Browsing by Author Phùng, Thị Thanh Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_02217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thanh Hiền (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về qui chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch. Phân tích thực trạng về: nguồn pháp luật điều tiết kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về vào nghề kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về chấm dứt kinh doanh du lịch; Những hạn chế của quy chế pháp lý đối với thương nhân trong kinh doanh du lịch ở Việt Nam . Đề xuất một số định hướng và giải pháp: khuyến khích phát triển du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn; Bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch; Tư nhân hóa du lịch nhằm hoàn thiện qui chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch ở Việt Nam.

 • V_L0_02217_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thanh Hiền;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2008)

 • Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về qui chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch. Phân tích thực trạng về: nguồn pháp luật điều tiết kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về vào nghề kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về chấm (...)

Browsing by Author Phùng, Thị Thanh Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_02217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thanh Hiền (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về qui chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch. Phân tích thực trạng về: nguồn pháp luật điều tiết kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về vào nghề kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về chấm dứt kinh doanh du lịch; Những hạn chế của quy chế pháp lý đối với thương nhân trong kinh doanh du lịch ở Việt Nam . Đề xuất một số định hướng và giải pháp: khuyến khích phát triển du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn; Bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch; Tư nhân hóa du lịch nhằm hoàn thiện qui chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch ở Việt Nam.

 • V_L0_02217_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thanh Hiền;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2008)

 • Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về qui chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch. Phân tích thực trạng về: nguồn pháp luật điều tiết kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về vào nghề kinh doanh du lịch; Các quy định pháp luật về chấm (...)