Browsing by Author Phùng, Thị Thu Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00060000011.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy; Phạm, Anh Thùy Dương; Đỗ, Thị Huê; Phùng, Thị Thu Hường; Bùi, Thanh Duyên (2008)

 • Tách chiết, xác định công thức hóa học của axit Asiatic từ lá cây Sắn thuyền. Nghiên cứu ảnh hưởng của axit Asiatic lên sự sinh axit và tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng S. mutans H2 phân lập từ người Việt Nam. Bước đầu nghiên cứu cơ chế tác dụng của axit Asiatic lên vi khuẩn S. mutans H2 thông qua việc ức chế hoạt độ một số enzyme có liên quan. Đề tài đạt được một số kết quả sau: Đã tách chiết, tinh sạch và xác định cấu trúc hóa học một số chất thực vật thư cấp thuộc nhóm terpene là axit Asiatic (C30H48O5) từ dịch chiết lá cây Sắn thuyền; axit Asiatic có tác dụng ức chế sự sinh axit, sự tiêu thu oxy và giết của vi khuẩn S. mutans H2 ở pH 4,0. Khả năng ức chế sự sinh axit tăng lên khi ...

 • V_L0_01248.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường (2006)

 • Phân tích thực trạng của việc áp dụng các quy định pháp luật thếchấp: những mâu thuẫn, thiếu sót của các quy định pháp luật, những vướng mắc trong khâu áp dụng pháp luật cũng như chỉ ra được sự cần thiết và vai trò của chế định thế chấp trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời, phân tích nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động thế chấp; giới thiệu nhữngnguyên lý pháp lý căn bản điều chỉnh quan hệ thế chấp nhằm hoàn thiện chế định pháp luật về thế chấp cũng như đảm bảo hoạt động thế chấp có hiệu quả ở Việt Nam

 • V_L0_01248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Chương 1: Thực trạng về thế chấp ở Việt Nam. Chương 2: Nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động thế chấp. Chương 3: Những nguyên lý pháp chế của thế chấp.

 • V_L0_01248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Phân tích thực trạng của việc áp dụng các quy định pháp luật thế chấp: những mâu thuẫn, thiếu sót của các quy định pháp luật, những vướng mắc trong khâu áp dụng pháp luật cũng như chỉ ra được sự cần thiết và vai trò của chế định thế chấp trong nền kinh tế (...)

 • 00050004390.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2014)

 • Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Trong nhà nước pháp quyền, Tòa án là cơ quan thực thi quyền tư pháp, là nơi thể hiện sâu sắc nhất bản chất của nhà nước và nền công lý của chế độ xã hội chủng hĩa, đồng thời thể hiện chất lượng hoạt động và uy tín của cả hệ thống tư pháp nói chung

 • 00050004390.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2014)

 • - Luận văn góp phần hoàn thiện lý luận về thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự. Trên cơ sở đánh giá về thực trạng tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để đề ra các giải pháp mang tính khoa học nhằm nâng cao chất lượng của các phiên tòa phúc thẩm. - Luận văn đưa ra các giải pháp hoàn thiện về thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đảm bảo các nguyên tắc tố tụng.

Browsing by Author Phùng, Thị Thu Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00060000011.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy; Phạm, Anh Thùy Dương; Đỗ, Thị Huê; Phùng, Thị Thu Hường; Bùi, Thanh Duyên (2008)

 • Tách chiết, xác định công thức hóa học của axit Asiatic từ lá cây Sắn thuyền. Nghiên cứu ảnh hưởng của axit Asiatic lên sự sinh axit và tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng S. mutans H2 phân lập từ người Việt Nam. Bước đầu nghiên cứu cơ chế tác dụng của axit Asiatic lên vi khuẩn S. mutans H2 thông qua việc ức chế hoạt độ một số enzyme có liên quan. Đề tài đạt được một số kết quả sau: Đã tách chiết, tinh sạch và xác định cấu trúc hóa học một số chất thực vật thư cấp thuộc nhóm terpene là axit Asiatic (C30H48O5) từ dịch chiết lá cây Sắn thuyền; axit Asiatic có tác dụng ức chế sự sinh axit, sự tiêu thu oxy và giết của vi khuẩn S. mutans H2 ở pH 4,0. Khả năng ức chế sự sinh axit tăng lên khi ...

 • V_L0_01248.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường (2006)

 • Phân tích thực trạng của việc áp dụng các quy định pháp luật thếchấp: những mâu thuẫn, thiếu sót của các quy định pháp luật, những vướng mắc trong khâu áp dụng pháp luật cũng như chỉ ra được sự cần thiết và vai trò của chế định thế chấp trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời, phân tích nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động thế chấp; giới thiệu nhữngnguyên lý pháp lý căn bản điều chỉnh quan hệ thế chấp nhằm hoàn thiện chế định pháp luật về thế chấp cũng như đảm bảo hoạt động thế chấp có hiệu quả ở Việt Nam

 • V_L0_01248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Chương 1: Thực trạng về thế chấp ở Việt Nam. Chương 2: Nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động thế chấp. Chương 3: Những nguyên lý pháp chế của thế chấp.

 • V_L0_01248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Phân tích thực trạng của việc áp dụng các quy định pháp luật thế chấp: những mâu thuẫn, thiếu sót của các quy định pháp luật, những vướng mắc trong khâu áp dụng pháp luật cũng như chỉ ra được sự cần thiết và vai trò của chế định thế chấp trong nền kinh tế (...)

 • 00050004390.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2014)

 • Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Trong nhà nước pháp quyền, Tòa án là cơ quan thực thi quyền tư pháp, là nơi thể hiện sâu sắc nhất bản chất của nhà nước và nền công lý của chế độ xã hội chủng hĩa, đồng thời thể hiện chất lượng hoạt động và uy tín của cả hệ thống tư pháp nói chung

 • 00050004390.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thu Hường;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2014)

 • - Luận văn góp phần hoàn thiện lý luận về thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự. Trên cơ sở đánh giá về thực trạng tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để đề ra các giải pháp mang tính khoa học nhằm nâng cao chất lượng của các phiên tòa phúc thẩm. - Luận văn đưa ra các giải pháp hoàn thiện về thủ tục tố tụng tại phiên tòa phúc thẩm hình sự góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đảm bảo các nguyên tắc tố tụng.