Browsing by Author Phùng, Bình Lâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V-LO-00144.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phùng, Bình Lâm;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, 1956- (2002)

  • Nghiên cứu kinh tế tri thức dưới phương diện lý luận và giới thiệu chiến lược hướng tới kinh tế tri thức của một số nước, từ đó đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm tiếp cận kinh tế tri thức ở Việt Nam

Browsing by Author Phùng, Bình Lâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V-LO-00144.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phùng, Bình Lâm;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, 1956- (2002)

  • Nghiên cứu kinh tế tri thức dưới phương diện lý luận và giới thiệu chiến lược hướng tới kinh tế tri thức của một số nước, từ đó đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm tiếp cận kinh tế tri thức ở Việt Nam