Browsing by Author Phạm, Hoàng Tú Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(11).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Hoàng Tú Linh (2015)

 • Mục tiêu chiến lược lớn hiện nay của ổng thống Obama là: xây dựng mộ t thế giới hòa bình, an ninh, thịnh vượng, dân chủ kiểu Mỹ và do Mỹ bá quyền lãnh đạo, không cho bất kỳ một nước nào, đặc biệt là Trung Qụốc nổi lên thách thức ngôi vị này của Mỹ trước hết là ở khu vực Đông Nam Á. Tổng thổng B. Obam a với sự hỗ trợ của các cộng sự đã và đang hoàn thiện học thuyết đối ngoại mới theo hướng thực dụng hơn, xây dựng trên nền tảng tư tưởng của hai trường phái lớn là hiện thực (Realism ) và Tự do (Liberalism). Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả lý giải chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama được dựa trên nền tảng lý thuyết nào? Trên cơ sở đó, đánh giá thực tế triển khai chính sách đ...

 • VietNamTrongChuyenDoi 5.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Hoàng Tú Linh (2016)

 • Việt Nam cùng với 10 quốc giữ ASEAN đã tham gia ký công ước hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015, một tổ chức có tính liên kết tương đối cao dựa trên 3 trụ cột: kinh tế, an ninh chính trị và văn hóa xã hội. Tham gia vào quá trình này đã đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội về phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề Biển Đông, nhưng đồng thời cũng làm cho Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đồi khí hậu, kinh tế tụt hậu và bất ổn trên Biển Đông. Mặc dù, phải đối mặt với những khó khăn đó, nhưng sự ra đời của Cộng đồng này đã góp phần đưa lịch sử ASEAN, Việt Nam có bước phát triển mạnh và hứa hẹn những tương lai tốt đẹp hơn với khu vực có 625 triệu dân này.<...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 34.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Hoàng Tú Linh (2014)

 • Trong chính sách đôi ngoại của Mỹ, Đông Nam Á là khu vực được Mỹ coi là "có ý nghĩa sông còn đôí với các lợi ích an ninh quốc gia", là khu vực tiềm ẩn nhiều quyên lợi cũng như thách thức nhất đôì vơi Mỹ. Đông Nam Á nổi lên là địa bàn ữọng điểm trong chính sách đôì ngoại của Mỹ trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Ngay từ khi lên nắm quyền, Tổng thôhg Obama đã thúc đẩy nhanh chiêh lược "quay trở lại Đông Nam Á" hay còn gọi là chính sách xoay trục hướng về Đông Nam Á thông qua chính sách ngoại giao thông minh và linh hoạt. Bài viết này cho rằng, sự điều chỉnh chính sách bắt nguồn từ tầm quan trọng địa chiên lược của khu vực và những lợi ích ngày càng mở rộng của Mỹ tại đây. Việc Chính...

Browsing by Author Phạm, Hoàng Tú Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(11).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Hoàng Tú Linh (2015)

 • Mục tiêu chiến lược lớn hiện nay của ổng thống Obama là: xây dựng mộ t thế giới hòa bình, an ninh, thịnh vượng, dân chủ kiểu Mỹ và do Mỹ bá quyền lãnh đạo, không cho bất kỳ một nước nào, đặc biệt là Trung Qụốc nổi lên thách thức ngôi vị này của Mỹ trước hết là ở khu vực Đông Nam Á. Tổng thổng B. Obam a với sự hỗ trợ của các cộng sự đã và đang hoàn thiện học thuyết đối ngoại mới theo hướng thực dụng hơn, xây dựng trên nền tảng tư tưởng của hai trường phái lớn là hiện thực (Realism ) và Tự do (Liberalism). Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả lý giải chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama được dựa trên nền tảng lý thuyết nào? Trên cơ sở đó, đánh giá thực tế triển khai chính sách đ...

 • VietNamTrongChuyenDoi 5.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Hoàng Tú Linh (2016)

 • Việt Nam cùng với 10 quốc giữ ASEAN đã tham gia ký công ước hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015, một tổ chức có tính liên kết tương đối cao dựa trên 3 trụ cột: kinh tế, an ninh chính trị và văn hóa xã hội. Tham gia vào quá trình này đã đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội về phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề Biển Đông, nhưng đồng thời cũng làm cho Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đồi khí hậu, kinh tế tụt hậu và bất ổn trên Biển Đông. Mặc dù, phải đối mặt với những khó khăn đó, nhưng sự ra đời của Cộng đồng này đã góp phần đưa lịch sử ASEAN, Việt Nam có bước phát triển mạnh và hứa hẹn những tương lai tốt đẹp hơn với khu vực có 625 triệu dân này.<...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 34.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Hoàng Tú Linh (2014)

 • Trong chính sách đôi ngoại của Mỹ, Đông Nam Á là khu vực được Mỹ coi là "có ý nghĩa sông còn đôí với các lợi ích an ninh quốc gia", là khu vực tiềm ẩn nhiều quyên lợi cũng như thách thức nhất đôì vơi Mỹ. Đông Nam Á nổi lên là địa bàn ữọng điểm trong chính sách đôì ngoại của Mỹ trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Ngay từ khi lên nắm quyền, Tổng thôhg Obama đã thúc đẩy nhanh chiêh lược "quay trở lại Đông Nam Á" hay còn gọi là chính sách xoay trục hướng về Đông Nam Á thông qua chính sách ngoại giao thông minh và linh hoạt. Bài viết này cho rằng, sự điều chỉnh chính sách bắt nguồn từ tầm quan trọng địa chiên lược của khu vực và những lợi ích ngày càng mở rộng của Mỹ tại đây. Việc Chính...