Browsing by Author Nguyễn, Xuân Viết

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • document(40).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Tiến; Vũ, Minh Thành; Đồng, Thị Nhung; Điền, Trung Nghĩa; Nguyễn, Xuân Viết; ... (2016)

 • Chế độsấy đóng vai trò quan trọng đến chất lượng của gốm cao nhôm ứng dụng trong chếtạo vật liệu chống va đập, chống đạn. Trong bài báo này, ảnh hưởng của chế độsấy đến chất lượng của vật liệu gốm cao nhôm được nghiên cứu bằng phương pháp xác định hàm lượng nước, độcứng, độbền uốn, khối lượng riêng, độxốp, phân tích nhiệt vi sai. Kết quảphân tích thấy rằng, chế độsấy quyết định đến tổchức, các tính chất cơlý của sản phẩm. Chế độsấy phù hợp: nhiệt độ sấy 110oC, thời gian sấy 24 giờ, tốc độgia nhiệt 5oC/phút cho gốm cao nhôm có thành phần Al 2O3= 95%, TiO2= 4%; MgO = 1% sau khi nung đảm bảo các chỉtiêu cần thiết làm vật liệu chống va đập, chống đạn cấp cao.

 • DT_00976.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Viết; Nguyễn, Thị Cẩm Hà (2009)

 • Nghiên cứu tổng hợp MnO2 bằng khử trong điều kiện thuỷ nhiệt (thuỷ nhiệt trong môi trường nước và hỗn hợp nước/etatnol) và không thuỷ nhiệt. Nghiên cứu cấu trúc và hình thái học của MnO2 thu được bằng các phương pháp phân tích hoá lí. Nghiên cứu tính chất điện hoá của MnO2 trên thiết bị điện hoá. Kết quả: tổng hợp vật liệu oxit mangan bằng phản ứng giữa KMnO4 với etanol trong điều kiện thuỷ nhiệt; khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng etanol, nồng độ dung dịch điện li, tốc độ quét thế và số vòng quét tới dung lượng riêng của điện cực; vật liệu oxit mangan tổng hợp theo phương pháp thuỷ nhiệt trong hỗn hợp phản ứng có khả năng hoạt động điện hoá cao hơn hẳn so với vật liệt oxit mangan không...

 • DT_00804.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thọ; Lê, Kim Long; Nguyễn, Xuân Viết (2007)

 • Nghiên cứu sử dụng lực lượng tử, tính toán trực tiếp tương tác của phối tử với đại phân tử, thêm các subroutine để nâng cấp phần mềm SQUARED thành phần mềm SQDNA và SQDOCK cho các nghiên cứu về DNA và protein Sử dụng phần mềm SQDNA cho nghiên cứu gắn kết các phối tử nhỏ lên chuỗi phân tử DNA Sử dụng phần mềm SQDOCK cho nghiên cứu gắn kết các phối tử lên phân tử protein Xác định cấu trúc đám hình thành sau gắn kết, tìm vị trí gắn kết tốt nhất trên protein mà phân tử nhỏ có thể gắn kết. Với chuỗi DNA, sự gắn kết phụ thuộc vào độ phân cực của phối tử, kích thước phối tử, số lượng nguyên tử có thể tạo liên kết hydro. Khẳng định các bazơ khác nhau, vị trí của bazơ khác nhau có ảnh hưởng...

 • DT_00778.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Hà; Nguyễn, Xuân Viết; Tạ, Xuân Dục (2008)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến tính chất điện hóa của kẽm trong môi trường kiềm: ảnh hưởng của nồng độ dung dịch điện li KOH; Ảnh hưởng của việc sử dụng các chất cho thêm. Đánh giá vai trò của các chất cho thêm tới hình thái học của điện cực kẽm trong quá trình hoạt động. Kết quả đã khảo sát được ảnh hưởng của nồng độ môi trường điện li KOH và sự có mặt của ZnO bão hòa trong dung dịch tới hoạt động điện hóa của điện cực kẽm. Chỉ ra được sự có mặt của ZnO trong dung dịch điện li hạn chế sự hòa tan điện cực và làm tăng tốc độ hình thành Zn. Đã khảo sát sự ảnh hưởng của các chất cho thêm: axit photphoric, axit citric, axit tactaric, poly etylenglycon và EDTA với tính chất điện h...

Browsing by Author Nguyễn, Xuân Viết

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • document(40).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Tiến; Vũ, Minh Thành; Đồng, Thị Nhung; Điền, Trung Nghĩa; Nguyễn, Xuân Viết; ... (2016)

 • Chế độsấy đóng vai trò quan trọng đến chất lượng của gốm cao nhôm ứng dụng trong chếtạo vật liệu chống va đập, chống đạn. Trong bài báo này, ảnh hưởng của chế độsấy đến chất lượng của vật liệu gốm cao nhôm được nghiên cứu bằng phương pháp xác định hàm lượng nước, độcứng, độbền uốn, khối lượng riêng, độxốp, phân tích nhiệt vi sai. Kết quảphân tích thấy rằng, chế độsấy quyết định đến tổchức, các tính chất cơlý của sản phẩm. Chế độsấy phù hợp: nhiệt độ sấy 110oC, thời gian sấy 24 giờ, tốc độgia nhiệt 5oC/phút cho gốm cao nhôm có thành phần Al 2O3= 95%, TiO2= 4%; MgO = 1% sau khi nung đảm bảo các chỉtiêu cần thiết làm vật liệu chống va đập, chống đạn cấp cao.

 • DT_00976.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Viết; Nguyễn, Thị Cẩm Hà (2009)

 • Nghiên cứu tổng hợp MnO2 bằng khử trong điều kiện thuỷ nhiệt (thuỷ nhiệt trong môi trường nước và hỗn hợp nước/etatnol) và không thuỷ nhiệt. Nghiên cứu cấu trúc và hình thái học của MnO2 thu được bằng các phương pháp phân tích hoá lí. Nghiên cứu tính chất điện hoá của MnO2 trên thiết bị điện hoá. Kết quả: tổng hợp vật liệu oxit mangan bằng phản ứng giữa KMnO4 với etanol trong điều kiện thuỷ nhiệt; khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng etanol, nồng độ dung dịch điện li, tốc độ quét thế và số vòng quét tới dung lượng riêng của điện cực; vật liệu oxit mangan tổng hợp theo phương pháp thuỷ nhiệt trong hỗn hợp phản ứng có khả năng hoạt động điện hoá cao hơn hẳn so với vật liệt oxit mangan không...

 • DT_00804.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thọ; Lê, Kim Long; Nguyễn, Xuân Viết (2007)

 • Nghiên cứu sử dụng lực lượng tử, tính toán trực tiếp tương tác của phối tử với đại phân tử, thêm các subroutine để nâng cấp phần mềm SQUARED thành phần mềm SQDNA và SQDOCK cho các nghiên cứu về DNA và protein Sử dụng phần mềm SQDNA cho nghiên cứu gắn kết các phối tử nhỏ lên chuỗi phân tử DNA Sử dụng phần mềm SQDOCK cho nghiên cứu gắn kết các phối tử lên phân tử protein Xác định cấu trúc đám hình thành sau gắn kết, tìm vị trí gắn kết tốt nhất trên protein mà phân tử nhỏ có thể gắn kết. Với chuỗi DNA, sự gắn kết phụ thuộc vào độ phân cực của phối tử, kích thước phối tử, số lượng nguyên tử có thể tạo liên kết hydro. Khẳng định các bazơ khác nhau, vị trí của bazơ khác nhau có ảnh hưởng...

 • DT_00778.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Hà; Nguyễn, Xuân Viết; Tạ, Xuân Dục (2008)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến tính chất điện hóa của kẽm trong môi trường kiềm: ảnh hưởng của nồng độ dung dịch điện li KOH; Ảnh hưởng của việc sử dụng các chất cho thêm. Đánh giá vai trò của các chất cho thêm tới hình thái học của điện cực kẽm trong quá trình hoạt động. Kết quả đã khảo sát được ảnh hưởng của nồng độ môi trường điện li KOH và sự có mặt của ZnO bão hòa trong dung dịch tới hoạt động điện hóa của điện cực kẽm. Chỉ ra được sự có mặt của ZnO trong dung dịch điện li hạn chế sự hòa tan điện cực và làm tăng tốc độ hình thành Zn. Đã khảo sát sự ảnh hưởng của các chất cho thêm: axit photphoric, axit citric, axit tactaric, poly etylenglycon và EDTA với tính chất điện h...