Browsing by Author Nguyễn, Xuân Trung, 1944-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050001243.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung, 1944- (2014)

 • Nghiên cứu, khảo sát các điều kiện thực nghiệm, với mục đích nghiên cứu phương pháp xa ́ c đi ̣ nh hàm lư ợng Dioxin trong mẫu đất, sau đó ứng dụng phương pháp để phân tích một số mẫu thực lấy tại sân bay Biên Hòa, đã thu được một số kết quả sau: Thiết lập điều kiện phân tích sắc ký khí; Chuẩn hóa detector khối phổ; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn khí tác nhân ion hóa trung gian tối ưu; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn lưu lượng khí tối ưu của khí ion hóa trung gian; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn nhiệt độ làm việc tối ưu của nguồn ion; Đánh giá khả năng phân tích các hợp chất Dioxin/Furan bằng kỹ thuật GC-MS/NCI; Đánh giá hiệu suất thu hồi; Ứng dụng phương ph...

 • 01050002563.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Thanh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung, 1944- (2015)

 • Việt Nam nói riêng và trên thếgiới nói chung đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển đó đi liền với việc phát triển mạnh về lĩnh vực lắp ráp điện tử. Trong lĩnh vực lắp ráp điện tử, thiếc được ứng dụng một cách rộng rãi và phổ biến như hàn các bản mạch điện tử, trong công nghệ mạ, phủ. Lớp phủ thiếc được dùng để tráng lên bề mặt các vật bằng thép, vỏ hộp đựng thực phẩm, nước giải khát, có tác dụng chống ăn mòn. Thiếc cũng được sử dụng trong nhiều loại hợp kim khác nhau. Ngoài ra, các hợp chất vô cơ của thếc cũng được sử dụng như chất màu trong ngành công nghiệp gốm sứ và dệt may. Tuy nhiên thiếc cũng là kim loại có độc tính. Độc tính cấp tính của nó thể hiện nh...

Browsing by Author Nguyễn, Xuân Trung, 1944-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050001243.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung, 1944- (2014)

 • Nghiên cứu, khảo sát các điều kiện thực nghiệm, với mục đích nghiên cứu phương pháp xa ́ c đi ̣ nh hàm lư ợng Dioxin trong mẫu đất, sau đó ứng dụng phương pháp để phân tích một số mẫu thực lấy tại sân bay Biên Hòa, đã thu được một số kết quả sau: Thiết lập điều kiện phân tích sắc ký khí; Chuẩn hóa detector khối phổ; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn khí tác nhân ion hóa trung gian tối ưu; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn lưu lượng khí tối ưu của khí ion hóa trung gian; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn nhiệt độ làm việc tối ưu của nguồn ion; Đánh giá khả năng phân tích các hợp chất Dioxin/Furan bằng kỹ thuật GC-MS/NCI; Đánh giá hiệu suất thu hồi; Ứng dụng phương ph...

 • 01050002563.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Thanh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trung, 1944- (2015)

 • Việt Nam nói riêng và trên thếgiới nói chung đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển đó đi liền với việc phát triển mạnh về lĩnh vực lắp ráp điện tử. Trong lĩnh vực lắp ráp điện tử, thiếc được ứng dụng một cách rộng rãi và phổ biến như hàn các bản mạch điện tử, trong công nghệ mạ, phủ. Lớp phủ thiếc được dùng để tráng lên bề mặt các vật bằng thép, vỏ hộp đựng thực phẩm, nước giải khát, có tác dụng chống ăn mòn. Thiếc cũng được sử dụng trong nhiều loại hợp kim khác nhau. Ngoài ra, các hợp chất vô cơ của thếc cũng được sử dụng như chất màu trong ngành công nghiệp gốm sứ và dệt may. Tuy nhiên thiếc cũng là kim loại có độc tính. Độc tính cấp tính của nó thể hiện nh...