Browsing by Author Phạm, Kỳ Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • 01050004444.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn; Phạm, Kỳ Anh (2019)

 • Mục đích nghiên cứu xây dựng và nghiên cứu các chập cho biến đổi Fourier phân thứ, thiết lập bất đẳng thức Young đối với các chập này trong một số không gian hàm cụ thể; ứng dụng các chập xây dựng được vào thiết kế bộ lọc trong miền Fourier phân thứ và bài toán khôi phục tín hiệu cho lớp các tín hiệu có dải tần bị chặn trong miền Fourier thứ nhất

 • DT_00275.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dư; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Duy Tiến; Phạm, Kỳ Anh; Vũ, Hải Sâm (2002)

 • Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán Cauchy cho hệ sai phân ẩn tuyến tính. Đồng thời đề cập đến tính chất động lực của hệ và chứng minh điều kiện để tồn tại nghiệm bị chặn trên toàn trục số. Chỉ ra quá trình sai phân một hệ phương trình vi phân đại số chỉ số 1 sẽ dẫn đến phương trình sai phân có chỉ số 1 và nghiệm phương trình sai phân sẽ hội tụ về nghiệm của phương trình vi phân khi bước sai phân dần đến 0

 • DT_00793 (2).pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Kỳ Anh; Nguyễn, Hữu Công; Nguyễn, Văn Hữu (2007)

 • Trình bày các thuật toán song song giải phương trình vi phân, phương trình vi phân-đại số, phương trình đạo hàm riêng-đại số, phương trình sai phân ẩn, bài toán tối ưu kích thước lớn và một số thuật toán chuyển đổi từ điều kiện tuần tự sang điều kiển tương tranh trên các hệ thống tính toán, thuật toán song song trong sắp xếp và quản lý thông tin. Đưa ra thử nghiệm một số mô hình dự báo thời tiết và khí hậu trên máy chủ IBM, như HRM, MM5, RAMS. Từ đó triển khai mô hình 4D phân giải cao nghiên cứu dự báo hoàn lưu biển và mô phỏng dòng chảy đối lưu nhiệt của chất lỏng, chất khí, mô phỏng sự va đập của các hạt vật chất, mô phỏng động lực học phân tử, tính toán hóa lượng tử, động lực lượng...

 • DT_00637.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hoàng Linh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Phạm, Kỳ Anh (2006)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của hệ PTVPĐS với hệ số hằng có chứa tham số bé; Bán kính ổn định và tính bền vững của phương trình: xây dựng công thức tính bán kính ổn định, mở rộng lý thuyết số mũ Bohl, khảo sát sự phụ thuộc của tính ổn định vững vào dữ liệu của bài toán; Các tính chất định tính của hệ: tính khả qui và hệ tuần hoàn, mở rộng các định lý cổ điển như Ergin, Floquet ,vv...Phương pháp hàm Lyapunov khảo sát tính ổn định của hệ; Mối liên hệ giữa hệ thời gian liên tục và hệ rời rạc nhận được khi rời rạc hoá; Ứng dụng trong lời giải số của phương trình vi phân đại số và phương trình đạo hàm riêng đại số

 • 010500040111.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Thị Thu;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2018)

 • Chương 1. Trình bày một số kiến thức chuẩn bị liên quan đến phép chiếu trực giao và các tính chất của phép chiếu trực giao, bài toán chấp nhận tách, bài toán bất đẳng thức biến phân, bổ đề về nghiệm của bài toán chấp nhận tách. Chương 2. Trình bày một số phương pháp đạo hàm tăng cường giải bài toán chấp nhận tách bao gồm: phương pháp đạo hàm tăng cường tìm nghiệm của SFP, phương pháp đạo hàm tăng cường giảm nhẹ tìm nghiệm có chuẩn nhỏ nhất của SFP và phương pháp tựa đạo hàm tăng cường tìm nghiệm của SFP. Thuật toán và sự hội tụ của các phương pháp được trình bày lại rõ ràng và chi tiết. Một ứng dụng của phương pháp đạo hàm tăng cường giảm nhẹ để giải bài toán điều khiển tối ưu tuyến...

 • 01050001933_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Gấm;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2014)

 • Chương 1; Khái niệm cơ bản của giải tích hàm, bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh. Chương 2: Các khái niệm về toán tử hiệu chỉnh cấp tối ưu và các định lý liên quan. Chương 3; Các phương pháp hiệu chỉnh liên tục

 • V_L1_00120_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hùng;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (1996)

 • Tác giả trình bày phương pháp compact thu hẹp cải biên, bài toán tuyến tính không chỉnh trên compact yếu và một số phương pháp lặp-hiệu chỉnh, từ đó nêu một số kết luận về khả năng ứng dụng trong vật lý, trong xử lý thông tin, y học... của bài toán đặt không chỉnh.; Electronic Resources; Luận án PTS. khoa học Toán - Lý Toán học tính toán -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 01050003299.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Văn Hiếu;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2016)

 • Chương 1: Kiến thức về hình học không gian Banach, Phương trình toán tử trong không gian Banach, Phương trình với toán tử J - đơn điệu, Bài toán tìm điểm bất động, Bất đẳng thức biến phân và bài toán cân bằng, Mối liên hệ giữa các bài toán EP, VIP, FPP và giải trình toán tử, Một số bất đẳng thức sử dụng trong luận án. Chương 2: Một số phương pháp giải hệ phương trình toán tử. Chương 3: Một số phương pháp tìm nghiệm chung của bài toán cân bằng, bài toán bất đẳng thức biến phân và bài toán điểm bất động. Chương 4: Một số phương pháp giải bài toán cân bằng tách và ứng dụng.

 • 01050003687.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thương;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2017)

 • Trong luận văn này, chúng tôi tìm hiểu hai phƣơng phân rã đã có và đề xuất một phƣơng pháp phân rã mới giải bài toán cân bằng. Phương pháp đầu tiên là phương pháp phân rã dựa vào ánh xạ Combettes do Moudafi đề xuất năm 2009. Moudafi đã thiết lập sự hội tụ của thuật toán theo nghĩa ergodic và chứng tỏ sự ƣu việt của thuật toán so với các phương pháp đã biết của Aoyama, Takahashi, Combettes, Hirstoaga, Tada,... Phương pháp thứ hai mà chúng tôi tìm hiểu là phƣơng pháp đạo hàm tăng cƣờng phân rã do hai tác giả P.K. Anh và T.N. Hải đề xuất năm 2017. Điểm khác biệt lớn của phương pháp này so với phương pháp Douglas-Rachford của tác giả Briceno-Arias là tại mỗi vòng lặp, chúng ta chỉ phải gi...

 • 01050001026_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Công Thành;  Advisor: Kiều, Thị Xin; Phạm, Kỳ Anh (2005)

 • Luận án TS. Khí tượng và Khí hậu học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; Nghiên cứu, cập nhật một số mô hình (cả chính áp và phi chính áp, từ đơn giản đến phức tạp) mô phỏng chuyển động của xoáy thuận nhiệt đới. Các mô hình sẽ được nghiên cứu từ cơ sở lý thuyết, cấu trúc của bộ mô hình trên máy tính, cài đặt và chạy thử. Nghiên cứu cải tiến các mô hình được lựa chọn, nhằm nâng cao khả năng dự báo của từng mô hình với điều kiện số liệu hiện có ở nước ta. Kết quả của đề tài sẽ là những mô hình đã được chỉnh sửa cải tiến và có thể được sử dụng trong dự báo bão nghiệp vụ.; Electronic Resources

 • V_L1_00241_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Đỗ, Công Khanh; Phạm, Kỳ Anh (2006)

 • Nghiên cứu sự tồn tại điểm bất động của ánh xạ hai biến và sự hội tụ mạnh cũng như sự hội tụ yếu của phép lặp ẩn tới điểm bất động của ánh xạ trong không gian Banach và không gian metric; Đề cập tới tính ổn định của phép lặp ẩn và mối liên hệ giữa tính ổn định và sự hội tụ của phép lặp ẩn.

 • 01050004268.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đặng, Xuân Sơn;  Advisor: Lê, Dũng Mưu; Phạm, Kỳ Anh (2018)

 • Tìm nghiệm chung của bài toán điểm bất động của ánh xạ giả co chặt và bài toán cân bằng. Bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm chung của bài toán bất đẳng thức biến phân và bài toán điểm bất động của ánh xạ bán co. Bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của các ánh xạ bán co. Tìm nghiệm của bài toán chấp nhận tách suy rộng liên quan đến bài toán cân bằng và điểm bất động. Tìm cực trị của hàm khoảng cách trên tập nghiệm của bài toán cân bằng tách.

 • 01050003134.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đắc;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2016)

 • Trình bày một số kết quả về phép tính vi phân trong không gian tuyến tính định chuẩn. Phương pháp hiệu Lavrent'ev giải phương trình với toán tử gần đơn điệu. Hiệu chỉnh địa phương.

Browsing by Author Phạm, Kỳ Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • 01050004444.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn; Phạm, Kỳ Anh (2019)

 • Mục đích nghiên cứu xây dựng và nghiên cứu các chập cho biến đổi Fourier phân thứ, thiết lập bất đẳng thức Young đối với các chập này trong một số không gian hàm cụ thể; ứng dụng các chập xây dựng được vào thiết kế bộ lọc trong miền Fourier phân thứ và bài toán khôi phục tín hiệu cho lớp các tín hiệu có dải tần bị chặn trong miền Fourier thứ nhất

 • DT_00275.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dư; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Duy Tiến; Phạm, Kỳ Anh; Vũ, Hải Sâm (2002)

 • Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán Cauchy cho hệ sai phân ẩn tuyến tính. Đồng thời đề cập đến tính chất động lực của hệ và chứng minh điều kiện để tồn tại nghiệm bị chặn trên toàn trục số. Chỉ ra quá trình sai phân một hệ phương trình vi phân đại số chỉ số 1 sẽ dẫn đến phương trình sai phân có chỉ số 1 và nghiệm phương trình sai phân sẽ hội tụ về nghiệm của phương trình vi phân khi bước sai phân dần đến 0

 • DT_00793 (2).pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Kỳ Anh; Nguyễn, Hữu Công; Nguyễn, Văn Hữu (2007)

 • Trình bày các thuật toán song song giải phương trình vi phân, phương trình vi phân-đại số, phương trình đạo hàm riêng-đại số, phương trình sai phân ẩn, bài toán tối ưu kích thước lớn và một số thuật toán chuyển đổi từ điều kiện tuần tự sang điều kiển tương tranh trên các hệ thống tính toán, thuật toán song song trong sắp xếp và quản lý thông tin. Đưa ra thử nghiệm một số mô hình dự báo thời tiết và khí hậu trên máy chủ IBM, như HRM, MM5, RAMS. Từ đó triển khai mô hình 4D phân giải cao nghiên cứu dự báo hoàn lưu biển và mô phỏng dòng chảy đối lưu nhiệt của chất lỏng, chất khí, mô phỏng sự va đập của các hạt vật chất, mô phỏng động lực học phân tử, tính toán hóa lượng tử, động lực lượng...

 • DT_00637.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hoàng Linh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Phạm, Kỳ Anh (2006)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của hệ PTVPĐS với hệ số hằng có chứa tham số bé; Bán kính ổn định và tính bền vững của phương trình: xây dựng công thức tính bán kính ổn định, mở rộng lý thuyết số mũ Bohl, khảo sát sự phụ thuộc của tính ổn định vững vào dữ liệu của bài toán; Các tính chất định tính của hệ: tính khả qui và hệ tuần hoàn, mở rộng các định lý cổ điển như Ergin, Floquet ,vv...Phương pháp hàm Lyapunov khảo sát tính ổn định của hệ; Mối liên hệ giữa hệ thời gian liên tục và hệ rời rạc nhận được khi rời rạc hoá; Ứng dụng trong lời giải số của phương trình vi phân đại số và phương trình đạo hàm riêng đại số

 • 010500040111.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Thị Thu;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2018)

 • Chương 1. Trình bày một số kiến thức chuẩn bị liên quan đến phép chiếu trực giao và các tính chất của phép chiếu trực giao, bài toán chấp nhận tách, bài toán bất đẳng thức biến phân, bổ đề về nghiệm của bài toán chấp nhận tách. Chương 2. Trình bày một số phương pháp đạo hàm tăng cường giải bài toán chấp nhận tách bao gồm: phương pháp đạo hàm tăng cường tìm nghiệm của SFP, phương pháp đạo hàm tăng cường giảm nhẹ tìm nghiệm có chuẩn nhỏ nhất của SFP và phương pháp tựa đạo hàm tăng cường tìm nghiệm của SFP. Thuật toán và sự hội tụ của các phương pháp được trình bày lại rõ ràng và chi tiết. Một ứng dụng của phương pháp đạo hàm tăng cường giảm nhẹ để giải bài toán điều khiển tối ưu tuyến...

 • 01050001933_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Gấm;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2014)

 • Chương 1; Khái niệm cơ bản của giải tích hàm, bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh. Chương 2: Các khái niệm về toán tử hiệu chỉnh cấp tối ưu và các định lý liên quan. Chương 3; Các phương pháp hiệu chỉnh liên tục

 • V_L1_00120_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hùng;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (1996)

 • Tác giả trình bày phương pháp compact thu hẹp cải biên, bài toán tuyến tính không chỉnh trên compact yếu và một số phương pháp lặp-hiệu chỉnh, từ đó nêu một số kết luận về khả năng ứng dụng trong vật lý, trong xử lý thông tin, y học... của bài toán đặt không chỉnh.; Electronic Resources; Luận án PTS. khoa học Toán - Lý Toán học tính toán -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 01050003299.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Văn Hiếu;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2016)

 • Chương 1: Kiến thức về hình học không gian Banach, Phương trình toán tử trong không gian Banach, Phương trình với toán tử J - đơn điệu, Bài toán tìm điểm bất động, Bất đẳng thức biến phân và bài toán cân bằng, Mối liên hệ giữa các bài toán EP, VIP, FPP và giải trình toán tử, Một số bất đẳng thức sử dụng trong luận án. Chương 2: Một số phương pháp giải hệ phương trình toán tử. Chương 3: Một số phương pháp tìm nghiệm chung của bài toán cân bằng, bài toán bất đẳng thức biến phân và bài toán điểm bất động. Chương 4: Một số phương pháp giải bài toán cân bằng tách và ứng dụng.

 • 01050003687.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thương;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2017)

 • Trong luận văn này, chúng tôi tìm hiểu hai phƣơng phân rã đã có và đề xuất một phƣơng pháp phân rã mới giải bài toán cân bằng. Phương pháp đầu tiên là phương pháp phân rã dựa vào ánh xạ Combettes do Moudafi đề xuất năm 2009. Moudafi đã thiết lập sự hội tụ của thuật toán theo nghĩa ergodic và chứng tỏ sự ƣu việt của thuật toán so với các phương pháp đã biết của Aoyama, Takahashi, Combettes, Hirstoaga, Tada,... Phương pháp thứ hai mà chúng tôi tìm hiểu là phƣơng pháp đạo hàm tăng cƣờng phân rã do hai tác giả P.K. Anh và T.N. Hải đề xuất năm 2017. Điểm khác biệt lớn của phương pháp này so với phương pháp Douglas-Rachford của tác giả Briceno-Arias là tại mỗi vòng lặp, chúng ta chỉ phải gi...

 • 01050001026_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Công Thành;  Advisor: Kiều, Thị Xin; Phạm, Kỳ Anh (2005)

 • Luận án TS. Khí tượng và Khí hậu học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; Nghiên cứu, cập nhật một số mô hình (cả chính áp và phi chính áp, từ đơn giản đến phức tạp) mô phỏng chuyển động của xoáy thuận nhiệt đới. Các mô hình sẽ được nghiên cứu từ cơ sở lý thuyết, cấu trúc của bộ mô hình trên máy tính, cài đặt và chạy thử. Nghiên cứu cải tiến các mô hình được lựa chọn, nhằm nâng cao khả năng dự báo của từng mô hình với điều kiện số liệu hiện có ở nước ta. Kết quả của đề tài sẽ là những mô hình đã được chỉnh sửa cải tiến và có thể được sử dụng trong dự báo bão nghiệp vụ.; Electronic Resources

 • V_L1_00241_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bình;  Advisor: Đỗ, Công Khanh; Phạm, Kỳ Anh (2006)

 • Nghiên cứu sự tồn tại điểm bất động của ánh xạ hai biến và sự hội tụ mạnh cũng như sự hội tụ yếu của phép lặp ẩn tới điểm bất động của ánh xạ trong không gian Banach và không gian metric; Đề cập tới tính ổn định của phép lặp ẩn và mối liên hệ giữa tính ổn định và sự hội tụ của phép lặp ẩn.

 • 01050004268.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đặng, Xuân Sơn;  Advisor: Lê, Dũng Mưu; Phạm, Kỳ Anh (2018)

 • Tìm nghiệm chung của bài toán điểm bất động của ánh xạ giả co chặt và bài toán cân bằng. Bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm chung của bài toán bất đẳng thức biến phân và bài toán điểm bất động của ánh xạ bán co. Bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của các ánh xạ bán co. Tìm nghiệm của bài toán chấp nhận tách suy rộng liên quan đến bài toán cân bằng và điểm bất động. Tìm cực trị của hàm khoảng cách trên tập nghiệm của bài toán cân bằng tách.

 • 01050003134.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đắc;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (2016)

 • Trình bày một số kết quả về phép tính vi phân trong không gian tuyến tính định chuẩn. Phương pháp hiệu Lavrent'ev giải phương trình với toán tử gần đơn điệu. Hiệu chỉnh địa phương.