Browsing by Author Phạm, Chí Hiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050006893.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Chí Hiếu (2015)

  • Nghiên cứu “Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt” nhằm xác định những yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng điện thoại di động Việt Nam với các thương hiệu trong nước; đo lường ý định mua của người tiêu dùng; xây dựng mô hình diễn tả sự tác động của các yếu tố chính đến ý định thực hiện hành vi của người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt và đưa ra một số đề xuất cho các doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng. Nghiên cứu được tiến hành qua hai phương pháp là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

Browsing by Author Phạm, Chí Hiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050006893.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Chí Hiếu (2015)

  • Nghiên cứu “Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt” nhằm xác định những yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng điện thoại di động Việt Nam với các thương hiệu trong nước; đo lường ý định mua của người tiêu dùng; xây dựng mô hình diễn tả sự tác động của các yếu tố chính đến ý định thực hiện hành vi của người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt và đưa ra một số đề xuất cho các doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng. Nghiên cứu được tiến hành qua hai phương pháp là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.