Browsing by Author Phạm, Minh Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa xâm nhập lạnh xuống Việt Nam với áp thấp ALEUT.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Viết Lành; Phạm, Minh Tiến (2016)

 • Bằng việc sử dụng chuỗi số liệu tái phân tích của ERA-Interim (Trung tâm Dự báo hạn vừa châu Âu), số liệu quan trắc về nhiệt độ tại trạm khí tượng Lạng Sơn và số đợt không khí lạnh xâm nhập xuống Việt Nam, bài báo đã xác định được trung tâm hoạt động của áp thấp Aleut trong những năm áp thấp mạnh và những năm yếu. Đặc biệt, bài báo đã xác định được mối quan hệ giữa cường độ của áp thấp Aleut với sự xâm nhập lạnh xuống Việt Nam thông qua các đại lượng nhiệt độ tại trạm Lạng Sơn và số đợt xâm nhập lạnh xuống Việt Nam.

 • PHẠM MINH TIẾN. 2011, Đặc điểm thành ngữ đối tiếng Hán và các phương thức chuyển dịch từ Hán sang Việt.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Minh Tiến (2011-08-10)

 • Thành ngữ là một đơn vị ngôn ngữ - văn hoá, mà điểm nổi bật chính là nét độc đáo về cấu trúc hình thái, nội dung ngữ nghĩa, đặc điểm văn hoá dân tộc và khả năng biểu đạt tinh tế. Thành ngữ đối trong tiếng Hán có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó thường có kết cấu bốn âm tiết, tạo thành một cặp đối xứng, đây là tính chất và đặc điểm điển hình của kết cấu thành ngữ tiếng Hán. Làm nổi bật những đặc điểm hình thái cấu trúc, đặc trưng ngữ nghĩa và các phương thức áp dụng để chuyển dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt là trọng tâm nghiên cứu của đề tài này. Thành ngữ đối tiếng Hán là những thành ngữ có cấu trúc gồm hai vế có quan hệ đẳng lập với nhau và trên hết là các yếu tố đối ứng có quan ...

 • 04053000030_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Thị Thu Hà;  Advisor: Phạm, Minh Tiến (2010)

 • 关键词:“比”字句、“hơn”字句、汉-越对比。比较是人类认识世界的重要方法和途径之一。我们所处的客观世界是由纷繁复杂的事物构成的,人们在认识客观世界时,总是自觉不自觉地对一些事物进行分析、比较,辨别它们之间的关系,然后归类,进而认识事物的异同。这种事物之间的比较与被比较的关系,反映到语言中,就形成了比较结构句式。汉语和越语都有比较句式。作为现代汉语和越南语最重要、最常见的比较句式,“比”字句和“hơn”字句在人们的日常生活中使用相当频繁,前人对其也不乏研究。这是两种语言的相对应的结构之一。但是,它们之间肯 (...)

 • 04053000181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai;  Advisor: Phạm, Minh Tiến (2016)

 • Trên cơ sở đọc, tổng kết, kế thừa kết quả nghiên cứu của những người đi trước đồng thời áp dụng các thủ pháp nghiên cứu như khảo sát, đối chiếu, phân tích, chúng tôi đã đưa ra một số biện pháp tu từ thường gặp trong tiêu đề tin tức thể thao trên mạng của tiếng Hán bao gồm 8 biện pháp như: trích dẫn, thay thế, so sánh, nhân hóa, cảm thán, câu hỏi tu từ, đối ngẫu, cường điệu hóa. Ngoài ra còn nêu ra những đặc điểm ngôn ngữ đặc trưng của tiêu đề tin tức thể thao trong tiếng Hán hiện đại gồm 3 đặc trưng chính như: lạ hóa, giải trí hóa và quân sự hóa. Thông qua khảo sát và phân tích ngữ liệu thu thập được trên mạng, chúng tôi đã ...

Browsing by Author Phạm, Minh Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa xâm nhập lạnh xuống Việt Nam với áp thấp ALEUT.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Viết Lành; Phạm, Minh Tiến (2016)

 • Bằng việc sử dụng chuỗi số liệu tái phân tích của ERA-Interim (Trung tâm Dự báo hạn vừa châu Âu), số liệu quan trắc về nhiệt độ tại trạm khí tượng Lạng Sơn và số đợt không khí lạnh xâm nhập xuống Việt Nam, bài báo đã xác định được trung tâm hoạt động của áp thấp Aleut trong những năm áp thấp mạnh và những năm yếu. Đặc biệt, bài báo đã xác định được mối quan hệ giữa cường độ của áp thấp Aleut với sự xâm nhập lạnh xuống Việt Nam thông qua các đại lượng nhiệt độ tại trạm Lạng Sơn và số đợt xâm nhập lạnh xuống Việt Nam.

 • PHẠM MINH TIẾN. 2011, Đặc điểm thành ngữ đối tiếng Hán và các phương thức chuyển dịch từ Hán sang Việt.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Minh Tiến (2011-08-10)

 • Thành ngữ là một đơn vị ngôn ngữ - văn hoá, mà điểm nổi bật chính là nét độc đáo về cấu trúc hình thái, nội dung ngữ nghĩa, đặc điểm văn hoá dân tộc và khả năng biểu đạt tinh tế. Thành ngữ đối trong tiếng Hán có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó thường có kết cấu bốn âm tiết, tạo thành một cặp đối xứng, đây là tính chất và đặc điểm điển hình của kết cấu thành ngữ tiếng Hán. Làm nổi bật những đặc điểm hình thái cấu trúc, đặc trưng ngữ nghĩa và các phương thức áp dụng để chuyển dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt là trọng tâm nghiên cứu của đề tài này. Thành ngữ đối tiếng Hán là những thành ngữ có cấu trúc gồm hai vế có quan hệ đẳng lập với nhau và trên hết là các yếu tố đối ứng có quan ...

 • 04053000030_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Thị Thu Hà;  Advisor: Phạm, Minh Tiến (2010)

 • 关键词:“比”字句、“hơn”字句、汉-越对比。比较是人类认识世界的重要方法和途径之一。我们所处的客观世界是由纷繁复杂的事物构成的,人们在认识客观世界时,总是自觉不自觉地对一些事物进行分析、比较,辨别它们之间的关系,然后归类,进而认识事物的异同。这种事物之间的比较与被比较的关系,反映到语言中,就形成了比较结构句式。汉语和越语都有比较句式。作为现代汉语和越南语最重要、最常见的比较句式,“比”字句和“hơn”字句在人们的日常生活中使用相当频繁,前人对其也不乏研究。这是两种语言的相对应的结构之一。但是,它们之间肯 (...)

 • 04053000181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai;  Advisor: Phạm, Minh Tiến (2016)

 • Trên cơ sở đọc, tổng kết, kế thừa kết quả nghiên cứu của những người đi trước đồng thời áp dụng các thủ pháp nghiên cứu như khảo sát, đối chiếu, phân tích, chúng tôi đã đưa ra một số biện pháp tu từ thường gặp trong tiêu đề tin tức thể thao trên mạng của tiếng Hán bao gồm 8 biện pháp như: trích dẫn, thay thế, so sánh, nhân hóa, cảm thán, câu hỏi tu từ, đối ngẫu, cường điệu hóa. Ngoài ra còn nêu ra những đặc điểm ngôn ngữ đặc trưng của tiêu đề tin tức thể thao trong tiếng Hán hiện đại gồm 3 đặc trưng chính như: lạ hóa, giải trí hóa và quân sự hóa. Thông qua khảo sát và phân tích ngữ liệu thu thập được trên mạng, chúng tôi đã ...