Browsing by Author Phạm, Kim Thoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 4052-109-7537-1-10-20170614.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Lợi; Phạm, Kim Thoa; Bùi, Thị Xuân; Nguyễn, Hữu Tùng; Nguyễn, Thành Nam (2017)

 • Từ dịch chiết ethanol của lá cây lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees) thu hái ở tỉnh Nam Định, sử dụng phương pháp sắc ký đã phân lập được hai hợp chất terpenoid. Các hợp chất này được xác định là: 3β-hydroxylup-20 (29)-20(29)-en (1), stigmast-5,22-dien-3-β-ol (2). Cấu trúc của các hợp chất này dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo. Đây là 2 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ lá cây lá diễn.

 • V_L0_01233.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Kim Thoa (2014)

 • Tìm hiểu khái niệm về nợ xấu, xử lý nợ xấu, nguyên nhân và thực trạng nợ xấu. Giải pháp xử lý nợ xấu, thành tựu và một số bất cập về pháp luật liên quan đến xử lý nợ xấu. Nêu kinh nghiệm nước ngoài và một số đề xuất về giải pháp hoàn thiện khung pháp luật về xử lý nợ xấu Ngân hàng Thương mại nhà nước: Quản trị rủi ro tín dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh các ngân hàng thương mại nhà nước, cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước, xử lý tốt công nợ, cải cách ngân hàng thương mại nhà nước và môi trường chính sách vĩ mô...

 • V_L0_01233_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Kim Thoa;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa (2007)

 • Tìm hiểu khái niệm về nợ xấu, xử lý nợ xấu, nguyên nhân và thực trạng nợ xấu. Giải pháp xử lý nợ xấu, thành tựu và một số bất cập về pháp luật liên quan đến xử lý nợ xấu. Nêu kinh nghiệm nước ngoài và một số đề xuất về giải pháp hoàn thiện khung pháp luật (...)

Browsing by Author Phạm, Kim Thoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 4052-109-7537-1-10-20170614.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Lợi; Phạm, Kim Thoa; Bùi, Thị Xuân; Nguyễn, Hữu Tùng; Nguyễn, Thành Nam (2017)

 • Từ dịch chiết ethanol của lá cây lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees) thu hái ở tỉnh Nam Định, sử dụng phương pháp sắc ký đã phân lập được hai hợp chất terpenoid. Các hợp chất này được xác định là: 3β-hydroxylup-20 (29)-20(29)-en (1), stigmast-5,22-dien-3-β-ol (2). Cấu trúc của các hợp chất này dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo. Đây là 2 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ lá cây lá diễn.

 • V_L0_01233.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Kim Thoa (2014)

 • Tìm hiểu khái niệm về nợ xấu, xử lý nợ xấu, nguyên nhân và thực trạng nợ xấu. Giải pháp xử lý nợ xấu, thành tựu và một số bất cập về pháp luật liên quan đến xử lý nợ xấu. Nêu kinh nghiệm nước ngoài và một số đề xuất về giải pháp hoàn thiện khung pháp luật về xử lý nợ xấu Ngân hàng Thương mại nhà nước: Quản trị rủi ro tín dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh các ngân hàng thương mại nhà nước, cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước, xử lý tốt công nợ, cải cách ngân hàng thương mại nhà nước và môi trường chính sách vĩ mô...

 • V_L0_01233_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Kim Thoa;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa (2007)

 • Tìm hiểu khái niệm về nợ xấu, xử lý nợ xấu, nguyên nhân và thực trạng nợ xấu. Giải pháp xử lý nợ xấu, thành tựu và một số bất cập về pháp luật liên quan đến xử lý nợ xấu. Nêu kinh nghiệm nước ngoài và một số đề xuất về giải pháp hoàn thiện khung pháp luật (...)