Browsing by Author Phạm, Hữu Nghị

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43
 • 00050006275.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền Thanh;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2015)

 • Ở Việt Nam đã có công trình nghiên cứu khoa học, luận văn về bán đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên đều là những nghiên cứu tổng thể về những vấn đề liên quan đến bán đấu giá hoặc những nghiên cứu về đấu giá quyền sử dụng đất ở các địa phương cụ thể chứ chưa đi sâu nghiên cứu về hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất; cũng đã có những công trình nghiên cứu khoa học về hợp đồng song chưa có ai chọn lựa đề tài cụ thể là hợp đồng trong bán đấu giá quyền sử dụng đất. Như vậy, đây là luận văn đầu tiên ở bậc cao học có tính hệ thống, toàn diện về hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất ở nước ta.

 • 02050005632.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thủy;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2018)

 • Tổng quan một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về người khuyết tật, đặc biệt đối với người khuyết tật hệ vận động tại thành phố Cẩm Phả Đánh giá thực tìm việc làm đối với những người khuyết tật hệ vận động vẫn còn khả năng lao động trong việc tìm việc làm tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. Ứng dụng Công tác xã hội nhóm trong việc trợ giúp người khuyết tật hệ vận động tham gia học nghề, tìm việc làm. Đề xuất các giải pháp, kết nối cho người khuyết tật với các đơn vị, các công ty, các cơ sở sản xuất để tìm việc làm phù hợp với người khuyết tật.

 • 00050000883_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải An;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị; Ngô, Huy Cương (2011)

 • Luận án TS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tặng, cho quyền sử dụng đất (QSDĐ). Làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện chế định tặng cho QSDĐ ở Việt Nam. Xây dựng và đưa ra các kết luận có căn cứ khoa học về khái niệm, bản chất, đặc điểm tặng cho QSDĐ; nhằm thống nhất nhận (...)

 • V_L0_02661_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thùy Liên;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2009)

 • Phân tích, làm rõ ý nghĩa, vai trò, đặc thù của hợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) và pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh BĐS tại Việt Nam. Tìm hiểu nguyên nhân lý do pháp luật về hợp đồng chưa (...)

 • 7.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Hữu Nghị (2008)

 • Hơn 60 năm qua, pháp luật Việt Nam đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, củng cố chính quyền nhà nước; cho các cuộc kháng chiến cứu nước thắng lợi; bảo đảm và bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân; tổ chức đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội theo hướng ngày càng tiến bộ. Là yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng chính trị - pháp lý, trong quá trình hình thành và phát triển suốt hơn 60 năm của mình, pháp luật Việt Nam đã trải qua những bước thăng trầm. Bài viết này điểm lại những mốc phát triển chủ yếu của pháp luật Việt Nam hơn 60 năm qua; đưa ra một số nhận xét, đánh giá và dự báo xu hướng phát triển của pháp luật Việt Nam trong khoảng thời gian 20 năm đầu của thế kỷ XXI.

 • 00050004839.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Đan Phương;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2014)

 • Luận văn đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp ở Việt Nam, thực trạng pháp luật Việt Nam với những quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng loại hợp đồng này; từ đó, đưa ra định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tư vấn pháp luật. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp phần tạo ra cái nhìn tổng quan về hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp để qua đó, hướng tới khả năng thực hiện một cách hiệu quả hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trong nền kinh tế nước ta hiện nay.

 • Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hàn, Mạnh Thắng;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2005)

 • Trình bày những vấn đề chung về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quân đội. Nghiên cứu một số quy định pháp luật về cổ phần hóa đối với doanh nghiệp nhà nước trong quan đội. Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định này, qua đó tìm ra được các nhược điểm, vướng mắc cần khắc phục. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quân đội như: dự báo tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp, khắc phục việc bán cổ phần khép kín trong nội bộ và thất thoát tài sản nhà nước, cần thành lập Tổng cục hoặc Cục q...

 • V_L0_01091_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Doãn, Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Mơ; Phạm, Hữu Nghị (2006)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hợp đồng thuê mua như: khái niệm, nội dung và cách phân loại hợp đồng thuê mua, đặc điểm và các yếu tố pháp lý của hợp đồng thuê mua, việc xác lập và hiệu lực của hợp đồng thuê mua. Xác định những nhân tố ản (...); Electronic Resources; Luận án TS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 00050000479_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tiêu, Thị Hà;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2010)

 • Trình bày các quan niệm về “lưu vực sông”; “quản lý lưu vực sông”, “quản lý môi trường lưu vực sông”, “pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông”. Phân tích hiện trạng môi trường nước tại các lưu vực sông và những vấn đề đặt ra dưới góc độ quản lý (...)

 • V_L0_02335_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Phong Bình;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2007)

 • Khái quát hóa một số vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam, làm sáng tỏ vai trò của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch. Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh (...); Electronic Resources

 • 00050001847_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2012)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường đô thị. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam hiện nay và thực tiễn thi hành tại địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về (...); Electronic Resources

 • V_L0_00248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Doãn Cương;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2003)

 • Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận về quyền sử dụng đất (QSDĐ), pháp luật về chuyển nhượng QSDĐ trong pháp luật đất đai hiện hành. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về QSDĐ. Quy định về hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Kiến nghị sửa đổi nhằm giảm dần sự phổ biến (...)

Browsing by Author Phạm, Hữu Nghị

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43
 • 00050006275.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền Thanh;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2015)

 • Ở Việt Nam đã có công trình nghiên cứu khoa học, luận văn về bán đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên đều là những nghiên cứu tổng thể về những vấn đề liên quan đến bán đấu giá hoặc những nghiên cứu về đấu giá quyền sử dụng đất ở các địa phương cụ thể chứ chưa đi sâu nghiên cứu về hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất; cũng đã có những công trình nghiên cứu khoa học về hợp đồng song chưa có ai chọn lựa đề tài cụ thể là hợp đồng trong bán đấu giá quyền sử dụng đất. Như vậy, đây là luận văn đầu tiên ở bậc cao học có tính hệ thống, toàn diện về hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất ở nước ta.

 • 02050005632.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thủy;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2018)

 • Tổng quan một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về người khuyết tật, đặc biệt đối với người khuyết tật hệ vận động tại thành phố Cẩm Phả Đánh giá thực tìm việc làm đối với những người khuyết tật hệ vận động vẫn còn khả năng lao động trong việc tìm việc làm tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. Ứng dụng Công tác xã hội nhóm trong việc trợ giúp người khuyết tật hệ vận động tham gia học nghề, tìm việc làm. Đề xuất các giải pháp, kết nối cho người khuyết tật với các đơn vị, các công ty, các cơ sở sản xuất để tìm việc làm phù hợp với người khuyết tật.

 • 00050000883_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải An;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị; Ngô, Huy Cương (2011)

 • Luận án TS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tặng, cho quyền sử dụng đất (QSDĐ). Làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện chế định tặng cho QSDĐ ở Việt Nam. Xây dựng và đưa ra các kết luận có căn cứ khoa học về khái niệm, bản chất, đặc điểm tặng cho QSDĐ; nhằm thống nhất nhận (...)

 • V_L0_02661_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thùy Liên;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2009)

 • Phân tích, làm rõ ý nghĩa, vai trò, đặc thù của hợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) và pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh BĐS tại Việt Nam. Tìm hiểu nguyên nhân lý do pháp luật về hợp đồng chưa (...)

 • 7.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Hữu Nghị (2008)

 • Hơn 60 năm qua, pháp luật Việt Nam đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, củng cố chính quyền nhà nước; cho các cuộc kháng chiến cứu nước thắng lợi; bảo đảm và bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân; tổ chức đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội theo hướng ngày càng tiến bộ. Là yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng chính trị - pháp lý, trong quá trình hình thành và phát triển suốt hơn 60 năm của mình, pháp luật Việt Nam đã trải qua những bước thăng trầm. Bài viết này điểm lại những mốc phát triển chủ yếu của pháp luật Việt Nam hơn 60 năm qua; đưa ra một số nhận xét, đánh giá và dự báo xu hướng phát triển của pháp luật Việt Nam trong khoảng thời gian 20 năm đầu của thế kỷ XXI.

 • 00050004839.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Đan Phương;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2014)

 • Luận văn đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp ở Việt Nam, thực trạng pháp luật Việt Nam với những quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng loại hợp đồng này; từ đó, đưa ra định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tư vấn pháp luật. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp phần tạo ra cái nhìn tổng quan về hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp để qua đó, hướng tới khả năng thực hiện một cách hiệu quả hợp đồng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trong nền kinh tế nước ta hiện nay.

 • Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hàn, Mạnh Thắng;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2005)

 • Trình bày những vấn đề chung về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quân đội. Nghiên cứu một số quy định pháp luật về cổ phần hóa đối với doanh nghiệp nhà nước trong quan đội. Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định này, qua đó tìm ra được các nhược điểm, vướng mắc cần khắc phục. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quân đội như: dự báo tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp, khắc phục việc bán cổ phần khép kín trong nội bộ và thất thoát tài sản nhà nước, cần thành lập Tổng cục hoặc Cục q...

 • V_L0_01091_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Doãn, Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Mơ; Phạm, Hữu Nghị (2006)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hợp đồng thuê mua như: khái niệm, nội dung và cách phân loại hợp đồng thuê mua, đặc điểm và các yếu tố pháp lý của hợp đồng thuê mua, việc xác lập và hiệu lực của hợp đồng thuê mua. Xác định những nhân tố ản (...); Electronic Resources; Luận án TS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 00050000479_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tiêu, Thị Hà;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2010)

 • Trình bày các quan niệm về “lưu vực sông”; “quản lý lưu vực sông”, “quản lý môi trường lưu vực sông”, “pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông”. Phân tích hiện trạng môi trường nước tại các lưu vực sông và những vấn đề đặt ra dưới góc độ quản lý (...)

 • V_L0_02335_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Phong Bình;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2007)

 • Khái quát hóa một số vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam, làm sáng tỏ vai trò của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch. Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh (...); Electronic Resources

 • 00050001847_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2012)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về pháp luật bảo vệ môi trường đô thị. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam hiện nay và thực tiễn thi hành tại địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về (...); Electronic Resources

 • V_L0_00248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Doãn Cương;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2003)

 • Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận về quyền sử dụng đất (QSDĐ), pháp luật về chuyển nhượng QSDĐ trong pháp luật đất đai hiện hành. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về QSDĐ. Quy định về hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Kiến nghị sửa đổi nhằm giảm dần sự phổ biến (...)