Browsing by Author Nguyen, Quoc Viet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • UEB_00043.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyen, Thanh Binh;  Advisor: Nguyen, Huy Dong; Eriksson, Lars-Torsten; Nguyen, Quoc Viet (2012)

  • Đề tài đã làm rõ được một số nội dung có liên quan đến khái niệm, đặc điểm về KTSTQ, từ đó xác định vai trò và vị trí của KTSTQ đối với Ngành hải quan; xác định được tính tất yếu phải tăng cường hoạt động KTSTQ trong giai đoạn hiện nay.; Đề tài đã làm rõ được một số nội dung có liên quan đến khái niệm, đặc điểm về kiểm tra sau thông quan, từ đó xác định vai trò và vị trí của kiểm tra sau thông quan đối với ngành Hải quan; xác định được tính tất yếu phải tăng cường hoạt động kiểm tra sau thông quan trong giai đoạn hiện nay.

Browsing by Author Nguyen, Quoc Viet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • UEB_00043.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyen, Thanh Binh;  Advisor: Nguyen, Huy Dong; Eriksson, Lars-Torsten; Nguyen, Quoc Viet (2012)

  • Đề tài đã làm rõ được một số nội dung có liên quan đến khái niệm, đặc điểm về KTSTQ, từ đó xác định vai trò và vị trí của KTSTQ đối với Ngành hải quan; xác định được tính tất yếu phải tăng cường hoạt động KTSTQ trong giai đoạn hiện nay.; Đề tài đã làm rõ được một số nội dung có liên quan đến khái niệm, đặc điểm về kiểm tra sau thông quan, từ đó xác định vai trò và vị trí của kiểm tra sau thông quan đối với ngành Hải quan; xác định được tính tất yếu phải tăng cường hoạt động kiểm tra sau thông quan trong giai đoạn hiện nay.