Browsing by Author Phùng, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050003715.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phùng, Thị Thu Trang;  Advisor: Huỳnh, Thị Lan Hương (2017)

  • Hiện tại Việt Nam vẫn chưa có quy phạm hướng dẫn tính toán dòng chảy cát bùn. Lượng bùn cát đến hồ được xác định trên cơ sở số liệu thực đo bùn cát lơ lửng tại các trạm thủy văn trên lưu vực hồ hoặc lưu vực tương tự . Lượng bùn cát di đáy lấy bằng 20-40% bùn cát lơ lửng. Tuy nhiên việc đo đạc lượng bùn cát đến hồ tại các trạm vẫn còn rất thiếu và chưa được đồng bộ. Vì vậy kết quả tính toán khi thiết kế thường sai khác nhiều so với thực tế xảy ra trong quá trình vận hành hồ. Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức rõ nét và phức tạp như hiện nay, sự biến đổi của các hiện tượng khí tượng khí hậu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến dòng chảy trên các lưu vực sông do đó s...

Browsing by Author Phùng, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 01050003715.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phùng, Thị Thu Trang;  Advisor: Huỳnh, Thị Lan Hương (2017)

  • Hiện tại Việt Nam vẫn chưa có quy phạm hướng dẫn tính toán dòng chảy cát bùn. Lượng bùn cát đến hồ được xác định trên cơ sở số liệu thực đo bùn cát lơ lửng tại các trạm thủy văn trên lưu vực hồ hoặc lưu vực tương tự . Lượng bùn cát di đáy lấy bằng 20-40% bùn cát lơ lửng. Tuy nhiên việc đo đạc lượng bùn cát đến hồ tại các trạm vẫn còn rất thiếu và chưa được đồng bộ. Vì vậy kết quả tính toán khi thiết kế thường sai khác nhiều so với thực tế xảy ra trong quá trình vận hành hồ. Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức rõ nét và phức tạp như hiện nay, sự biến đổi của các hiện tượng khí tượng khí hậu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến dòng chảy trên các lưu vực sông do đó s...