Browsing by Author Phạm, Hồng Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L0_02547.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tuấn;  Advisor: Phạm, Hồng Hải (2009)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của thủ tục phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự,trong đó có đề cập tới quy định về phiên tòa hình sự nói chung và phiên tòa sơ thẩm hình sự nói riêng. Phân tích,đánh giá thực trạng áp dụng quy định của BLTTHS ở Việt Nam những năm gần đây, qua đó rút ra những mặt tích cực cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động này, những nguyên nhân dẫn đến tồn tại trên. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và những đánh giá về thực trạng các phiên tòa sơ thẩm hình sự hiện nay, luận văn nêu ra các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định và thủ tục phiên tòa hình sự sơ thẩm, kiến nghị để hoàn thiện các quy định trong BLTTHS trong hoạt động này trước yêu cầu cải cách tư ph...

 • 00050000436_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình;  Advisor: Phạm, Hồng Hải (2010)

 • Trình bày một số vấn đề chung về đồng phạm bao gồm: khái niệm, đặc trưng cơ bản và ý nghĩa của đồng phạm; những loại người đồng phạm; các hình thức đồng phạm. Trình bày một số vấn đề chung về quyết định hình phạt; các nguyên tắc của quyết định hình phạt (...)

 • V_L0_01925_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Hương;  Advisor: Phạm, Hồng Hải (2008)

 • Tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề minh oan trong tố tụng như nguyên tắc minh oan, nội dung và hình thức minh oan. Trình bày tình hình minh oan cho người bị oan trong tố tụng hình sự của Việt Nam trong thời gian qua (...)

Browsing by Author Phạm, Hồng Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L0_02547.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tuấn;  Advisor: Phạm, Hồng Hải (2009)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của thủ tục phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự,trong đó có đề cập tới quy định về phiên tòa hình sự nói chung và phiên tòa sơ thẩm hình sự nói riêng. Phân tích,đánh giá thực trạng áp dụng quy định của BLTTHS ở Việt Nam những năm gần đây, qua đó rút ra những mặt tích cực cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động này, những nguyên nhân dẫn đến tồn tại trên. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và những đánh giá về thực trạng các phiên tòa sơ thẩm hình sự hiện nay, luận văn nêu ra các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định và thủ tục phiên tòa hình sự sơ thẩm, kiến nghị để hoàn thiện các quy định trong BLTTHS trong hoạt động này trước yêu cầu cải cách tư ph...

 • 00050000436_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình;  Advisor: Phạm, Hồng Hải (2010)

 • Trình bày một số vấn đề chung về đồng phạm bao gồm: khái niệm, đặc trưng cơ bản và ý nghĩa của đồng phạm; những loại người đồng phạm; các hình thức đồng phạm. Trình bày một số vấn đề chung về quyết định hình phạt; các nguyên tắc của quyết định hình phạt (...)

 • V_L0_01925_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Hương;  Advisor: Phạm, Hồng Hải (2008)

 • Tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề minh oan trong tố tụng như nguyên tắc minh oan, nội dung và hình thức minh oan. Trình bày tình hình minh oan cho người bị oan trong tố tụng hình sự của Việt Nam trong thời gian qua (...)