Browsing by Author Phạm, Đức Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00218.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Phạm, Quốc Triệu; Phạm, Đức Vân (2003)

  • One electronical curcuit has been built. The characteristisc of equipment also have been investigated. The electrical potention of sensor has been measured. Kiểm tra, hiệu chỉnh và thảo luận. Lắp mạch điện tử thực hiện các tính năng cảnh giới. Nghiên cứu nguyên lý, tìm nguyên tắc hoạt động phù hợp. Thử nghiệm các Sensor.

Browsing by Author Phạm, Đức Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00218.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Phạm, Quốc Triệu; Phạm, Đức Vân (2003)

  • One electronical curcuit has been built. The characteristisc of equipment also have been investigated. The electrical potention of sensor has been measured. Kiểm tra, hiệu chỉnh và thảo luận. Lắp mạch điện tử thực hiện các tính năng cảnh giới. Nghiên cứu nguyên lý, tìm nguyên tắc hoạt động phù hợp. Thử nghiệm các Sensor.