất hấp phụ kim loại nặng độc hại trên vật liệu đã tổng hợp nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trong xử lý nước thải Thu thập được tài liệu tổng quan về tổng hợp điều chế và ứng dụng của vật liệu hấp phụ có từ tính trong xử lý môi trường và sinh học Xác định được các điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chitosan và oxit sắt từ Đã khảo sát và xác định một số đặc tính của vật liệu hấp phụ có từ tính, khảo sá...

 • 01050000671.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Đắc Chí; Nguyễn, Xuân Trung (2012)

 • Nghiên cứu và áp dụng để tách loại các kim loại nặng ra khỏi môi trường nước. Một trong các phương pháp đang được nhiều người quan tâm hiện nay là tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp như vỏ trấu, bã mía, vỏ lạc…làm vật liệu hấp phụ các ion kim loại. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ Cu2+; Zn2+; Cd2+; Pb2+ ở điều kiện tĩnh. Đã khảo sát được ảnh hưởng của nồng độ đầu và tìm được dung lượng hấp phụ đối với Cu2+ là 54,35(mg/g), Zn2+ là 35,59(mg/g), Cd2+ là 35,21(mg/g), Pb2+ là 52,35(mg/g). Đã khảo sát khả năng hấp phụ Cr của vật liệu ở điều kiện động: Dung lượng hấp phụ cực đại đối với Cu2+ là 49,78(mg/g), Zn2+ là 30,17(mg/g), Cd2+ là 30,00(...

 • 01050002942.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thanh Thái;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung (2015)

 • Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh hóa học kéo dài từ năm 1961 đến năm 1971 và đã sử dụng khảng 76,5 triệu lít chất diệt ỏ phun rải xuống miền Nam Việt Nam bằng các phương tiện vận tải quân sự với mục đích phát quang, phá hoại mùa màng, tấn công và phòng vệ. Các cất diệt cỏ tồn tại lâu dài trong đất cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân sống trong các khu vực đó. Một sốnghiên cứu trong nước và trên thế giới cho thấy chất da cam/dioxin là nguyên nhân chính làm tăng khả năng mắc các bệnh như ung thư, dị thai, rối loạn nội tiết, suy gan, thận và nhiều bệnh nghiêm trọng khác.

 • 01050003717.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung (2017)

 • Đề tài nghiên cứu tìm các điều kiện tối ưu để định lượng đồng thời 6 anthocyanidin trong một số mẫu rau, củ, quả bằng phương pháp sắc kí lỏng với detector diod quang HPLC - PDA, chúng tôi thu được những kết quả sau: 1) Khảo sát các điều kiện tách và xác định anthocyanidin trên HPLC - PDA bước sóng phát hiện tại 520nm, lựa chọn cột tách C18 (250mm × 4,6mm × 5μm) và tiền cột tương ứng, pha động kênh B là axetonitril và kênh A là axit trifluoroaxetic 0,1% theo chương trình gradient, tốc độ dòng 1ml/phút. 2) Tối ưu hóa quy trình thủy phân anthocyanin thành anthocyanidin bằng phương pháp mặt mục tiêu sử dụng mô hình bậc hai tâm xoay. Điều kiện tối ưu để thủy phân mẫu: nhiệt độ 900C, th...

 • 01050000421.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Quân; Nguyễn, Xuân Trung (2011)

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu chiết pha rắn để tách và làm giàu lượng vết các dạng As(III), As(V) vô cơ, làm giàu lượng vết Hg(II) trong môi trường nước. Nghiên cứu xây dựng quy trình tách và làm giàu As(III), As(V) trong môi trường nước bằng vật liệu chiết pha rắn sau đó xác định bằng phương pháp HG-AAS. Nghiên cứu quy trình tách, làm giàu Hg(II) trong môi trường nước sử dụng vật liệu chiết pha rắn và xác định bằng phương pháp CV-AAS. Ứng dụng kết quả phân tích, kết hợp phương pháp phân tích thống kê đa biến đánh giá sự phân bố về không gian, nguồn gốc, khả năng lan truyền ô nhiễm các kim loại nặng trong môi trường nước ngầm thuộc huyện Nam Sách - Hải Dương

Browsing by Author Nguyễn, Xuân Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • 01050000046.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Tình; Nguyễn, Xuân Trung (2011)

 • Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện xác định Crom bằng phương pháp đo độ hấp thụ quang của phức màu giữa Cr(VI) với thuốc thử Điphenylcarbazid. Chế tạo vật liệu hấp phụ vỏ trấu biến tính. Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vật liệu đối với Cr(VI), Cr(III). Nghiên cứu ảnh hưởng các điều kiện pH, nồng độ của chất bị hấp phụ, thời gian và ảnh hưởng của các ion kim loại đến khả năng hấp phụ của vật liệu. Áp dụng xử lý mẫu thực tế.

 • DT_00214.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng; Lê, Thị Phong; Nguyễn, Xuân Trung (2002)

 • Có thể triển khai đề tài ở quy mô lớn hơn nhằm chế tạo lượng lớn hạt xử lí nước dùng cho các vùng nhiễm Fe, Mn lớn trong nước, ngoài phạm vi Hà Nội, nếu có kinh phí Investigating the factors that influence adsorption behaviors of these materials Producing granular activated MnO2 Testing the potential for water treatment of several available materials such as: activated carbon, pyroluzit and activated MnO2 Testing the removal of Fe and Mn elements by these materials at grilled wells of some households in Hanoi Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ của các vật phẩm trên đối với các ion nghiên cứu Fe2+ ,Fe3+, Mn2+, từ đó tìm điều kiện thích hợp cho quá trình xử lí Thăm...

 • 01050000964_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Việt Dung;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung; Lưu, Văn Bôi (2012)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Sử dụng phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm - xây dựng mô hình hồi quy bậc hai tâm trực giao để tìm điều kiện tối ưu cho quá trình xác định các axit béo trong dầu mỡ động thực vật. Kết quả nghiên cứu đã thu được tối ưu hơn nhiều so với các nghiên cứu phân tích axit béo trước đây. Đã sử dụng các kỹ thuật sắc ký hiện đại: sắc ký khí ion hóa ngọn lửa (GC/FID) và sắc ký lỏng siêu nhanh (UFLC) để phân tích đồng thời 37 metyl este axit béo trong hỗn hợp. Các nghiên cứu được tiến hành một cách có hệ thống từ khảo sát đơn lẻ đến mô hình hóa các yếu tố có ảnh hưởng tương hỗ. Qu...

 • 01050003080.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đặng, Ngọc Định;  Advisor: Phạm, Thị Ngọc Mai; Nguyễn, Xuân Trung (2016)

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình biến tính vật liệu pha tĩnh dùng cho kỹ thuật chiết pha rắn từ vỏ trấu bằng một số hợp chất hữu cơ (DTZ, PAN, DPC, DMG hay EDTA). Xác định một số tính chất hóa lý (như SEM, TEM, BET, IR...) của vật liệu trước và sau biến tính để xác định nhóm chức, thành phần hóa học, diện tích bề mặt, độ xốp của vật liệu. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ ion kim loại nặng của vật liệu như: pH, thời gian hấp phụ, khối lượng chất hấp phụ, nồng độ ban đầu chất bị hấp phụ.... Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ động: Tốc độ nạp mẫu, lượng chất hấp phụ, thể tích mẫu ban đầu, loại chất và nồng độ chất rửa giải, tốc độ rửa giải, khả năng tái s...

 • V_L1_00288_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Hảo;  Advisor: Phạm, Luận; Nguyễn, Xuân Trung (2008)

 • Tổng kết các tài liệu về các phương pháp phân tích định lượng axít amin trong nước và trên thế giới từ trước đến nay. Nghiên cứu tìm và chọn những điều kiện tối ưu như các thông số máy, cột tách, pha động... để tách và xác định đồng thời 17 axít amin bằng kỹ thuật HPLC/FID. Đánh giá thống kê phương pháp phân tích đưa ra. Áp dụng phương pháp đã xây dựng để phân tích một số mẫu thực phẩm đại diện. Đánh giá kết quả thành phần axít amin của thực phẩm Việt Nam so với thành phần axít amin của các thực phẩm tương tự trên thế giới. Đánh giá chất lượng protein của một số đối tượng thực phẩm dựa vào thành phần axít amin thiết yếu.; Electronic Resources; Luận án TS. Hoá phân tích -- Trường Đại h...

 • DT_00527.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Quang Trung; Chu, Xuân Anh; Nguyễn, Xuân Trung; Dương, Hồng Anh; Trần, Thị Dung; Phương Thảo; Vũ, Thị Mai Hương (2005)

 • Thu thập tài liệu tổng quan về vật liệu hấp phụ có từ tính và ứng dụng của nó trong lĩnh vực xử lý môi trường và các lĩnh vực khác. Phân tích và khảo sát các điều kiện tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chiosan và oxit sắt từ. Qua đó khảo sát các tính chất hấp phụ kim loại nặng độc hại trên vật liệu đã tổng hợp nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trong xử lý nước thải Thu thập được tài liệu tổng quan về tổng hợp điều chế và ứng dụng của vật liệu hấp phụ có từ tính trong xử lý môi trường và sinh học Xác định được các điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chitosan và oxit sắt từ Đã khảo sát và xác định một số đặc tính của vật liệu hấp phụ có từ tính, khảo sá...

 • 01050000671.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Đắc Chí; Nguyễn, Xuân Trung (2012)

 • Nghiên cứu và áp dụng để tách loại các kim loại nặng ra khỏi môi trường nước. Một trong các phương pháp đang được nhiều người quan tâm hiện nay là tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp như vỏ trấu, bã mía, vỏ lạc…làm vật liệu hấp phụ các ion kim loại. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ Cu2+; Zn2+; Cd2+; Pb2+ ở điều kiện tĩnh. Đã khảo sát được ảnh hưởng của nồng độ đầu và tìm được dung lượng hấp phụ đối với Cu2+ là 54,35(mg/g), Zn2+ là 35,59(mg/g), Cd2+ là 35,21(mg/g), Pb2+ là 52,35(mg/g). Đã khảo sát khả năng hấp phụ Cr của vật liệu ở điều kiện động: Dung lượng hấp phụ cực đại đối với Cu2+ là 49,78(mg/g), Zn2+ là 30,17(mg/g), Cd2+ là 30,00(...

 • 01050002942.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thanh Thái;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung (2015)

 • Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh hóa học kéo dài từ năm 1961 đến năm 1971 và đã sử dụng khảng 76,5 triệu lít chất diệt ỏ phun rải xuống miền Nam Việt Nam bằng các phương tiện vận tải quân sự với mục đích phát quang, phá hoại mùa màng, tấn công và phòng vệ. Các cất diệt cỏ tồn tại lâu dài trong đất cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân sống trong các khu vực đó. Một sốnghiên cứu trong nước và trên thế giới cho thấy chất da cam/dioxin là nguyên nhân chính làm tăng khả năng mắc các bệnh như ung thư, dị thai, rối loạn nội tiết, suy gan, thận và nhiều bệnh nghiêm trọng khác.

 • 01050003717.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung (2017)

 • Đề tài nghiên cứu tìm các điều kiện tối ưu để định lượng đồng thời 6 anthocyanidin trong một số mẫu rau, củ, quả bằng phương pháp sắc kí lỏng với detector diod quang HPLC - PDA, chúng tôi thu được những kết quả sau: 1) Khảo sát các điều kiện tách và xác định anthocyanidin trên HPLC - PDA bước sóng phát hiện tại 520nm, lựa chọn cột tách C18 (250mm × 4,6mm × 5μm) và tiền cột tương ứng, pha động kênh B là axetonitril và kênh A là axit trifluoroaxetic 0,1% theo chương trình gradient, tốc độ dòng 1ml/phút. 2) Tối ưu hóa quy trình thủy phân anthocyanin thành anthocyanidin bằng phương pháp mặt mục tiêu sử dụng mô hình bậc hai tâm xoay. Điều kiện tối ưu để thủy phân mẫu: nhiệt độ 900C, th...

 • 01050000421.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Quân; Nguyễn, Xuân Trung (2011)

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu chiết pha rắn để tách và làm giàu lượng vết các dạng As(III), As(V) vô cơ, làm giàu lượng vết Hg(II) trong môi trường nước. Nghiên cứu xây dựng quy trình tách và làm giàu As(III), As(V) trong môi trường nước bằng vật liệu chiết pha rắn sau đó xác định bằng phương pháp HG-AAS. Nghiên cứu quy trình tách, làm giàu Hg(II) trong môi trường nước sử dụng vật liệu chiết pha rắn và xác định bằng phương pháp CV-AAS. Ứng dụng kết quả phân tích, kết hợp phương pháp phân tích thống kê đa biến đánh giá sự phân bố về không gian, nguồn gốc, khả năng lan truyền ô nhiễm các kim loại nặng trong môi trường nước ngầm thuộc huyện Nam Sách - Hải Dương