Browsing by Author Nguyen, Hoang Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • A Study of Customers’ Satisfaction with Korean Dramas in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Hoang Anh; Nguyen, Thi Nguyet Ha (2019)

 • Along with the spread of the Korean wave (Hallyu) since the 1990s, Korean dramas have become popular worldwide and became a global phenomenon. Entering the Vietnamese market from 1996, Korean dramas have been successful in both attracting audiences interest and filmmakers' attention. In order to explore the reasons behind the success of Korean films , this paper explored the factors affecting Vietnamese customers' satisfaction with Korean TV dramas. Based on research of factors affecting customer satisfaction by the authors Philip Kotler, Oliver, McColl and Truong, the authors have builded up a model to explore audience satisfaction with TV drama of 4 factors: actor (regarding ...

 • Policy Implications to Improve the Business Environment to Encourage Female Entrepreneurship in the North of Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Hoang Anh; Hoang, Bao Tram (2017)

 • Nowadays, Vietnamese women are participating actively in parts of the economy that were previously deemed male domain. Women are involved in business activities at all levels in Vietnam, making significant contributions to the economic development of the country. By December 2011, there were 81,226 small and medium enterprises headed by women, accounting for 25% of the total number of enterprises in the country (GSO, 2013). In Vietnam, despite recent economic development, socio-cultural and legal barriers are still very difficult for women since the general perception in society is that a woman’s main duty is to be a good housewife and mother and they are also often perceived as w...

 • 33.4.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Van Khang; Nguyen, Hoang Anh (2017)

 • Được du nhập bằng các con đường khác nhau, ở các thời kì khác nhau và được Việt hóa ở các mức độ khác nhau dưới tác động của bối cảnh ngôn ngữ-xã hội Việt Nam, các từ ngữ mượn Hán không chỉ nhiều về số lượng mà còn phong phú về chất lượng. Trong số các từ mượn Hán đó, đóng vai trò trung tâm là các từ ngữ Hán Việt. Nhờ có cách đọc Hán Việt được xây dựng trên cơ sở hệ thống ngữ âm tiếng Hán đời Đường, các từ ngữ Hán du nhập vào tiếng Việt một cách tương đối có hệ thống và theo đó, chúng cũng được Việt hóa có tính quy luật. Đây là đặc điểm làm nên tính đặc thù, riêng có của hiện tượng vay mượn từ ngữ. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung xem xét tính đặc thù của từ ngữ Hán Việt được t...

Browsing by Author Nguyen, Hoang Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • A Study of Customers’ Satisfaction with Korean Dramas in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Hoang Anh; Nguyen, Thi Nguyet Ha (2019)

 • Along with the spread of the Korean wave (Hallyu) since the 1990s, Korean dramas have become popular worldwide and became a global phenomenon. Entering the Vietnamese market from 1996, Korean dramas have been successful in both attracting audiences interest and filmmakers' attention. In order to explore the reasons behind the success of Korean films , this paper explored the factors affecting Vietnamese customers' satisfaction with Korean TV dramas. Based on research of factors affecting customer satisfaction by the authors Philip Kotler, Oliver, McColl and Truong, the authors have builded up a model to explore audience satisfaction with TV drama of 4 factors: actor (regarding ...

 • Policy Implications to Improve the Business Environment to Encourage Female Entrepreneurship in the North of Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Hoang Anh; Hoang, Bao Tram (2017)

 • Nowadays, Vietnamese women are participating actively in parts of the economy that were previously deemed male domain. Women are involved in business activities at all levels in Vietnam, making significant contributions to the economic development of the country. By December 2011, there were 81,226 small and medium enterprises headed by women, accounting for 25% of the total number of enterprises in the country (GSO, 2013). In Vietnam, despite recent economic development, socio-cultural and legal barriers are still very difficult for women since the general perception in society is that a woman’s main duty is to be a good housewife and mother and they are also often perceived as w...

 • 33.4.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Van Khang; Nguyen, Hoang Anh (2017)

 • Được du nhập bằng các con đường khác nhau, ở các thời kì khác nhau và được Việt hóa ở các mức độ khác nhau dưới tác động của bối cảnh ngôn ngữ-xã hội Việt Nam, các từ ngữ mượn Hán không chỉ nhiều về số lượng mà còn phong phú về chất lượng. Trong số các từ mượn Hán đó, đóng vai trò trung tâm là các từ ngữ Hán Việt. Nhờ có cách đọc Hán Việt được xây dựng trên cơ sở hệ thống ngữ âm tiếng Hán đời Đường, các từ ngữ Hán du nhập vào tiếng Việt một cách tương đối có hệ thống và theo đó, chúng cũng được Việt hóa có tính quy luật. Đây là đặc điểm làm nên tính đặc thù, riêng có của hiện tượng vay mượn từ ngữ. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung xem xét tính đặc thù của từ ngữ Hán Việt được t...