Browsing by Author Phạm, Minh Diệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 05050003110.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Kiều Oanh;  Advisor: Phạm, Minh Diệu (2017)

 • Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu về năng lực, năng lực cảm thụ văn học, dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực cảm thụ văn học; kí hiện đại và đặc trưng của kí hiện đại Việt Nam. Khảo sát vị trí của văn bản kí hiện đại Việt Nam trong chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn cũng như thực trạng dạy và học kí hiện đại Việt Nam ở trường THPT hiện nay. - Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực cảm thụ văn học cho học sinh trong dạy học kí hiện đại Việt Nam (Ngữ văn 12) bao gồm: xác định rõ mục tiêu dạy học kí hiện đại Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực cảm thụ văn học; quan tâm hình thành những tri thức về kí hiện đại cho HS để đọc hiểu vă...

 • 05050003058.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Đào;  Advisor: Phạm, Minh Diệu (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực và tư duy phản biện, làm rõ khái niệm năng lực tư duy phản biện, xác định các đặc điểm, kĩ năng cơ bản của tư duy phản biện, biểu hiện của năng lực tư duy phản biện nói chung và năng lực tư duy phản biện trong môn Ngữ văn nói riêng. Luận văn đã đề xuất các biện pháp cơ bản nhằm phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh: Tạo điều kiện để học sinh tự tìm kiếm và lựa chọn thông tin hữu ích; tạo các tình huống có vấn đề để học sinh được đối thoại, tranh luận, trình bày; khuyến khích học sinh đặt câu hỏi để kích hoạt tư duy phản biện; thiết kế câu hỏi và bài tập theo hướng mở. Luận văn cũng xây dựng quy trình dạy học phát triển n...

 • 05050003377.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hằng;  Advisor: Phạm, Minh Diệu (2018)

 • Qua quá trình nghiên cứu, luận văn đã đưa ra được các cơ sở nghiên cứu khoa học về vấn đề dạy học phát triển năng lực, đặc trưng các tác phẩm sử thi trong chương trình Ngữ văn 10 và thực trạng dạy học hiện nay. Từ đó đề xuất một số hoạt động dạy học các tác phẩm sử thi như: Hoạt động chuẩn bị của giáo viên và học sinh; Hoạt động khởi động; Hoạt động đọc văn bản, tìm hiểu chú thích, tiểu dẫn; Hoạt động đọc hiểu chi tiết văn bản; Hoạt động vận dụng, liên hệ thực tiễn; Hoạt động kiểm tra đánh giá. Với mỗi hoạt động, chúng tôi đã đề xuất những biện pháp cụ thể khi vận dụng dạy học 2 văn bản sử thi Chiến thắng Mtao Mxay và Uy lít xơ trở về. Từ đó, chúng tôi cũng thiết kế giáo án đọc hiểu c...

 • 05050002081.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Châu;  Advisor: Phạm, Minh Diệu (2014)

 • Trong cuốn Văn học Việt Nam (1900-1945)của nhóm tác giả Phan Cự Đệ, Phan Đình Hượu, Nguyễn Hoành Khung, Hà Minh Đức (2005) nói về sự ra đời, phát triển của Thơ mới. Đặc biệt là ở cuốn sách này đã đề cập đến nét đặc trưng của Thơ mới, giúp cho người đọc nhận thấy sự khác biệt và nét mớicủa Thơ mới so với thơ văn trung đại về đề tài, thể thơ, phương pháp, ngôn ngữ... Điều này đã tạo ra một bước đột phá mới cho thơ ca Việt Nam. Vì lần đầu tiên trong văn học Việt Nam cái tôi cá nhân được thể hiện một cách rõ nét. Cái tôi nhà thơ được tựdo bộc lộ những tình cảm, cảm xúc riêng tư của cá nhân. Ngôn ngữ thơ tựdo,thoát khỏi hệ thống quy phạm của thơ văn xưa, không chỉcó thểthơ thất ngôn, lục b...

 • 43.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Minh Diệu (2016)

 • Đề tài này đề xuất quy trình bài học môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực HS. Quy trình này gồm các bước: a) Khởi động; b) Nghiên cứu văn bản (gồm: đọc hiểu văn bản và thực hành phân tích văn bản); c) Tích hợp hoặc xen lồng Tiếng Việt và Tập làm văn; d) Ứng dụng; e) Đánh giá.. Quy trình trên đây có nhiều yếu tố phù hợp với cách dạy học truyền thống, đồng thời có những yếu tố tích cực mới, nhất là đã tạo cơ chế để phát huy năng lực làm việc độc lập, năng lực hợp tác, tư duy sáng tạo,... của HS, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới môn Ngữ văn ở trường phổ thông.

 • 05050003659.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Thị Bích;  Advisor: Phạm, Minh Diệu (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học các tác phẩm thơ trung đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn lớp 10 theo quan điểm tích hợp với Lịch sử và Văn hóa trung đại Việt Nam. Xác định phương pháp khi tích hợp kiến thức Lịch sử, Văn hóa trong việc dạy đọc hiểu tác phẩm thơ trung đại Việt Nam. Thử nghiệm hệ thống phương pháp khi tích hợp kiến thức Lịch sử, Văn hóa trong việc dạy đọc hiểu tác phẩm thơ trung đại Việt Nam thông qua việc xây dựng giáo án và tổ chức giờ học thực tế.

Browsing by Author Phạm, Minh Diệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 05050003110.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Kiều Oanh;  Advisor: Phạm, Minh Diệu (2017)

 • Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu về năng lực, năng lực cảm thụ văn học, dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực cảm thụ văn học; kí hiện đại và đặc trưng của kí hiện đại Việt Nam. Khảo sát vị trí của văn bản kí hiện đại Việt Nam trong chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn cũng như thực trạng dạy và học kí hiện đại Việt Nam ở trường THPT hiện nay. - Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực cảm thụ văn học cho học sinh trong dạy học kí hiện đại Việt Nam (Ngữ văn 12) bao gồm: xác định rõ mục tiêu dạy học kí hiện đại Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực cảm thụ văn học; quan tâm hình thành những tri thức về kí hiện đại cho HS để đọc hiểu vă...

 • 05050003058.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Đào;  Advisor: Phạm, Minh Diệu (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực và tư duy phản biện, làm rõ khái niệm năng lực tư duy phản biện, xác định các đặc điểm, kĩ năng cơ bản của tư duy phản biện, biểu hiện của năng lực tư duy phản biện nói chung và năng lực tư duy phản biện trong môn Ngữ văn nói riêng. Luận văn đã đề xuất các biện pháp cơ bản nhằm phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh: Tạo điều kiện để học sinh tự tìm kiếm và lựa chọn thông tin hữu ích; tạo các tình huống có vấn đề để học sinh được đối thoại, tranh luận, trình bày; khuyến khích học sinh đặt câu hỏi để kích hoạt tư duy phản biện; thiết kế câu hỏi và bài tập theo hướng mở. Luận văn cũng xây dựng quy trình dạy học phát triển n...

 • 05050003377.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hằng;  Advisor: Phạm, Minh Diệu (2018)

 • Qua quá trình nghiên cứu, luận văn đã đưa ra được các cơ sở nghiên cứu khoa học về vấn đề dạy học phát triển năng lực, đặc trưng các tác phẩm sử thi trong chương trình Ngữ văn 10 và thực trạng dạy học hiện nay. Từ đó đề xuất một số hoạt động dạy học các tác phẩm sử thi như: Hoạt động chuẩn bị của giáo viên và học sinh; Hoạt động khởi động; Hoạt động đọc văn bản, tìm hiểu chú thích, tiểu dẫn; Hoạt động đọc hiểu chi tiết văn bản; Hoạt động vận dụng, liên hệ thực tiễn; Hoạt động kiểm tra đánh giá. Với mỗi hoạt động, chúng tôi đã đề xuất những biện pháp cụ thể khi vận dụng dạy học 2 văn bản sử thi Chiến thắng Mtao Mxay và Uy lít xơ trở về. Từ đó, chúng tôi cũng thiết kế giáo án đọc hiểu c...

 • 05050002081.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Châu;  Advisor: Phạm, Minh Diệu (2014)

 • Trong cuốn Văn học Việt Nam (1900-1945)của nhóm tác giả Phan Cự Đệ, Phan Đình Hượu, Nguyễn Hoành Khung, Hà Minh Đức (2005) nói về sự ra đời, phát triển của Thơ mới. Đặc biệt là ở cuốn sách này đã đề cập đến nét đặc trưng của Thơ mới, giúp cho người đọc nhận thấy sự khác biệt và nét mớicủa Thơ mới so với thơ văn trung đại về đề tài, thể thơ, phương pháp, ngôn ngữ... Điều này đã tạo ra một bước đột phá mới cho thơ ca Việt Nam. Vì lần đầu tiên trong văn học Việt Nam cái tôi cá nhân được thể hiện một cách rõ nét. Cái tôi nhà thơ được tựdo bộc lộ những tình cảm, cảm xúc riêng tư của cá nhân. Ngôn ngữ thơ tựdo,thoát khỏi hệ thống quy phạm của thơ văn xưa, không chỉcó thểthơ thất ngôn, lục b...

 • 43.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Minh Diệu (2016)

 • Đề tài này đề xuất quy trình bài học môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực HS. Quy trình này gồm các bước: a) Khởi động; b) Nghiên cứu văn bản (gồm: đọc hiểu văn bản và thực hành phân tích văn bản); c) Tích hợp hoặc xen lồng Tiếng Việt và Tập làm văn; d) Ứng dụng; e) Đánh giá.. Quy trình trên đây có nhiều yếu tố phù hợp với cách dạy học truyền thống, đồng thời có những yếu tố tích cực mới, nhất là đã tạo cơ chế để phát huy năng lực làm việc độc lập, năng lực hợp tác, tư duy sáng tạo,... của HS, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới môn Ngữ văn ở trường phổ thông.

 • 05050003659.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Thị Bích;  Advisor: Phạm, Minh Diệu (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học các tác phẩm thơ trung đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn lớp 10 theo quan điểm tích hợp với Lịch sử và Văn hóa trung đại Việt Nam. Xác định phương pháp khi tích hợp kiến thức Lịch sử, Văn hóa trong việc dạy đọc hiểu tác phẩm thơ trung đại Việt Nam. Thử nghiệm hệ thống phương pháp khi tích hợp kiến thức Lịch sử, Văn hóa trong việc dạy đọc hiểu tác phẩm thơ trung đại Việt Nam thông qua việc xây dựng giáo án và tổ chức giờ học thực tế.