Browsing by Author Phạm, Hồng Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 04051001128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Nhung;  Advisor: Tô, Thị Thu Hương (2014)

 • Listening skills are important for face-to-face communication, meetings, conferences,telephone conversations , etc.Being able to listen well is an important part of communication for everyone, especially for students. A student with good listening comprehension skills will be able to participate more effectively in communicative situations. Out of all the different tests offering to certify the level of English, the TOEIC is the simplest and most practical in terms of its contents, its format, and the rapidity of results. .

 • 4139-133-7954-3-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Trang; Phạm, Hồng Nhung (2018)

 • Liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Ở Việt Nam, mặc dù đã có cơ chế tự chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) song mối liên kết này thực tế chưa mạnh. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan cản trở việc hình thành và phát triển mối liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất. Trên cơ sở khảo sát 4 trường đại học, 4 viện nghiên cứu ở miền Bắc Việt Nam, bài viết phân tích nguyên nhân cản trở liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường liên kết nghiên cứu – sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, là nhà đầu tư và tiêu thụ sản p...

 • 00050009429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Nhung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề lí luận liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình. Luận văn đã có những đánh giá chỉ ra những mặt ưu điểm và những mặt còn hạn chế trong thực tiễn hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình...

 • DTSV 04 Vi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trương, Hồng Quang; Ngô, Dương Đức; Phạm, Hồng Nhung (2011)

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ về những ảnh hưởng của lạm phát tới Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam trong thời gian 2005 - 2010 và tìm ra các giải pháp khắc phục các ảnh hưởng ấy đối với việc quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp cũng như giải pháp dành cho các nhà đầu tư.

Browsing by Author Phạm, Hồng Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 04051001128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Nhung;  Advisor: Tô, Thị Thu Hương (2014)

 • Listening skills are important for face-to-face communication, meetings, conferences,telephone conversations , etc.Being able to listen well is an important part of communication for everyone, especially for students. A student with good listening comprehension skills will be able to participate more effectively in communicative situations. Out of all the different tests offering to certify the level of English, the TOEIC is the simplest and most practical in terms of its contents, its format, and the rapidity of results. .

 • 4139-133-7954-3-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Trang; Phạm, Hồng Nhung (2018)

 • Liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Ở Việt Nam, mặc dù đã có cơ chế tự chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) song mối liên kết này thực tế chưa mạnh. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan cản trở việc hình thành và phát triển mối liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất. Trên cơ sở khảo sát 4 trường đại học, 4 viện nghiên cứu ở miền Bắc Việt Nam, bài viết phân tích nguyên nhân cản trở liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường liên kết nghiên cứu – sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, là nhà đầu tư và tiêu thụ sản p...

 • 00050009429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Nhung;  Advisor: Nhâm, Phong Tuân (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề lí luận liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình. Luận văn đã có những đánh giá chỉ ra những mặt ưu điểm và những mặt còn hạn chế trong thực tiễn hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình...

 • DTSV 04 Vi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trương, Hồng Quang; Ngô, Dương Đức; Phạm, Hồng Nhung (2011)

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ về những ảnh hưởng của lạm phát tới Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam trong thời gian 2005 - 2010 và tìm ra các giải pháp khắc phục các ảnh hưởng ấy đối với việc quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp cũng như giải pháp dành cho các nhà đầu tư.