Browsing by Author Nhâm, Phong Tuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 00050006833-Lê Thành Trung (1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Trung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2015)

 • Một là, nghiên cứu và hệ thống hóa các kiến thức về quản trị tinh gọn. Qua đó khái quát hóa được mô hình quản trị tinh gọn phù hợp áp dụng tại công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu. Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng QTTG trong hoạt động sản xuất của công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu tại thời điểm nghiên cứu. Ba là, từ những lý luận và kết quả phân tích thực tiễn, đề tài hướng tới việc áp dụng tư duy QTTG để đề xuất các giải pháp mới, dựa trên thực tế sản xuất hiện có tại công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu trong thời gian tới.

 • Ảnh hưởng của các chính sách tới sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nhâm, Phong Tuân; Trần, Đức Hiệp (2014)

 • Bài viết tập trung phân tích sự ảnh hưởng của các chính sách tới phát triển ngành công nghiệp hỗtrợô tô của Việt Nam trong những năm qua, như nhóm chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, nhóm chính sách phát triển các doanh nghiệp mới, nhóm chính sách khu, cụm công nghiệp, nhóm chính sách hỗ trợ tài chính và thuế. Kết quả phân tích chỉ ra rằng ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, song chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của toàn ngành công nghiệp ô tô. Từ đó, bài viết đềxuất một số giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển hơn nữa trong thời gian tới

 • 00050009993.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đình Nam;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2019)

 • Luận văn có đề tài phù hợp với chuyên nghành đào tạo, xây dựng mô tả cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược. Phân tích, đánh giá các cơ sở xây dựng chiến lược cho công ty cổ phần ECOBA Việt nam và đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần ECOBA Việt Nam

 • 00050010186.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Thị Thúy Ngân;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2019)

 • Xác định đƣợc chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Tiềm năng sinh thái Hòa Lạc trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024. Hệ thống hóa lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh để tìm ra các căn cứ để hình thành chiến lược kinh doanh. Đề xuất chiến lược kinh doanh của công ty giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024 và các giải pháp thực thi chiến lược kinh doanh.

 • An Empirical Study of Firm Environmental and Financial Performance. Evidence from Small and Medium Manufacturing Firms in Vietnam .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nhâm, Phong Tuân (2012)

 • There has been interest regarding the effects of environmental performance on financial performance over a given period. This paper studies the relationship between environmental and financial performance in Vietnam’s small and medium manufacturing firms by using the World Bank 2005 data on “Productivity and the Investment Climate”. Particularly, this research has investigatedthe relationship between ROA, accounting based measure of financial performance in the short term, and inspected times, an environmental variable measured by the number of times that a firm was inspected by the Environmental Agency. A firm that has incurred a high number of inspections has low envir...

 • An Empirical Study of Firm Environmental and Financial Performance - Evidence from Small and Medium Manufacturing Firms in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nhâm, Phong Tuân (2012)

 • There has been interest regarding the effects of environmental performance on financial performance over a given period. This Scientific paper studies the relationship between environmental and financial performance in Vietnams small and medium manufacturing firms by using the World Bank 2005 data on Productivity and the Investment Climate. Particularly, this research has investigated the relationship between ROA, accounting based measure of financial performance in the short term, and inspected times, an environmental variable measured by the number of times that a firm was inspected by the Environmental Agency. A firm that has incurred a high number of inspections has low environmen...

 • 304-1-582-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Bích; Nhâm, Phong Tuân (2014)

 • This study intends to examine how well the beginning English teachers perform their job and examine the differences in satisfaction level with beginning English teachers at high schools based on characteristics such as public/non-public status and location. The framework for teaching performance was adapted from frameworks in Bransford, Darling-Hammond & LePage (2005) and Ball & Cohen (1999). In this framework, the complex activities of teaching are divided into 24 components clustered into the following 4 domains of teaching: knowledge of subject matter and curriculum, knowledge of teaching, knowledge of learners, professional attitudes and values. The research was carried at high s...

 • 00050006842.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Minh Quốc;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2015)

 • Việt Nam được đánh giá là một thị tường viễn thông tiềm năng, có nhiều cơhội để kinh doanh và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa mọi mặt đời sống diễn ra ngày càng sâu rộng ngày càng nhiều các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ.Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam(VNPT) nói chung cũng như VNPT Hưng Yên nói riêng, sẽ đứng trước nhiều thách thức và chội mới. Trong bối cảnh đó,việc đánh giá tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới hoạt động sản xuất kinh doanh, điều chỉnh và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp trở nên bức thiết đối với tất cả các ngành.Việc hội nhập quốc tế đồng nghĩa với các ch...

 • 00050003159_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tú;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2014)

 • Xây dựng, hoạch định Chiến lược kinh doanh thì hoàn tòan không mới mẽ đối với Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả đã mạnh dạn áp dụng vào lĩnh vực khá mới mẽ và đang hình thành sự cạnh tranh (dù chưa thật sự công bằng) là lĩnh vực sản xuất, san chiết và kinh doanh khí hóa lỏng LPG. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là mặt hàng chiếm tỷ trọng trên 98% thị phần khí đốt. LPG là mặt hàng thiết yếu có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng. Đây là hàng hoá thuộc diện kinh doanh có điều kiện, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nên hoạt động kinh doanh và sử dụng LPG phải được đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Về mặt thể chế, thị trường LPG thiếu một hành...

 • 00050009429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Nhung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề lí luận liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình. Luận văn đã có những đánh giá chỉ ra những mặt ưu điểm và những mặt còn hạn chế trong thực tiễn hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình...

 • 00050010025.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2019)

 • Tổng hợp lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nghiên cứu, phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Đống Đa. Đề xuất các biện pháp, sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này tại BIDV chi nhánh Đống Đa trong giai đoạn 2018-2020.

 • 00050009522.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Thúy;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2018)

 • Nghiên cứu, tổng quát về các công trình nghiên cứu đã công bố để xác định nội dung lý luận, đồng thời xác định khoảng trống nghiên cứu luận án cần bổ sung cho việc nghiên cứu áp dụng quản trị bán hàng trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác quản trị bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc và dịch vụ thương mại du lịch Tân Hải. Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc và dịch vụ thương mại du lịch Tân Hải.

 • TC_02742.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nhâm, Phong Tuân; Nguyễn, Anh Tuấn (2013)

 • Hiện nay, quản trị công ty (QTCT) là một chủ đề nóng đối với chính phủ, các công ty đại chúng và các nhà nghiên cứu ở cả nước ngoài và Việt Nam. Nghiên cứu này tập trung vào lý thuyết nền tảng của QTCT là lý thuyết đại diện. Lý thuyết này làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng vấn đề đại diện, cụ thể là cấu trúc hội đồng quản trị(HĐQT) của các công ty đại chúng niêm yết trên hai sàn HNX và HOSE của Việt Nam. Nghiên cứu chủyếu sửdụng phương pháp nghiên cứu tại bàn với việc thu thập tài liệu và sốliệu thứcấp đểphân tích thực trạng các công ty đại chúng niêm yết, từ đó đưa ra một sốgiải pháp gợi ý cho Chính phủvà các doanh nghiệp.

 • 00050009183.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Tới;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân; Đỗ, Xuân Trường (2018)

 • Thứ nhất, không phải tất cả các hoạt động quản trị nhân lực đều có tác động đến các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của DN, nhưng những tác động đều rất đáng chú ý. Cụ thể: - Hoạt động Đào tạo phát triển kỹ năng có tác động đến 4/5 tiêu chí kết quả hoạt động kinh doanh (các kết quả tài chính ROA và lợi nhuận trước thuế, sự hài lòng của khách hàng và khả năng sáng tạo); - Hoạt động Tuyển dụng sàng lọc có vai trò quan trọng đến các 02 chỉ tiêu tài chính bao gồm ROA và Lợi nhuận trước thuế của DN; - Trả lương theo thành tích có tác động đến 02 tiêu chí là Sự hài lòng của khách hàng và ROA của DN; - Hoạt động Quản trị thành tích có tác động đến sự hài lòng của người lao động; ...

Browsing by Author Nhâm, Phong Tuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 00050006833-Lê Thành Trung (1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Trung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2015)

 • Một là, nghiên cứu và hệ thống hóa các kiến thức về quản trị tinh gọn. Qua đó khái quát hóa được mô hình quản trị tinh gọn phù hợp áp dụng tại công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu. Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng QTTG trong hoạt động sản xuất của công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu tại thời điểm nghiên cứu. Ba là, từ những lý luận và kết quả phân tích thực tiễn, đề tài hướng tới việc áp dụng tư duy QTTG để đề xuất các giải pháp mới, dựa trên thực tế sản xuất hiện có tại công ty TNHH Cơ khí và Thương mại Lan Sáu trong thời gian tới.

 • Ảnh hưởng của các chính sách tới sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nhâm, Phong Tuân; Trần, Đức Hiệp (2014)

 • Bài viết tập trung phân tích sự ảnh hưởng của các chính sách tới phát triển ngành công nghiệp hỗtrợô tô của Việt Nam trong những năm qua, như nhóm chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, nhóm chính sách phát triển các doanh nghiệp mới, nhóm chính sách khu, cụm công nghiệp, nhóm chính sách hỗ trợ tài chính và thuế. Kết quả phân tích chỉ ra rằng ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, song chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của toàn ngành công nghiệp ô tô. Từ đó, bài viết đềxuất một số giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển hơn nữa trong thời gian tới

 • 00050009993.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đình Nam;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2019)

 • Luận văn có đề tài phù hợp với chuyên nghành đào tạo, xây dựng mô tả cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược. Phân tích, đánh giá các cơ sở xây dựng chiến lược cho công ty cổ phần ECOBA Việt nam và đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần ECOBA Việt Nam

 • 00050010186.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Thị Thúy Ngân;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2019)

 • Xác định đƣợc chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Tiềm năng sinh thái Hòa Lạc trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024. Hệ thống hóa lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh để tìm ra các căn cứ để hình thành chiến lược kinh doanh. Đề xuất chiến lược kinh doanh của công ty giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024 và các giải pháp thực thi chiến lược kinh doanh.

 • An Empirical Study of Firm Environmental and Financial Performance. Evidence from Small and Medium Manufacturing Firms in Vietnam .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nhâm, Phong Tuân (2012)

 • There has been interest regarding the effects of environmental performance on financial performance over a given period. This paper studies the relationship between environmental and financial performance in Vietnam’s small and medium manufacturing firms by using the World Bank 2005 data on “Productivity and the Investment Climate”. Particularly, this research has investigatedthe relationship between ROA, accounting based measure of financial performance in the short term, and inspected times, an environmental variable measured by the number of times that a firm was inspected by the Environmental Agency. A firm that has incurred a high number of inspections has low envir...

 • An Empirical Study of Firm Environmental and Financial Performance - Evidence from Small and Medium Manufacturing Firms in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nhâm, Phong Tuân (2012)

 • There has been interest regarding the effects of environmental performance on financial performance over a given period. This Scientific paper studies the relationship between environmental and financial performance in Vietnams small and medium manufacturing firms by using the World Bank 2005 data on Productivity and the Investment Climate. Particularly, this research has investigated the relationship between ROA, accounting based measure of financial performance in the short term, and inspected times, an environmental variable measured by the number of times that a firm was inspected by the Environmental Agency. A firm that has incurred a high number of inspections has low environmen...

 • 304-1-582-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Bích; Nhâm, Phong Tuân (2014)

 • This study intends to examine how well the beginning English teachers perform their job and examine the differences in satisfaction level with beginning English teachers at high schools based on characteristics such as public/non-public status and location. The framework for teaching performance was adapted from frameworks in Bransford, Darling-Hammond & LePage (2005) and Ball & Cohen (1999). In this framework, the complex activities of teaching are divided into 24 components clustered into the following 4 domains of teaching: knowledge of subject matter and curriculum, knowledge of teaching, knowledge of learners, professional attitudes and values. The research was carried at high s...

 • 00050006842.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Minh Quốc;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2015)

 • Việt Nam được đánh giá là một thị tường viễn thông tiềm năng, có nhiều cơhội để kinh doanh và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa mọi mặt đời sống diễn ra ngày càng sâu rộng ngày càng nhiều các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ.Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam(VNPT) nói chung cũng như VNPT Hưng Yên nói riêng, sẽ đứng trước nhiều thách thức và chội mới. Trong bối cảnh đó,việc đánh giá tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới hoạt động sản xuất kinh doanh, điều chỉnh và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp trở nên bức thiết đối với tất cả các ngành.Việc hội nhập quốc tế đồng nghĩa với các ch...

 • 00050003159_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tú;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2014)

 • Xây dựng, hoạch định Chiến lược kinh doanh thì hoàn tòan không mới mẽ đối với Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả đã mạnh dạn áp dụng vào lĩnh vực khá mới mẽ và đang hình thành sự cạnh tranh (dù chưa thật sự công bằng) là lĩnh vực sản xuất, san chiết và kinh doanh khí hóa lỏng LPG. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là mặt hàng chiếm tỷ trọng trên 98% thị phần khí đốt. LPG là mặt hàng thiết yếu có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng. Đây là hàng hoá thuộc diện kinh doanh có điều kiện, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nên hoạt động kinh doanh và sử dụng LPG phải được đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Về mặt thể chế, thị trường LPG thiếu một hành...

 • 00050009429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Nhung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề lí luận liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình. Luận văn đã có những đánh giá chỉ ra những mặt ưu điểm và những mặt còn hạn chế trong thực tiễn hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình...

 • 00050010025.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2019)

 • Tổng hợp lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nghiên cứu, phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Đống Đa. Đề xuất các biện pháp, sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này tại BIDV chi nhánh Đống Đa trong giai đoạn 2018-2020.

 • 00050009522.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Thúy;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2018)

 • Nghiên cứu, tổng quát về các công trình nghiên cứu đã công bố để xác định nội dung lý luận, đồng thời xác định khoảng trống nghiên cứu luận án cần bổ sung cho việc nghiên cứu áp dụng quản trị bán hàng trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác quản trị bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc và dịch vụ thương mại du lịch Tân Hải. Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc và dịch vụ thương mại du lịch Tân Hải.

 • TC_02742.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nhâm, Phong Tuân; Nguyễn, Anh Tuấn (2013)

 • Hiện nay, quản trị công ty (QTCT) là một chủ đề nóng đối với chính phủ, các công ty đại chúng và các nhà nghiên cứu ở cả nước ngoài và Việt Nam. Nghiên cứu này tập trung vào lý thuyết nền tảng của QTCT là lý thuyết đại diện. Lý thuyết này làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng vấn đề đại diện, cụ thể là cấu trúc hội đồng quản trị(HĐQT) của các công ty đại chúng niêm yết trên hai sàn HNX và HOSE của Việt Nam. Nghiên cứu chủyếu sửdụng phương pháp nghiên cứu tại bàn với việc thu thập tài liệu và sốliệu thứcấp đểphân tích thực trạng các công ty đại chúng niêm yết, từ đó đưa ra một sốgiải pháp gợi ý cho Chính phủvà các doanh nghiệp.

 • 00050009183.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Tới;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân; Đỗ, Xuân Trường (2018)

 • Thứ nhất, không phải tất cả các hoạt động quản trị nhân lực đều có tác động đến các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của DN, nhưng những tác động đều rất đáng chú ý. Cụ thể: - Hoạt động Đào tạo phát triển kỹ năng có tác động đến 4/5 tiêu chí kết quả hoạt động kinh doanh (các kết quả tài chính ROA và lợi nhuận trước thuế, sự hài lòng của khách hàng và khả năng sáng tạo); - Hoạt động Tuyển dụng sàng lọc có vai trò quan trọng đến các 02 chỉ tiêu tài chính bao gồm ROA và Lợi nhuận trước thuế của DN; - Trả lương theo thành tích có tác động đến 02 tiêu chí là Sự hài lòng của khách hàng và ROA của DN; - Hoạt động Quản trị thành tích có tác động đến sự hài lòng của người lao động; ...